İşlem Dondurma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma >

İşlem Dondurma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İşlem Dondurma, verilen bir siparişin ya da sevk emrinin istenilen süre bazında durdurulması, askıya alınması için kullanılmaktadır.  Verilen Sipariş Dondurma ve Verilen Sevk Emri Dondurma işlemleri Satın Alma modülünde "İşlem Dondur" Bölümünden yapılmaktadır.

exp_collapse