Stok Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Stok Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Likom Gusto ERP Stok Yönetimi  Yazılımı ile,

Mamül, Yarımamül ve hammadde stoklarınızı planlanan seviyelerde tutarak, stok devir hızlarını sürekli izleyerek stok devir hızlarınızı en aza indirirsiniz.

 

Likom Gusto ERP Stok Yönetimi  Yazılımı ile,

Anlık stok miktarlarınızı izleyebilir, çoklu depo yönetimi ile lokasyon bazlı malzeme takiplerinizi yapabilirsiniz.

 

STK_Main

 

Likom Gusto ERP Stok Modülü ile;

 

Depo Hareket Yönetimi,

Depo Maliyet Yönetimi,

Kampanya ve Set Tanımı Takibi ,

Etkin Stok Maliyet Yönetimi,

Lot Takibi,

Temin Yerleri, Üretici Kodları Tanımları ,

Depozitolu Ürün Takibi,

Barkod Entegrasyonu,

Otomatik Depo Sayım Farkı,

 

Tanımlar