Kod Bazlı Verilen Siparişler Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Satınalma Listeleri >

Kod Bazlı Verilen Siparişler Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kod Bazlı Verilen Siparişler Listesine Satınalma Modülü, Listeler Menüsünde bulunan Kod Bazlı simgesine tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Verilen Siparişler” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan verilen siparişler ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Stok ve Satıcı bilgisi seçimi yapılarak istenilen stoğa (tüm stok, tek mal, tek hizmet veya tek sabit kıymet) ve satıcıya (tüm satıcılar, tek cari, tek diğer cari veya potansiyel cari) ait siparişlerin listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki siparişlerin listelenmesi sağlanabilir. Başlık kısmında yer alan bir diğer bilgi ise Devreden kısmıdır. Devreden kısmında miktar, tutar ve genel toplam bilgileri yer almaktadır.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait siparişlerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki siparişlerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Verilen Siparişler Listesi ekranında siparişin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Siparişin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.