İskonto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Tanımlar >

İskonto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bir bedelin ödenmesi sırasında yapılan indirim. Bankacılıkta iskonto, vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar olan kısmın faizi düşüldükten sonra kalanının ödenmesi şeklinde uygulanan bir kredi türüdür. Likom Gusto ERP Yazılım'ında İskonto sekmesine ulamak için Satınalma menüsü altındaki  Tanımlar modülü altındaki İskonto  seçeneği tıklanmalıdır.exp_collapse

İskonto butonuna tıklandığında aşağıda görüntüsü verilen iskonto tanımları  ekranı açıklacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranda fatura geneli için uygulanacak olan iskontolar girilir. Girilmiş olan iskontolar fatura dip toplamındaki toplam tutardan düşülür. Uygulanan fatura altı iskonto tutarları  aynı zamanda tüm fatura satırlarına dağıtılır. Örneğin bu ekranda %10 iskonto yapılmış ise tüm fatura satırlarından %10 iskonto düşülmüş olur.  Bu ekranda iskonto oranı ya da iskonto tutarı yazılarak aşağı ok tuşuna basılarak iskonto kaydı yapılır.Arka arkaya sınırsız sayıda iskonto satırı girmek mümkündür. "Tamam" tuşuna basıldığında girilmiş olan  iskontolar faturaya uygulanır. Tüm stok raporlarında bir stok hareket satırının bedeli satır  iskontosu düşülmüş olarak gösterilir.

 

tog_minusİskonto Ekran Özellikleri

“Ön Değere Kaydet” seçeneği ile yapılan seçimler ön değer olarak kabul edilir ve bu ekran her açıldığında yapılmış olan seçimler varsayılan olarak gelir ve her işlemde yeniden bu seçimleri yapmayı gerektirmez. Öndeğer işaretlenmiş olduğunda tanımlanmış öndeğer yanında clip0989cikişareti görüntülenecektir.

 

tog_minus_sev2Ekle Butonu

"Ekle" butonuna basılarak yeni iskonto tanımlanabilir. "Ekle" butonuna basıldığında aşağıda gösterilen iskonto tanımları ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İskonto Tanımı,

Adı: Belirlenen iskonto miktarı girişi bu alandan yapılmaktadır.

Açıklama: Uygulanan iskonto ile ilgili bir açıklama yazılmak isteniyor ise bu kolondan girilrbilir.

clip0989tanım

 

Hesaplamada,

Yuvarlama: Belge tutarının ödeme planında belirtilmiş olan taksitlere bölünmesi sırasında ortaya çıkan yuvarlama farklarının ne şekilde yuvarlanacağı bu alanda belirlenir.

clip0989yuvar

Yuvarlama Yok : Bu seçenek seçilmiş ise belge tutarı yuvarlanmaz.

Aşağı Yuvarla : Bu seçenek seçilmiş ise yuvarlama hassasiyetinde belirtilmiş olan basamakların değeri sıfır yapılır.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.000.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.##0.00 olsun.

Sonuç 102.520.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.524.00 olarak bulunur.

Yukarı Yuvarla : Bu seçenek seçilmiş ise yuvarlama hassasiyetinde belirtilmiş olan basamakların ilki bir üste tamamlanır sonraki basamaklar sıfır yapılır.

Örnek : Belge  tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.600.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.##0.00 olsun.

Sonuç 102.525.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.525.00 olarak bulunur.

Buçuklu Yuvarla : Bu seçenekte yuvarlama hassasiyetine göre belirtilen basamaklarının değeri  5 , 50, 500, 5000 gibi  katlara bakılarak eğer bu rakamların altında ise aşağı, üstünde ya da  bu katlara eşit ise yukarı yuvarlama yapılır.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.600.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.450.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.000.00 olsun.

Sonuç 102.000.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.45 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.524.00 olarak bulunur.

Hassasiyet: Bu alan yuvarlama biçimi alanında aşağı, yukarı ya da buçuklu yuvarla seçeneği seçilmiş ise kullanıma açılır. Yuvarlama yapılacak rakamın hangi basamaklarının yuvarlanacağı bu alandaki seçenekler ile belirlenir.Bu alandaki gösterilen seçeneklerde sıfır ile belirtilmiş basamaklar yuvarlanır.

clip0997hassaas

Geçerli Satırlar,

Stoklar: Tüm stoklar, seçilecek stoklar ve stoklar hariç olarak 3 seçenekle belirlenmiştir. Tüm stoklar seçimi yapıldığında tüm stoklar üzerinden işlem yapılmakta ve seçim yapma ekranı pasif olarak görüntülenecektir. Seçilecek stoklar seçimi yapıldığında ise işlem yapmak istediğiniz stok adı ve kodu girişi yapılmalıdır. Girilen iskonto miktarının geçerli olmasını istediğiniz stok kodu ve adı bu alan üzerinden belirlenir. Stok kodu girişi yapıldığında stok adı girişi kendiliğinden görüntülencektir. Stok adı seçimi yapıldıktan sonra kaydet ikonuna  tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Hizmetler: Tüm hizmetler, seçilecek hizmetler ve hizmetler hariç olarak 3 seçenekle belirlenmiştir. Tüm hizmetler seçimi yapıldığında tüm hizmetler üzerinden işlem yapılmakta ve seçim yapma ekranı pasif olarak görüntülenmektedir. Seçilecek hizmetler seçimi yapıldığında ise işlem yapmak istediğiniz hizmet adı ve kodu girişi yapılmalıdır. Girilen iskonto miktarının geçerli olmasını istediğiniz, hizmet kodu ve adı bu alan üzerinden belirlenir. Hizmet kodu girişi yapıldığında hizmet adı girişi kendiliğinden görüntülencektir. Hizmet adı seçimi yapıldıktan sonra kaydet ikonuna  tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yetkiler:Tüm kullanıcılar, seçilecek kullanıcılar ve kullanıcılar hariç olarak 3 seçenekle belirlenmiştir. Tüm kullanıcılar seçimi yapıldığında tüm kullanıcılar üzerinden işlem yapılmakta ve seçim yapma ekranı pasif olarak görüntülenmektedir. Seçilecek kullanıcılar seçimi yapıldığında ise işlem yapmak istediğiniz kullanıcı adı ve kodu girişi yapılmalıdır. Girilen iskonto miktarının geçerli olmasını  istediğiniz, kullanıcı kodu ve adı bu alan üzerinden belirlenir. Kullanıcı kodu girişi yapıldığında kullanıcı adı girişi kendiliğinden görüntülencektir. Kullanıcı adı seçimi yapıldıktan sonra kaydet ikonuna  tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Cariler:Tüm cariler, seçilecek carilerve cariler hariç olarak 3 seçenekle belirlenmiştir. Tüm cariler seçimi yapıldığında tüm kullanıcılar üzerinden işlem yapılmakta ve seçim yapma ekranı pasif olarak görüntülenmektedir. Seçilecek carilar seçimi yapıldığında ise işlem yapmak istediğiniz cari adı ve kodu girişi yapılmalıdır. Girilen iskonto miktarının geçerli olmasnı  istediğiniz, carinin  kodu ve adı bu alan üzerinden belirlenir. Cari kodu girişi yapıldığında kullanıcı adı girişi kendiliğinden görüntülencektir. Cari adı seçimi yapıldıktan sonra kaydet ikonuna  tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Cari Grupları:Tüm cari grupları, seçilecek cari grupları ve cari grupları  hariç olarak 3 seçenekle belirlenmiştir. Tüm car grupları seçimi yapıldığında tüm cari grupları  üzerinden işlem yapılmakta ve seçim yapma ekranı pasif olarak görüntülenmektedir. Seçilecek cari grupları seçimi yapıldığında ise işlem yapmak istediğiniz cari grupları  adı ve kodu girişi yapılmalıdır. Girilen iskonto miktarının geçerli  olmasını istediğiniz, cari grupları  kodu ve adı bu alan üzerinden belirlenir. Cari grupları  kodu girişi yapıldığında cari grupları adı girişi kendiliğinden görüntülencektir.Cari grupları adı  seçimi yapıldıktan sonra kaydet ikonuna  tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

İskonto Oranı:Uygulanacak olan iskonto oranı bu alana yazılır. Bu alana yazılan iskonto Oranına göre hesaplanmış olan tutar "iskonto tutarı" kolonuna yazılır.

Etki Biçimi: İskonto tutarı veya iskonto sonrası tutara olmak üzere 2 şekilde seçeneklendirilmiştir.

İskonto Tutarı : Belirtilmiş olan iskonto oranına göre hesaplanan iskonto tutarı bu kolonda gösterilir. İstenirse bu kolondan da iskonto tutarı girişi yapılabilir.

İsk.Sonrası Tutar : İskonto düşülmüş fatura toplam tutarı bu kolonda gösterilir.

clip1042ilkı

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: İskonto tutarının geçerli olması istenilen başlangıç tarihi bu alandan girilir.

Geçerlilik Bitiş Tarihi: İskonto tutarının geçerli olması istenilen bitiş tarihi bu alandan girilir.

Açıklama:Uygulanan iskonto ile ilgili bir açıklama yazılmak isteniyor ise bu kolondan girilir.

 

tog_minus_sev2Değiştir Butonu

İskonto tanımları listesindeki işlem yapmak istediğimiz ödeme koşulu üzerine 2 kere tıklandığında, girdiğimiz ödeme koşulları bilgisi ekranı açılır ve ekran üzerinden değişim yapılabilir. İskonto tanımları listesindeki işlem yapmak istediğimiz ödeme koşulu üzerine 1 kere tıklanıp sonrasında değiştir ikonu tıklandığında yine aynı ekran görüntülenir ve bilgileri girilen ödeme koşulu için değişim işlemi uygulanabilir. Değiştirilen bilgilerin kaydı için 'Tamam' ikonuna tıklanılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sil: İskonto tanımlarında eklenmiş olan iskonto üzerine gelip sil butonuna basıldığında seçilmiş olan iskonto için aşağıda görüntüsü verilen uyarı gelir ve 'Yes' seçimi yapıldığında iskonto tanımı silinir 'No'seçimi yapıldığında ise silinme işlemi gerçekleşmeyecektir.

clip1042sil

Öndeğer Yap: İskonto Tanımlarında öndeğer eklenmsini istediğiniz iskonto tanımı üzerine gelerek öndeğer yap butonu tıklandığında öndeğer eklenecektir.

Öndeğer Kaldır: İskonto Tanımlarında öndeğer eklenmiş iskonto tanımı üzerine gelinerek Öndeğer kaldır butonu tıklandığında eklenmiş olan öndeğer kalkar