Stok Hareketleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >  Stok Hareket Listeleri >

Stok Hareketleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmanın dönem içinde tanımlı stoklarla yaptığı hareketlerinin listesidir, bu liste stok hareketlerinin başlık bazlı izlendiği listedir. Stok Hareketleri Listesi, Stok modülünde Listeler menüsünde bulunan “Stok Hareket” ikonuna tıklanılarak incelenebilir.exp_collapse

“Stok Hareket” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Stok Hareketleri Listesi penceresi açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok Hareketleri Listesi’nde, stok hareket tarihi, hareket türü, cari kodu, cari adı, belge seri, belge no, açıklama, referans no, toplam, toplam kdv, genel toplam, fatura tarihi gibi bilgiler listelenmektedir.

Bu bölüm izleme amaçlı kullanılabileceği gibi, yeni bir stok hareketi yapmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca daha önce yapılan herhangi bir hareketi listeden açarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt etmek de mümkündür.

Stok Hareketleri Listesi ekranından ulaşılan pencerelerinin özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

clip1251shlisteleri

Tüm Hesaplar: Bu alan seçili iken ilgili dönemde hareket yapılan tüm stoklar ekrana gelmektedir.

Tek Cari: Bu alanda tek cari seçildiği taktirde açılan kutu düğmesine tıklanarak stok listesi alınacak cari seçilmelidir. Yapılan seçim sonrası, ilgili carinin adı “Adı” alanına program tarafından yazılır ve bu alana kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Seçimi yapılan cariye, belirlenen dönem içinde yapılan hareketlere ait listede bulunan herhangi bir stok hareketi açmak için, ilgili hareket üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da hareket satırı seçilerek Hareket Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, üzerinde istenilen düzeltmeler de yapılabilir.

Stok Hareketleri Listesi penceresinin altında yeralan  kısımda ilgili stoklarla yapılan hareketlerin toplamları özet olarak listelenir.

clip1252toplamshl

İkinci tablolu alanın, ikinci satırı ise, ilgili stoklara yapılan hareketlerin, dönem başlangıç tarihinden, dönem bitişine tarihine kadar olan toplamlarını listeler.

Stok Hareketleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

clip1257

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, cari hareket listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği cari hareketler bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Hareket ekranlarında girilen diğer bilgilere göre arama yapılması isteniyorsa, “Diğer Kriterler” düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçim yapılabilir.

Diğer kriterler, belirli kriterlere göre stok hareket listesini filitrelendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel sekmesi, Hareket türleri yada Stok /Hizmet kodlarınından biri yada birkaçı seçildiğinde Tamam düğmesine tıklanmalı ve ekran yenilenmelidir.

Stok Hareketleri Listesi penceresinden, listesi incelenen cari için ya da diğer cariler için yeni hareket girişleri yapmak mümkündür. “Yeni Giriş Hareketi” ya da “Yeni Çıkış Hareketi” düğmelerine tıklanıldığında, ekrana yapılacak hareketin seçilebileceği seçenekler açılır. Bu alanlarda yapılan seçim sonrası, Gusto ilgili hareket ekranına bağlanarak, yeni hareket girişi yapılmasını sağlar.

            clip1258yenigirisSHL   clip1258

Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Hareket Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir.

Ek Bilgileri: Herhangi bir hareketin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili hareketin satırı seçildikten sonra “Stok Hareket Başlık Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok hareketleri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronik posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Panoya Kopyala” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

clip1259