Satınalma Talepleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Satınalma Listeleri >

Satınalma Talepleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Satın Alma Talebi Listesine,  Satınalma Modülü altındaki Hareketler menüsünde bulunan Hareket simgesine tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Satın Alma Talepleri” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Satın Alma Talepleri ekranı açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Talep Edilen bilgileri seçimi yapılarak istenilen stok / hizmet veya demirbaşa ait taleplerin listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki taleplerin listelenmesi sağlanabilir.

Ayrıca “Diğer Kriterler” butonu ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel sekmesinde “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait taleplerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Satın Alma Talep Listesi ekranında talebin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Talebin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir.

Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.