Satın Alma Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma >

Satın Alma Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) A öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) B öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) C öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) D öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) E öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Sayım Önceliği öndeğerleri(gün) F öncelik Kodu

Sayım Önceliği

 

Alınan /Verilen teklif oluşturulurken birim fiyat zorunlu olsun

Teklif

 

Faturaya irsaliye aktarılırken, fatura tarihinden ileri tarihli irsaliye seçilebilsin

İrsaliye

 

Faturaya talep aktarılırken, fatura tarihinden ileri tarihli talep seçilebilsin

Talep

 

Fiyat Listesinde sadece miktara uygun değerler görüntülensin

Fiyat Listesi

 

Sipariş /Sevk Emri aktarırken aktarım miktarı sipariş miktarından fazla olduğunda

Sipariş-Sevk

 

Çıkış Hareketlerinde birim fiyatın, Fiyat Listesinden seçimi zorunlu olsun.

Stok Hareket

 

Fiyat Listesi bilgisi fatura satırına otomatik gelsin

Fiyat Listesi

 

Fiyat Listesi bilgisi irsaliye satırına otomatik gelsin

Fiyat Listesi

 

Fiyat Listesi bilgisi sipariş satırına otomatik gelsin

Fiyat Listesi

 

Fiyat Listesinde tanımlı ek alanlar ile cari kartı eklanlarını eşleyerek Fiyat Listesini bul

Fiyat Listesi

 

Hem başlık hemde satırda iskonto tanımı var ise toplayarak uygula

Stok Hareket

 

Fiyat Listesinde aynı stok birden fazla kullanılabilir.

Fiyat Listesi

 

Sipariş satırında, stok izleme kodu ile takip ediliyorsa, fiyat listesi seçim ekranı, izleme kodu seçiminden sonra açılsın

Fiyat Listesi

 

Stok Hareket kaydederken maliyet hesaplanmasın

Stok Hareket

 

KDV tutarının mal alış maliyetine dahil edilmesi

Stok Hareket

 

İzleme kodları için ortak numara verilsin

İzleme Kodu

Eğer bu öndeğer seçili değilse, her stok kartı için maskeye uygun olarak, sıfırsan başlayarak kod verilir.

Sipariş / Sevkemri satır girişlerinde izleme koduna sahip stok seçimlerinde

Sipariş-Sevk

 

Birim fiyatı girilmemiş irsaliyeden faturaya aktarım yapılınca uyarı ver

Stok Hareket

 

Online maliyet hesaplamasında veri giriş sırasına göre maliyet hesapla

Maliyet

Gün içerisindeki giriş/çıkış hareketleri de önemlidir. Aksi takdirde girişler öne çekilerek maliyet hesaplanır.

Dara Farkına Gösterilecek Tolerans

Özel

 

Faturaya otomatik fatura altı iskonto hesaplansın

Fatura

 

İrsaliyeden faturaya birim fiyat depozitolar hariç  zorunlu  olsun

Stok Hareket

 

Kapalı faturalarda fatura altı kesinti girişi yapılamasın

Fatura

 

Borç-Alacak eşlemesi yapılmış faturalarda fatura altı masraf girişi yapılabilsin

Fatura

 

Teklif aktarım listesinde kapalı kayıtları getirme

Fatura

 

Siparişi sevk emrine aktarırken birim fiyati formulden tekrar hesapla

Sevk Emri

 

Faturaya irsaliye aktarırken birim fiyati formulden tekrar hesapla

Fatura

 

Faturaya irsaliye aktarırken Döviz bilgisini Fiyat Listesinden al

Fatura

 

Talebi siparişe aktarırken başlık teslim tarihi talebin en büyük tesihi tarihi olsun

Talep

 

Stok kartı belirlenen özelliklere göre otomatik oluşturulsun

Stok

 

Alinan teklif aktarim listesinde kapalı kayıtları getirme

Teklif

 

Faturaya sipariş aktarmada depoyu talepten al

Fatura

 

Fatura adreslerini siparişin sevk adresinden al

Fatura

 

Bağlantılı siparişin onay durumu değişebilsin

Sipariş

 

Aynı kart seçilirse farklı kart gibi davransın

Stok Hareket

 

Stok 2. ve 3. birimi en ve boy bilgisinden hesaplansın

Stok Hareket

Özel uygulamalar için geçerlidir

Stok kartında tanımlı üretici kodları dışında cariler için satın alma işlemi yapıldığında

Satınalma

 

Satış faturasına alış faturası aktarırken depo satış faturasındaki gibi kalsın

Fatura

 

Rezervasyon kaydını birinci birimden al

Rezervasyon

 

Rezervasyon aktarım işlemlerinde aktarılan belgeninçoklu rezervasyonlarından seçmeyi sağlayan Rezervasyonlu Aktarım diyoloğunu göstermer, belgenin rezervasyonlarından otomatik olarak seç

Rezervasyon

 

Sipariş dondurma işleminde kapanmış siparişlerde dondurulsun

Sipariş

 

İrsaliye onay tanımları onay durumuna göre rapora gönderme engellensin

Stok Hareket

 

İrsaliye onay tanımları onaylanan ve reddedilen irsaliyenin onay durumu değiştirilmesi engellensin

Stok Hareket

 

Ödeme koşulları tanımlanan cariye ait olanlar gelsin

Stok Hareket

 

Bir belge silinirken aktarma bağlantılı her bir satır için Silme Onayı sorulmasın

Stok Hareket

 

Stok ürüm ağacı kontrolü

Stok

 

Sadece stokta mevcut olan izleme kodları seçilebilsin

Stok

 

Depoya negatif rezervasyon konulabilsin

Depo

 

Stok kultan tanımlarını adından seç

Stok

 

Perakende satışta birim fiyat maliyetten otomatik gelsin

Stok Hareket

 

Onay durumlarında bütün seriler için tanımlı olan Olay Tanımları da kullanılsın

Onay

 

Stok miktar izleme ekranı görüntülensin

Stok Miktar

Stok Hareket kaydı esnasında aktif satırda seçili stok için stok miktar izleme ekranı görüntülenmesi sağlanır

Stok genel durum ekranı görüntülensin

Stok Miktar

Stok Hareket kaydı esnasında aktif satırda seçili stok için genel durum izleme ekranı görüntülenmesi sağlanır.

Stok miktar izleme ekranı otomatik olarak görüntülensin

Stok Miktar

Stok Hareket kaydı esnasında aktif satırda seçili stok için stok miktar izleme ekranının otomaitk olarak görünmesi sağlanır.

Mal hareket listesinde kdvsiz tutarlar kdvli tutarlardan önce gelsin

Stok Hareket

 

Talep bir kez aktarılsın

Talep

 

Dövizli faturada, yerel para birim fiyatın yuvarlama hassasiyeti farklı olsun

Döviz

 

Birinci birim dışındaki diğer birimler için depoda mevcut mal yok iken çıkışına izin ver.

Stok Hareket

 

Çıkış hareketlerinde yanlızca stoğun bulunduğu depolar listesinde

Stok Hareket

 

Stok Harekette kullanılan kultan kartını, bir başka harekette kullanma

Stok Hareket

 

Stok kartında birimler değiştiğinde ürün ağacınada yansısın

Stok

 

Stok çıkış hareketleri günellenirken gelir gider hareketlerini birleştir

Stok Hareket

 

Stok çıkış hareketleri güncellenirken yarı mamul ayrımını Depo Maliyet Kodu bazında yap

Stok Hareket

 

Stok çıkış hareketleri güncellenirken yarı mamuller için yapılan  Dahili Kullanım, Diğer Çıkış, Sayım Farkı Çıkışı hareketlerinin Ay Kapama Maliyet

Stok Hareket

 

Dövizli alım hareketlerinde yerel para birim hassasiyeti

Stok Hareket

 

Satış faturalarında kampanya uygulansın

Fatura

 

Fatura ve irsaliyelerde sürekli giriş işaretlenmişse eğer ek bilgiler yeni bilgiye yansısın

Fatura

 

İrsaliyeli olmayan faturalarda Fatura Sil butonu,Faturadan Çıkar gibi davransın

Fatura

 

Diğer giriş çıkışlarda cari seçimi olsun

Stok Hareket

 

İmalattan giriş hareketlerinde cari seçimi olsun

Stok Hareket

Bu öndeğer seçili değilse Gider Yeri seçimi aktif olur

Tek mal hareket listesinde bakiye ve kalan tutarları maliyetten izle

Stok Hareket

 

İrsaliyelerde birim türü çevrimlerinde, irsaliye miktarı değişsin

Stok Hareket

 

İrsaliyelerde otomatik sefer kaydı oluşturulsun

Stok Hareket

 

Teklif, Siparişi,Sevkemri ve Üretim hareketlerinin izleme kodu girişlerinde sistemde olmayan izleme kodları otomatik olarak açılsın

Stok

 

Serbest stokların 2. ve 3.  miktarları stok formülleri otomatik olarak hesaplansın

Stok

 

Mal alışta otomatik olarak üretime çıkış yapılsın

Stok Hareket

 

Cari risk aşım kontrolü yapılsın

Stok Hareket

 

Sevkiyat miktarı sipariş miktarından fazla olduğunda siparişin karşılanan miktarını sevkiyat miktarı ile güncelle

Sipariş

 

Yürüyen ağırlıklı ortalama maliyette (YAOM) alım iadeleri maliyet hesabına kat

Maliyet

 

Sipariş hareketlerinde referans numarası girilmesi zorunlu olsun

Sipariş

 

Referans No. Unique olsun

Sipariş

 

Yürüyen ağırlıklı ortalama maliyette (YAOM ) hesaplama yaparken iade hareketlerini iade öncesi son alıştan karşıla

Maliyet

 

Kalite kontrolün yapıldığı hareketlerde rededilen stoklar için otomatik olarak alım iade belgesi oluştur

Kalite kontrol

 

Sevk Emri cari risk durum penceresi (Popup Ekranı ) açılsın

Sevk Emri

 

Sevk Emrinde ödeme planı değişiklikleri bağlandığı belgeye yansısın.

Sevk Emri

 

Toplu talep girişlerinde referans numarası zorunlu olsun

Talep

 

Tek talep'de sürekli girişte bütçe kodu sabit kalsın

Talep

 

Toplu talebe bağlı onay tanımı tek talep için tanımlanan onay tanımından gelsin

Talep

 

Satış faturasından fatura altı kesinti girişinde M/S carileri için cari borç dekontu oluşturulsun

Fatura

 

Faturada(Aynı tür ve aynı serideki faturalar için ) referans numarası daha önce kullanılmışsa engelle

Fatura

 

Talepler siparişe aktarılırken sadece ilgili siparişin carisi talep temin yerlerinde olan talepler listelenebilsin ve aktarılabilsin

Talep

 

Stok kartlarındaki üretici kodlarından cari bilgileri otomatik gelsin

Stok

 

Fiyat Listesi ekranında Fiyat Listesi adları okunur olarak yüklensin. Kolon üzerinde sağ tuşla değiştir denilerek Fiyat Listesi adı değiştirilebilsin.

Fiyat Listesi

 

İzleme kodu combalarında dinamik özellikler görülmesin sadece kodu adı görülsün

Dinamik Kod

 

Teklif, Sipariş, Sevk Emri belgelerinde Fiyat Listesi otomatik olarak bulunurken belge tarihi üzerinden değil, teslim tarihi üzerinden bulunsun

Fiyat Listesi

 

Depo Transfer Emri listesinde aktarım durumu gösterilmesin

Depo Transferi

 

Satın alma taleplerinde izleme kodu seçimi zorunlu olsun

İzleme Kodu

satın alma talebinde, seçilen stoğa ait izleme kodları varsa izleme kodu seçimi zorunlu olması sağlanır.

Toplu depo transferinde varsayılan olarak kullanılacak seri

Depo Transferi

 

Döviz gösterim ondalık hane sayısı

Stok Hareket

 

Kur değeri ondalık hane sayısı

Stok Hareket

 

Hareket döviz ondalık hane sayısı

Stok Hareket

 

Aktarılan belgelerde ödeme planı vade başlangıç tarihi

Ödeme Planı

 

Fiyat Listesi iskonto tutar hassasiyeti

Fiyat Listesi

 

Depoda mevcut mal miktarı yeterli değilken, çıkış hareketinin kontrolünde

Stok Hareket

 

Üretime Çıkış, Dahili Kullanım gibi çıkış hareketlerinin güncellenmesinde kullanılacak maliyet parametresi

Maliyet

 

Fatura altı Masraf/ İskonto / Kesinti girildikten sonra uyarı mesajı

Fatura

 

Stok Hareketlerinde miktar gösterim şekli

Stok Hareket

 

Alış faturasına satış faturası aktarılırken Stok Hareket değiştirilebilsin

Fatura

 

Asgari / Azami stok miktarı uyarısını gösterme

Stok

 

Teklif miktar kontrolü

Teklif

 

Hareket KDV bilgisini satırdan yada cariden alma

Fatura

 

Birim fiyat ondalık hane sayısını arttır

Stok Hareket

 

Döviz birim fiyat ondalık hane sayısı

Stok Hareket

 

KDV yuvarlama farkını satırlara yansıt

Stok Hareket

 

Ek alan sayılarından hassasiyet ondalık hane sayısı

Ek Alan

 

Fiyat Listesinde tanımlanmış, min/max sipariş miktarları giriş sırasında kontrol edilsin.

Fiyat Listesi

 

Sipariş irsaliyeye aktarılırken dövizli fiyatlar irsaliye kur tarihine göre hesaplansın (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sipariş

 

Sipariş Sevk Emrine aktarılırken dövizli fiyatlar Sevk Emri kur tarihine göre hesaplansın (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sipariş

 

Sevk Emri irsaliyeye aktarılırken dövizli fiyatlar irsaliye kur tarihine göre hesaplansın

Sevk Emri

 

Fatura İrsaliyeye aktarılırken dövizli fiyatlar fatura kur tarihine göre hesaplansın (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

İrsaliye

 

Vade tarihi fatura tarihinden önce olan irsaliyelerin aktarımı (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Vade tarihi

 

Sevk Emri depo stok miktar kontrolü (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sevk Emri

 

Pasif stoklar hareket gördüğünde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket

 

Fatura Fiyat Listesi başlıktan girilmişse satırda (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Fatura

 

İrsaliye Fiyat Listesi başlıktan girilmişse satırda (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket

 

Sipariş Fiyat Listesi başlıktan girişmişse satırda  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sipariş

 

Verilen siparişlerde birim fiyat zorunluluğu  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sipariş

 

Alınan siparişlerde birim fiyat zorunluluğu  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sipariş

 

Fiyat Listesind ki fiyat giriş çıkış hareketlerinde kullanılmışsa,değişiklik yapıldığında (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Fiyat Listesi

 

Stok kartları Üretici Kodları- Temin Yerleri sayfasında stok tedarikçisi için tedarik süresinin girilmemiş olması durumunda (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok

 

İlgili tedarikçinin en erken teslimat süresinden önce gelen malların kabülü (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket

 

İlgili tedarikçinin malzeme toleransının dışındaki miktara gelen malların kabülü (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket

 

Stok giriş hareketlerinde birim fiyat girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket

 

Stok çıkış hareketlerinde birim fiyat girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Stok Hareket