Stok Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Kartları >

Stok Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, alış/satışını yaptığı malzemeler stok olarak adlandırılmaktadır.

Stok kartları Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok modülü menüsünde yer almaktadır.exp_collapse

Stok ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok ekranı görüntülendiğinde Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar, isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır.Stok  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

Stok Kartı genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir.

tog_minusStok Kartı Hesap Açma Ekran Özellikleri

Stoklar ekranda stok kartları görüntülenecektir. Stok Kartı açma işlemi de yine bu ekrandan yapılmaktadır. Yeni bir Stok Kartı oluşturmak için üst menü alanında bulunan Hesap Aç ikonuna tıklayabilir yada hesap planı üzerinde sağ klik ile açılan küçük pencerede Hesap Aç seçeneğine tıklanabilir.exp_collapse

Hesap Aç denildiğinde yeni hesap kartı açma işlemine başlanılmış olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Ekran görüntüsünde görülen Stok alanındaki Kodu alanı Gusto tarafından otomatik olarak verilmektedir, buradaki temel mantık açılmış olan en son stok kodunun bir üst numarasının verilemesine dayanır. Bu alan elle değiştirilebilir.

Stok Kartı ekranı ile ilgili girilmesi zorunlu kılınan alanlar Stok Kodu, Stok Adı ve 1.Birim Adı dır. Şayet aynı koda sahip bir başka stok kartı var ise Gusto bu kartın açılmasını engelleyecektir ve aynı koda sahip başka bir kart bulunmaktadır uyarısını verecektir.

clip0550

Üst Stok : Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Kodu : Tanımlanan stok kartı herhangi bir üst karta bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst stok kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı : Tanımlanan stok kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst stok kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

clip0551

Stok : Tanımlanan stok kartına ait kodun, uzun ve kısa adın girileceği bu alan 3 bölümden oluşur.

Kodu : Tanımlanan stok kartına verilecek kod bu alanda tanımlanmalıdır.

Uzun Adı : Tanımlanan stok kartının uzun adı bu alana yazılmalıdır.

Kısa Adı : Tanımlanan stok kartına verilmek istenilen kısa ad bu alana yazılabilir.

clip0552

Birim Değerleri : Stok kartlarının takip edilmek istenilen birimlere ait bilgileri bu alandan girilir. Likom GustoERP Yazılımı’nda stok kartlarının tanımlanması sırasında mutlaka 1. Birim girilmelidir. Aksi taktirde program ilgili kartın kayıt edilmesine izin vermez ve “Birinci birim adı boş bırakılamaz” uyarısını verir.

clip0555

1. Birim Adı : Tanımlanan stok kartının takip edilmek istenilen 1. Birimi bu alana girilmelidir. Girilen birim değeri üzerinden, 2. ve 3. Birim değerleri tanımlanabilir. Bu alana yazılan birim, 2. ve 3. Birim alanlarında bulunan düzenleme kutularının (Edit box) yanlarına program tarafından yazılır.

clip0553

2. Birim Adı : Tanımlanan stok kartının takip edilmek istenilen 2. Birimi bu alana yazılabilir. Yazılan birime ait formülasyon eşittir (=) işaretinden sonra, 1. Birim üzerinden tanımlanmalıdır. Program eşittir (=) işaretinden sonraki alana 1. Birim Adı alanında yazılan birimi otomatik olarak yazar. Tanımlanan 2. Birim, 1. Birimin herhangi bir değerle çarpımı/bölümü sonucu oluşuyorsa, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak, “Çarpı (x)” ya da “Bölü (/)” seçeneklerinden seçim yapılabilir. Bundan sonra, 2. Birimin hangi değerle çarpılacağı ya da bölüneceği yine 2. Birimle aynı satırda bulunan, hesap makinesi düğmesine tıklanarak ya da klavyeden el ile girilerek tanımlanabilir.

3. Birim Adı : Tanımlanan stok kartının takip edilmek istenilen 3. Birimi bu alana yazılabilir. 3. Birim alanında yapılacak tanımlamalar, 2. Birim ile aynıdır, detaylı bilgi 2. Birim alanından takip edilebilir.

Serbest: Eğer 2. ve 3. birim alanlarında özel bir formül(Çarpı/Bölü işlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda)  tanımlaması  yapılmak isteniliyorsa Serbest seçilmelidir. Seçildiğinde Formül Oluştur aktif hale gelir.

clip0556

Formül Oluşturma: Formül Oluşturma düğmesine tıklanıldığında Tanımlı Formüller ekranı açılır. Genel Formül tanımlamları yaparak gerekli görüldüğü durumlarda kullanabilir. Ayrıca genel olarak değil de 2.Birim ve 3.Birim Adı alanları karşısında bulunan Formül oluştur düğmeleri tıklanılarak o birim için oluşturma yapabilir.

Mesela 2.Birim Adı alanı için Formül Oluştur denildiği zaman Tanımlı Formüller ekranı açılır. Burada tanımlanmış formüller yer alır.Yeni bir formül oluşturmak için ise Formül Adı ve Açıklama bilgileri girildikten sonra Formül Tanımı düğmesine tıklanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Formül Tanımla düğmesine tıklanıldığında Formül Tanım Ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İlk olarak Satır Ekle denilir ve oluşturmak için kalıp cümle yazılır."BEGİN SELECT... FROM...WHERE...END SELECT". Bu alanda gerekli parametreler ve tablo isimleri girilerek sorgu oluşturulur. Sonuç Türü(İnt-Long Double-String-Char-Date Time), Yuvarlama(Aşağıya Yuvarlama,Buçuklu Yuvarlama, Yukarıya Yuvarlama), Hassasiyet(0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100) bilgileri belirlenir. Formülü kayıt etmeden önce Formül Test diyerek işlemimizi kontrol edebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Formülümün çalışır olma durumunu kontrol ettikten sonra Kaydet denilerek tanımlama işlemini sonlandırılır.

 

KDV Oranı (x 100) : Tanımlanan stok kartı için, uygulanan KDV oranı bu alana yazılır. Girilen KDV oranı hareketler sırasında “KDV Oranı” kolonuna otomatik olarak gelir ve istenilirse değişiklik yapılabilir. KDV Oranının yüzdeden sonra olan kısmı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; % 18 KDV oranı olan bir malzeme için, “18” yazılmalıdır. Bu alana herhangi bir KDV oranı girilmeden, hareketler sırasında girilmesi de mümkündür.

Alış : Tanımlanan stok malzemesinin alınışı sırasında uygulanan KDV oranı bu alana yazılabilir.

Satış : Tanımlanan stok malzemesinin satışı sırasında uygulanan KDV oranı bu alana yazılabilir.

clip0562

Vade Süresi (Gün) : Tanımlanan stok kartı için, mal alış ve mal satış sonrası yapılacak ödemenin vade bilgisi gün olarak bu alana yazılır. Girilen vade bilgileri, alış ve satış hareketleri sırasında “Vade” kolonuna otomatik olarak gelir ve istenilirse değişiklik yapılabilir. Bu alana herhangi bir vade süresi girilmeden, hareketler sırasında girilmesi de mümkündür.

Alış : Tanımlanan stok malzemesinin, alındıktan kaç gün sonra ödemesinin yapılabileceği bu alanda bulunan düzenleme kutusuna yazılabilir.

Satış : Tanımlanan stok malzemesinin, satıldıktan kaç gün sonra ödemesinin yapılabileceği bu alanda bulunan düzenleme kutusuna yazılabilir.

clip0567

Stok Grubu : Tanımlanan stok kartı, herhangi bir stok grubuna bağlanacaksa, ilgili stok grubu bu alanda seçilmelidir.

Kodu : Tanımlanan stok kartı herhangi bir stok gruba bağlı ise, bağlı olduğu stok grup kartı, açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen stok gruplarından seçilebilir. Eğer Stok Grupları alanında herhangi bir stok grup bilgisi tanımlanmamış ise, açılan kutu boş gelir. Bu durumda tanımlanan stok kartını, stok grubu ile ilişkilendirmek için Stok Grupları bölümünden stok grup tanımı yapılmalıdır.

Adı :  Stok Grubu kodu alanında, herhangi bir stok grubu seçildiğinde, ilgili stok grubunun adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

clip0569

Fatura Altı İskonto : Tanımlanan stok kartına yapılan hareketler sonrası düzenlenecek faturada, fatura altı iskontonun uygulanıp-uygulanmayacağı bu alanda belirlenebilir. Fatura Altı İskonto uygulanması isteniyorsa, “Uygulanır” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine, uygulanması istenmiyorsa “Uygulanmaz” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

clip0570

Satır İskonto : Tanımlanan stok kartına yapılan hareketler sırasında, satır iskontonun uygulanıp-uygulanmayacağı bu alanda belirlenebilir. Satır İskonto uygulanması isteniyorsa, “Uygulanır” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine, uygulanması istenmiyorsa “Uygulanmaz” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

clip0572

Her Birim için Barkod: 1., 2. ve 3. Birime ait barkodlar klavye yardımıyla bu alana girilebilir. Girilen barkodlar, stok hareketi sırasında yazıldığında, program stok hareketlerinin barkod üzerinden takibine de olanak sağlayacaktır.

clip0573

Fire Bilgileri: Stok ile ilgili fire bilgisi varsa Sabit Fire Oranı yada Satış Fire Oranı % olarak bu Alana tanımlanmalıdır.

clip0574

 

tog_minus_sev2İş Emri Sipariş Bilgileri Sekmesi

Stok ekranında Hesap Aç ekranında bulunan İş Emri-Sipariş Bilgileri sekmesine tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İş Emri Malzeme Bilgileri: İlgili  stok üretim modülü içerisinde İş Emri içerinde malzeme olarak kullanıldı ise izleme amaçlı bu alanda izlenmektedir.

Verilen Sipariş Bilgileri:İlgili  stok Satınalma modülü içerisinde  verilen sipariş olarak kullanıldı ise Toplam sipariş ve karşılanma durumları izleme amaçlı bu alanda izlenmektedir.

İş Emri Ürün Bilgileri:  İlgili  stok üretim modülü içerisinde İş Emri içerinde ürün olarak kullanıldı ise izleme amaçlı bu alanda izlenmektedir.

Alınan Sipariş Bilgileri: İlgili  stok Satış modülü içerisinde alınan sipariş olarak  kullanıldı ise Toplam sipariş ve karşılanma durumları izleme amaçlı bu alanda izlenmektedir.

Stok Ürün Ağacı: Ürün ağacı, bir ürünü oluşturmak için hangi hammadde ve yarı mamüllerden ne kadar miktarlarda kullanıldığını gösteren, ürünün hangi operasyonlardan geçerek üretileceğini tanımlayan bir reçetedir. Detaylı bilgi için Ürün Ağacı konusu incelenebilinir. Ürün Ağacı butonuna tıklanıldığında Stok Ürün Ağacı ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider Türleri: Öngörülen, Öngörülen Bakım, Yansıtma, Yansıtma Bakım Gelir Gider Türleri olarak seçim yapılabilir. Giriş-Çıkış Hareketleri için stok kartına özgü olarak seçimler yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Belirli tarih aralığında stokların hareket bazlı Giriş ve Çıkışlarının tutarlarının izlendiği sekmedir. Bilgi amaçlıdır. Son net durum izlenmek için Hesapla düğmesine tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Azami / Asgari Depo Stok Miktarı Sekmesi

Stoklara depo bazlı Azami, Asgari ve Sipariş Edilme seviyesi tanımlanması amacıyla oluşturulmaktadır. Bu alanda girilen veriler raporlama ve MRP amaçlı   kullanılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Miktar Sekmesi

Stok Miktarı alanından, çalışılan dönem içinde yapılan stok hareketleri sonrası, ilgili kartın depolarda bulunan toplam stok miktarı, 1. Birim, 2. Birim ve 3. Birim üzerinden ayrı ayrı izlenebilir. Özet raporlama amaçlı olan bu alanda kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Sipariş Miktarları alanından ise, ilgili malzeme için dönem içinde alınan-verilen sipariş miktarları ve bu siparişlerin karşılanan miktarları izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Stok Miktar Sekmesi

Çalışılan dönem içinde yapılan stok hareketleri sonrası, ilgili malzemenin tanımlı depolarda bulunan miktarlarını ve rezervasyon miktarlarını, her depo bazında ayrı ayrı 1. Birim, 2. Birim ve 3. Birim üzerinden izlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca kullanılabilir miktarların da izlenebileceği bu sekme, özet raporlama amaçlı olduğu için kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Bu Stoğun Kontrol Edileceği Depolar Sekmesi

Bilgi amaçlıdır, İlgili stoğun hangi depolarda bulunduğunun tanımlanacağı sekmedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Üretici Kodları Temin Yerleri Sekmesi

Stok kartlarının Üretici Kodları sekmesi, ilgili stok malzemesinin, üreticisine ait bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üretici Kodları sekmesinin ilk kolonu olan Cari/P. Cari alanında bulunan aşağı-yukarı ok işaretlerine, farenin işaretleyicisi ile tıklanarak, cari ya da potansiyel cari seçimi yapılabilir.

Yapılan seçim sonrası Üretici Kodu alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında ilgili seçime ait liste açılır. Yani Cari/P. Cari kolonunda Cari seçimi yapılmışsa,  alanından carilere ait listeye ulaşılabilir. Aynı şekilde, Cari/P. Cari kolonunda, P. Cari seçimi yapılmışsa, Üretici Kodu alanından potansiyel carilere ait listeye ulaşılabilir.

clip1129

Üretici Kodu alanında yapılan seçim sonrası, Üretici Adı kolonuna, ilgili kodun adı program tarafından yazılır ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Üreticinin Verdiği Kod kolonuna ise, tanımlanan stok malzemesi için üretici kodu klavyeden el ile girilir.

Tedarik Kotası(%), Temin Süresi(Gün), Sevk Edilme Süresi(Gün), Max Erken Teslimat Süresi(Gün), Kabul Toleransı(%) kolanlarına istenilen bilgiler girilir.

“1. Birim Min Sip.Miktarı”, “2. Birim Min Sip.Miktarı” ve “3. Birim Min Sip.Miktarı” kolonlarına ise, tanımlanan stok malzemesi için, üreticinin miktarları yazılır. Örneğin, bazı malzemeler için “Paket” kavramı 12 Adet’ten oluşurken, bazı malzemeler için 24 Adet’ten oluşur. Bu nedenle, ilgili stok malzemesi için üreticinin miktarları bu kolonlara girilir. Ambar No, En, Boy, Yükseklik, Ağırlık, Ağırlık Ölçüsü bilgileri belirlenir.

Satır Sil: İlgili cari seçildikten sonra onun satır alnından silinmesini sağlar.

Üreticiden Bağımsız Minimum Sipariş Edilme:

Üreticiden Bağımsız Minimum Sevkiyat Miktarı:

clip1130

Seçilen Cariye ait kolon bilgileri girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak kaydetme işlemi tamamlanılır.

Gönder butonuna tıklanıldığında Stok kartı için yapılabilcek işlemler gelir. Elektronik Posta olarak gönderilebilir, Panoya kopyalananilir, yada Raporlama işlemleri yapılabilir.

clip1131

Öndeğer Olarak Kaydet denildiğinde kart ekranında belirlenmiş değerler, yeni bir kart açma işleminde Üretici Kodları Temin yerleri sekmesi için varsayılan olarak gelir.

Kapat denildiğinde kart ekranı kapatılır.

 

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan stok kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Seviye/Ambalaj Sekmesi

Stokta Bulunacak:Tanımlanan stok malzemesinin, 1. Birim, 2. Birim ve 3. Birim için depolarda toplam olması istenilen Asgari Seviye, Azami Seviye, Sipariş Edilme Seviyesi miktarlarını klavyeden el ile ya da bu alanlarda bulunan hesap makinesi yardımıyla girerek belirlenebilir.

Ambalaj Değerleri: Stok malzemesinin 1.Birim, 2.Birim, 3.Birim üzerinden ambalaj değerleri(En, Boy, Yükseklik, Uzunluk Ölçüsü, Ağırlık, Ağırlık Ölçüsü) bu sekmeden girilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Revizyon Sekmesi

Revizyon,  yeniden gözden geçirme anlamında kullanılır. Bir işin planlandığı biçimde gidip gitmediğini denetleme ve öngörülen plandan bir sapma varsa, gerekli düzeltmeleri yapma olarak nitelendirilir.Revizyon sekmesine tıklanıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir.Bu ekrandan revizyon hareketi tanımlanabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2İzleme Kodları Sekmesi

İzleme Kodları sekmesine tıklanıldığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Stoğa ait dinamik özellikler stoğun izleme kodlarında yer almaktadır. Bu yüzden stoklar değerlendirilirken stok kodu ve izleme kodu ile adlandırılması gerekmektedir. Hareketler esnasında oluşturulan konfigürasyonların veya iş emri oluşturulurken otomatik olarak oluşan izleme kodlarının almış olduğu dinamik değerlere göre adı veya kodu formülize edilerek listelerde anlamlı isimlerle görüntülenmesi sağlanabilir. Eğer, stok kartında izleme kodu için formul tanımlanmamışsa izleme kodunu Gusto sistem son kaldığı kodu vermektedir. İzleme adı için <Otomatik İş Emri> şeklinde sabit bir isim vermektedir.

Formül düğmesine tıklanıldığında gelen ekrandan tanımlama yapılabilinir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_info_128

 

İzleme Kodları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Maliyetler Sekmesi

İlgili malzemenin stok hareketleri sonucu oluşan maliyet bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen, özet raporlama amaçlı bu alanda, malzemenin aritmetik ortalama maliyeti, ay kapama maliyeti vb maliyetlerinin yanısıra, son alış fiyatı, son satış fiyatı gibi bilgileri de incelenebilir. Ayrıca bu sekmeden ilgili malzeme için yapılan stok hareketlerinin seri, son numara ve miktar bilgilerini de takip etmek mümkündür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Fiyatlar Sekmesi

Fiyatlar Sekmesine tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Fiyatlar sekmesi ekranında görüldüğü üzere 2 ayrı alan mevcuttur.

Bu Stoğun Yer Aldığı Fiyat Listeleri: İlgili stok herhangi bir fiyat listesinde kullanıldı ise bilgi amaçlı bu sekmeden izlenebilir ilgili fiyat listesi açılmak istenirse Aç butonuna tıklanılmalıdır.

Bu Stoğun Fiyat Listesi Dışındaki Fiyatları: Fiyat listesinden bağımsız olarak bilgi amaçlı fiyat girişi yapılmak istenirse manuel olarak fiyat girilen alandır.

clip1132

Kod Kriteri, KDV, Fiyat, KDVsiz, İskonto, Net Fiyat Üzerinden, Döviz Adı, Döviz Yeri, Ödeme Koşulu, Min.Sipariş Miktarı, Max.Sipariş Miktarı, Süresiz alanı seçili değilse Başlangıç ve Bitiş Tarihi kolonlarında bilgiler belirlenerek, fiyat listesinden bağımsız olarak giriş yapılması sağlanır.

 

tog_minus_sev2Dinamik Ürün Özellikleri Sekmesi

Dinamik Ürün Özellikleri sekmesine tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Dinamik ürün özellikleri, benzer özellikler taşıyan stok kartlarının tekrar tekrar açılması gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Likom Gusto ERP yazılımında İzleme Kodlarına, dinamik özellikler kazandırılarak, bir stok benzer özellikleri için izleme kodları ile takip edilebilmektedir.

Dinamik Ürün Özelliklerinin tanımlanması, Stok sekmesi altında bulunan Dinamik Kod ekranından yapılabilmektedir. Dinamik Ürün Özellik tanımlama ekranında tanımlanmış özellikler alanında kullanılacak dinamik ürün kriterleri tanımlanır.Özellik değerleri alanında ise ilgili dinamik ürün kriterinin alabileceği değerler tanımlanır.

Sistemde tanımlanmış Dinamik Ürün özellikleri kart ekranında Dinamik Özellikler alanında bulunur. Bulunulan kart için kullanılacak olanlar buradan seçilir.

clip1138

 

tog_minus_sev2Depozito Sekmesi

Depozito, yapılacak olan bir işlemden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat olarak nitelendirilebilinir. Stok kartlarında, stoklar için depozito uygulanması istenilen stok mevcut ise bu sekme aracılığıyla belirlenir. Depozito sekmesine tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Döviz Sekmesi

İlgili stoğun hareketleri hesap dövizi bazında takip edilmek istenirse döviz tanmlaması yapılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz Tipi: Döviz türünün seçilebileceği alandır.Seçim kontrolü alanına tıklanarak tanımlanmış olan doviz türleri Dövizsiz, TL,USD,EUR olarak listelenir.

Alış ve Satış alanlarında Döviz yeri ve Kur türü bilgileri belirlenir.

Döviz Yeri: Doviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır, TCMB-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efektif Satış ve Efektif Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

Stok modülünde bulunan kartlar menüsünde yer alan ikonlar için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

STOK-Stok

Hareket Listesi

İzleme Kodları

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap

Dinamik Kodları Baştan Düzenle

Stok Dönem Kapama

İzleme Kodlarının Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap

İzleme Kodu Ara&Bul

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

HAREKET LİSTESİ

Stok Kartları açıldığında Diğer İşlemler alanında bulunan Seçilen Kart İçin işlemlerinden Hareket Listesi seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Hareket Listesi seçildiğinde ekrana Mal Hareketler Listesi gelir.

clip0019

İZLEME KODLARI

Stok Kartları açıldığında Diğer İşlemler alanında bulunan Seçilen Kart İçin işlemlerinden İzleme Kodları seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Stoklar ekranında bulunan hesaplardan biri seçiliyken İzleme Kodları seçilirse, o hesaba ait izleme kodu ekranı açılır.

clip0020stokizlemekodu

 

tog_minus_sev2Tüm Kartlar İçin

KDV ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden KDV Oranları Değişikliği seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

KDV Oranları Değişikliği seçildiğinde KDV Oranları Değiştir ekranı görüntülenir. İstenilen değiştirme tüm hesaplar için buradan yapılabilir.

clip0020KDVorandeğiş

 

TEMİN YERLERİ AKTARIMI

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Temin Yerleri Aktarımı seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Temin Yerleri Aktarımı seçimi yapıldığında Verilen Siparişlerden Temin Yeri Aktarma ekranı görüntülenir. Buradan istenilen işlem gerçekleştirilir.

clip0020teminyeriaktarımı

 

MİKTARI SIFIR OLANLARI PASİF YAP

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemle alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Miktarı Sıfır Olanları Pasif seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Miktarı Sıfır Olanları Pasif yap denildiğinde Pasif Yapma ekranı görüntülenir. Buradan istenilen seçimler yapılır ve pasifleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

clip0020pasifyapmaa

 

DİNAMİK KODLARI BAŞTAN DÜZENLE

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Dinamik Kodları Baştan Düzenle seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Dinamik Kodları Baştan Düzenle denildiğinde sistem uyarı verir.

clip0020sistemuyarısı

Evet denilip işleme devam edildiğinde düzenleme yapılır ve bunu da sistem kullanıcıya bildirir.

clip0020güncellemebaşarılı

 

STOK DÖNEM KAPAMA

Dönem Kapama özelliği ile üzerinde çalışılmış olunan dönemleri kapatarak, o döneme ilişkin raporları daha hızlı alma ve gerektiği takdirde kapanmış olan bu dönemler üzerinde değişiklikler yapabilme imkanı tanınmıştır.

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Stok Dönem Kapama seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Stok Dönem Kapama denildiğinde Stok Maliyet Dönemi Kapama ekranı görüntülenir.

Stok Kodu Seçimi alanında Tek Stok,Belirli Stoklar(Stok Aralığı), Tüm Stoklar seçimi yapılır. Daha sonra seçilen stok veya stoklar için hareketlerin engelleneceği maaliyet dönemi belirlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Seçilen Dönem ve stok için Maliyet Dönem kapatma-açma işlemi buradan gerçekleştirilebilinir.

Seçilen Dönem için Bu Dönemde Maaliyet İşlemi Tamamlanan Stoklar butonuna tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir. Bu ekranda dönem ve dönemde kapatılan stok bilgileri yer alır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu ekranda listelenmiş stoklardan belirlenenler için dönem açma işlemi gerçekleştirilebilinir.

 

iZLEME KODLARININ MİKTARI SIFIR OLANLARI PASİF YAP

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden İzleme Kodlarının Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

İzleme Kodlarının Miktarı Sıfır Olanları Pasif Yap denildiğinde Dialog ekranı görüntülenir.

clip0020dialogekranı

 

İZLEME KODU ARA&BUL

Stok Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden İzleme Kodu Ara&Bul seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

İzleme Kodu Ara&Bul denildiğinde İzleme Kodu Ara&Bul ekranı görüntülenir. Burada izleme kodu ve adına göre  benzer, küçük, büyük kriterlerine göre arama yapılarak listelenme yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.