Stok Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >

Stok Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stok Yönetimi ve üretim yönetiminde  takibi yapılan  ticari mal, hammadde, yarı mamul ve mamullerin her biri için stok kartı açılır. Açılan her bir stok kartına bir kod ve ad verilir. Stok kartlarında kod ve adın yanı sıra o stok ile ilgili  kdv oranları, ötv oranı, birim tanımları, alış ve satış fiyatları, seviye kontrol tanımları, muhasebe entegrasyon kodları gibi tanımlar da yapılır.

 

Ayrıca, Stok Kartlarına ait hareketlerin takibi için Depo Kartları ve Depo Maliyet Kodları açılır.