Ödeme Koşulu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Tanımlar >

Ödeme Koşulu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Ödeme koşulu, bir malın alışı ya da satışından doğan fatura bedelinin hangi vade tarihlerinde  ve ne kadar tutarlarla ödeneceğini ifade eder. Likom Gusto ERP Yazılım'ında Ödeme koşulları sekmesine ulamak için Satınalma menüsü altındaki  Tanımlar modülü altındaki Ödeme Koşulu seçeneği tıklanmalıdır.exp_collapse

 

Ödeme Koşulu seçeneği tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Eğer işletmede alış ve  satış faturalarının vadelendirilmesi için kullanılan standart ödeme planları var ise; bu ödeme planları ödeme koşullarından tanımlanır. Tanımlanan ödeme koşulları teklif, sipariş, stok hareketi ya da fatura belgelerinde seçilerek belgenin vade tarihleri ve ödeme tutarları belirlenmiş olur. Ödeme koşulu fatura aşaması öncesinde teklif, sipariş ve irsaliye satırlarında da seçilerek kullanılabilir ya da bu aşamalarda kullanılmayıp faturada kullanılabilir. Teklif, Sipariş ve İrsaliye satırlarında belirtilen ödeme koşulunun amacı  satın alma ya da satış süresinin son aşaması olan fatura aşamasında tek bir ödeme planı oluşturulmaktadır. Bu nedenle teklif satırlarında belirtilmiş  olan vadeler siparişe dönüştüğünde siparişe taşınır, sipariş irsaliyeye dönüştürüldüğünde satırdaki vadeler irsaliye belgesine taşınır, irsaliye belgesine taşınmış olan vadelerde  en son adım olan fatura satırlarına taşınarak  satırlarda belirtilmiş birbirinden farklı bir çok vadeden tek bir ödeme planı oluşturulur.

 

 

tog_minusÖdeme Koşulları Ekran Özellikleri

Kayıt edilmiş olan bir ödeme seçeneğini bu ekran üzerinden pasif hale getirebiliriz. Pasif duruma geçmesini istediğmiz ödeme koşulu karşısında yer alan pasif bölmesini clip0943pasif olarak işaretledilkten sonra ekrana boş bir alan tıkladığınızda, seçtiğiniz ödeme koşulunu pasifleştirmek isteyip istemediğinize dair aşagıdaki ekran görüntüsü gelecektir.Pasif olmasını istediğiniz ödeme koşulu için 'Yes', pasif olmasını istemediğiniz ödeme koşulu için 'No' seçimi yapılmalıdır.

clip0943pasif olsun

 

 

Ödeme Koşulları ana ekranında, mevcut bulunan ödeme koşulların bilgilerinde değişiklik yapılmak isteniyosa, değişiklik yapılmak istenen ödeme koşulu üzerine gelinerek çift tıklanırsa aşağıda görüntüsü verilen ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Faturanın ödeme planının oluşturulması için satın alma ve satış pazarlama sürecindeki bu adımlarda her belgenin satırlarında ödeme koşulu belirlemek zorunlu değildir. İstenirse bu işlem adımlarında ödeme koşulu belirtilmeyip, satın alma ve satış sürecinin son halkası olan  fatura belgesinde  tanımlı olan bir ödeme koşulu seçilerek ödeme planı oluşturulabilir. Ödeme koşulu tanımı fiyat listesi tanımlarında da kullanılmaktadır.Fiyat listesindeki satırlarda mal ya da hizmet fiyatının yanında bir ödeme koşulu da seçmek zorunludur. Teklif, sipariş, irsaliye ya da fatura belgelerinde fiyat listesinden bir fiyat seçildiğinde bu fiyat listesi satırında tanımlanmış olan ödeme koşuluda ilgili belgeye aktarılır.

 

tog_minus_sev2Ekle Düğmesi

"Ekle" butonuna basılarak yeni ödeme koşulu tanımlanabilir. "Ekle" butonuna basıldığında aşağıda gösterilen Ödeme Koşulları ekranı açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Ödeme Koşulu Adı: Ödeme Koşulları ekranın da ilk olarak bu alan  girilmelidir. Bu alanda ödemenin hangi koşullara bağlı olarak yapılacağının bilgisi verilecektir.

clip0961ödkoşad

 

Ödeme Koşul tipi: Ödeme Koşulu Tipi seçeneğinden işlem türüne göre alış, satış yada ortak seçeneklerinden biri seçilmelidir.

 

clip0961ödkoştip

Belge tarihi: Ödeme tarihi hesaplanırken baz alınacak belge tarihi bu alandan girilir. Bu alanda belirlenmiş olan Varsayılan(öndeğer), kaynak  belge , hedef belge seçeneklerinden birisi seçilerek devam edilir.

 

clip0962belge tarih

Ödeme Şekli: Yapılacak olan ödeme şekli bu alandan belirlenir. Tutara dahildir veya ayrı ödenir olarak seçeneklendirilmiştir.

Bu kolondaki alanlar şu şekildedir:

Tutara Dahildir :  Bu seçenek işaretlendiğinde kdv tutarı taksitlerin içinde yer alır. Kdv tutarı için özel bir işlem yapılmaz.

Ayrı Ödenir : Bu seçenek işaretlenir ise kdv tutarı için özel bir vade günü belirtilebilir. Bu seçenek seçildiğinde kdv'nin kaç gün sonra ödeneceğinin girilebileceği  giriş kurusu açılır. Bu kutudan kdv'nin kaç gün ya da kaç ay sonra  ödeneceği bilgisi girilir. "Ayrı Ödenir" seçeneği ile tanımlanmış bir ödeme koşulu hareket sırasında seçilerek kullanıldığında, ödeme planında kdv tutarının gösterildiği satırda bir belirteç bulunur

 

clip0962ödeme şekil

 

Vade Tutarı Yuvarlama Tipi: Belge tutarının ödeme planında belirtilmiş olan taksitlere bölünmesi sırasında ortaya çıkan yuvarlama farklarının ne şekilde yuvarlanacağı bu alanda belirlenir.

clip0962yuvarlama

 

Bu kolondaki seçenekler şu şekildedir :

Yuvarlama Yok : Bu seçenek seçilmiş ise belge tutarı yuvarlanmaz.

Aşağı Yuvarla : Bu seçenek seçilmiş ise yuvarlama hassasiyetinde belirtilmiş olan basamakların değeri sıfır yapılır.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.000.00 olarak bulunur.

Örnek :  Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.##0.00 olsun.

Sonuç 102.520.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.524.00 olarak bulunur.

Yukarı Yuvarla : Bu seçenek seçilmiş ise yuvarlama hassasiyetinde belirtilmiş olan basamakların ilki bir üste tamamlanır sonraki basamaklar sıfır yapılır.

Örnek : Belge  tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.600.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.##0.00 olsun.

Sonuç 102.525.00 olarak bulunur.

Örnek :  Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.525.00 olarak bulunur.

Buçuklu Yuvarla : Bu seçenekte yuvarlama hassasiyetine göre belirtilen basamaklarının değeri  5 , 50, 500, 5000 gibi  katlara bakılarak eğer bu rakamların altında ise aşağı, üstünde ya da  bu katlara eşit ise yukarı yuvarlama yapılır.

Örnek : Belge tutarı  102.524.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###,###.000.00 olsun.

Sonuç 102.600.00 olarak bulunur.

Örnek : Belge tutarı  102.450.12 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.000.00 olsun.

Sonuç 102.000.00 olarak bulunur.

Örnek :  Belge tutarı  102.524.45 olsun.

Yuvarlama hassasiyeti   ###.###.###.00 olsun.

Sonuç 102.524.00 olarak bulunur.

Vade Tutarı Hassasiyeti : Bu alan yuvarlama biçimi alanında aşağı, yukarı ya da buçuklu yuvarla seçeneği seçilmiş ise kullanıma açılır. Yuvarlama yapılacak rakamın hangi basamaklarının yuvarlanacağı bu alandaki seçenekler ile belirlenir.Bu alandaki gösterilen seçeneklerde sıfır ile belirtilmiş basamaklar yuvarlanır.

clip0962 vade tutar

 

Taksitlerden Artan/Azalan Değer: Belge tutarının ödeme planında belirtilmiş olan taksitlere bölünmesi sırasında ortaya çıkan yuvarlama farklarının taksitlere nasıl yansıyacağı bu alanda belirlenir.

Bu alandaki seçenekler şunlardır:

İlk Takside Uygulanır : Bu seçenek işaretlendiğinde hesaplanan yuvarlama farkı  tutarı ödeme planındaki ilk taksite eklenir.

Son Takside Uygulanır : Bu seçenek işaretlendiğinde hesaplanan yuvarlama farkı tutarı ödeme planındaki son taksite eklenir.

Seçilen Takside Uygulanır : Bu seçenek işaretlendiğinde seçilen taksit alanı kullanıma açılır. Hesaplanan yuvarlama farkı seçilen taksit alanında belirtilmiş olan taksitin tutarı üzerine eklenir.

Vade : Bu alanda vade günleri tanımında belirtilecek olan zamanın birimi seçilir. Bu alanda ay veya gün seçeneklerinden birisi seçilir.

Yüzde : Belge tutarının bu alanda belirtilen  yüzde oranı kadar taksit satırı oluşturulur.

Gün/Ay:Taksitin vade tarihi bu alanda belirtilir.Taksit  tutarının belge tarihinden itibaren ne kadar süre sonra ödeneceği bilgisi bu alanda belirlenir. Bu alanda belirtilen sayı bir sonraki alanda belirtilen süre birimine göre gün ya da ay değeri olabilir.

clip0968vade

 

Ödemelerin yapılacağı Günler : Bu tuşa basılarak ulaşılan ekranda   taksitin vadesinin isabet ettiği günler ile İlgili tanım yapılabilir. Örneğin taksit tutarı pazara gelmiş ise Pazartesi gününe sarkması sağlanabilir. Ya da taksit tutarları belirtilen herhangi güne sarkıtılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Otomatik Dağıt: Bu seçenek işaretlendiğinde taksit oluşturmak için gerekli olan seçenekler kullanıma açılır. Bu alanlarda belirtilen değerlere göre ödeme planı tanımının taksitler bölümü otomatik olarak oluşturulur. Otomatik dağıt seçeneği işaretlendiğinde kullanıma açılan alanlar şu şekildedir;

Taksit Sayısı : Bu alanda oluşturulacak olan taksit sayısı girilir.

Taksit Aralığı : Bu alanda oluşturulacak olan her bir taksit arasındaki gün aralığı belirtilir.

Hassasiyet : Bu alanda oluşturulacak taksitlerin ödeme yüzdeleri bulunurken yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı seçilir.

Tamam: Bu tuşa basıldığında taksit oluşturma işlemi için girilmiş olan değerler kullanılarak otomatik ödeme planı vadeleri oluşturulur. Oluşturulan ödeme planı bu ekrandaki taksitlerin gösterildiği tabloya doldurulur.

clip0970otomatik dağıt

 

tog_minus_sev2Değiştir Düğmesi

Ödeme koşulu listesindeki işlem yapmak istediğimiz ödeme koşulu üzerine 2 kere tıklandığında, girdiğimiz ödeme koşulları bilgisi ekranı açılır ve ekran üzerinden değişim yapılabilir. Ödeme koşulu listesindeki işlem yapmak istediğimiz ödeme koşulu üzerine 1 kere tıklanıp sonrasında değiştir ikonu tıklandığında yine aynı ekran görüntülenir ve bilgileri girilen ödeme koşulu için değişim işlemi uygulanabilir. Değiştirilen bilgilerin kaydı için Tamam ikonuna tıklanılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Cariler Düğmesi

Ödeme Koşulları ekranındaki Cariler butonu tıklanıp, tüm cariler seçeneğini tıklanığınızda tüm cariler üzerinden işlem yapabilirsiniz.

clip0989carim

Tüm cariler seçeneği tıklandığında Tüm Müşteri/Satıcı Listesi ve Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listeleri ekranda pasif olarak görüntülenir. Seçilecek Cariler seçeneğini tıkladığınızda ise Tüm Müşteri/Satıcı Listesi ve Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler Listesi aktif olarak görüntülenecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçilecek Cariler seçeneğini tıkladığınızda size seçim yapabilmeniz için, Tüm Müşteri/Satıcı Listesinde cariler listelenir ve seçmek isteğiniz carilerin üzerine tıklayıp ekle butonuna basıldığında Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinde görüntülenir.

clip0979 ekleme buton

 

Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinden herhangi bir cari çıkartılmak istenirse, çıkartılmak istenen cari üzerine tıklanarak çıkar butonuna basılmalıdır.

clip0980çıkar butonu

Tüm Müşteri/Satıcı Listesinden seçim yapılarak ekleme işlemi , Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinden ise çıkarma işlemi yapılmaktadır. Son olarak yapılan bu işlemlerim kaydını sağlamak için 'Kaydet' butonuna basılmalıdır.

clip0982kaydet buton

 

 

tog_minus_sev2Cari Grupları  Butonu

Cari Grupları ekranında, cariler seçeneğinden farklı olarak burada cariler gruplandırılmıştır. Örneğin satıcı türlerine göre gruplandırılmış olabilir temizlik  malzemesi satıcıları ve toptan gıda satıcıları gibi. Burada yapılacak olan işlemler cariler butonu işlemleriyle aynıdır.

clip0989cargrup

 

Ödeme Koşulları ekranındaki Cari Grupları butonu tıklanıp, tüm cari grupları seçeneğini tıklanığınızda tüm cari grupları üzerinden işlem yapabilirsiniz.Tüm cariler seçeneği tıklandığında Tüm Müşteri/Satıcı Listesi ve Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listeleri ekranda pasif olarak görüntülenir. Seçilecek Cari grupları seçeneğini tıkladığınızda ise Tüm Müşteri/Satıcı Listesi ve Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler Listesi aktif olarak görüntülenecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçilecek Cari grupları seçeneğini tıkladığınızda size seçim yapabilmeniz için, Tüm Müşteri/Satıcı Listesinde cari grupları listelenir ve seçmek isteğiniz cari grupları  üzerine tıklayıp ekle butonuna basıldığında Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinde görüntülenir.

clip0989öndeg

Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinden herhangi bir cari çıkartılmak istenirse, çıkartılmak istenen cari üzerine tıklanarak çıkar butonuna basılmalıdır.

clip0989müş grup

 

Tüm Müşteri/Satıcı Listesinden seçim yapılarak ekleme işlemi , Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinden ise çıkarma işlemi yapılmaktadır. Son olarak yapılan bu işlemlerim kaydını sağlamak için 'Kaydet' butonuna basılmalıdır.

clip0982kaydet buton