Sipariş Verme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma >

Sipariş Verme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Satıcı firmalara verilecek sipariş fişlerinin girildiği bölümdür. Verilen Sipariş Satınalma modülü altında Hareketler menüsünde bulunmaktadır.exp_collapse

 

tog_minusVerilen Sipariş Başlık Bilgileri

Belge : Belge bölümü Sipariş ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Siparişe ait Tarih, Seri ve Numara verilmektedir.

clip0220şlk

Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: Verilen Siparişe ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih alanından faturaya ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Verilen Sipariş'e tanımlanmış seriler seri alanında gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu alanda görebilecek ve burada yetkileri dahilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Verilen Siparişe ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  düğmesi ile siparişe en son kaydedilmiş Verilen Sipariş numarasının bir üstünü verecektir. Ayrıca, “” düğmesi ile de daha önce kaydedilmiş olan bir Verilen Siparişin seri ve numarası girildiği takdirde ilgili sipariş belgesi açılacaktır.

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Verilen Siparişe ait referans numarasının girilebileceği alandır.

 

Müşteri Satıcı Bilgileri: Teklifin alındığı satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Kasa, Banka veya Personel kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet teklife ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere pasif gelecektir.

clip0237işlk           clip0238işlk

Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle Tür seçimi yapılmalıdır. Ekran görüntüsünde de görüleceği üzere Verilen Siparişte 3 çeşit Müşteri/Satıcı Bilgisi bulunmaktadır.

clip0239x

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Gusto’da tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/Adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

Ayrıca siparişin ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “Satıcı Öz.” düğmesi (A_caution_128Bu düğme ile ilgili bilgiler, Alınan Teklif Başlık Bilgileri bölümünde detalı olarak verilmiştir.) ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; tür Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Gusto’da tanımlı değil ise “Satıcı Öz.” düğmesine tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır.

Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi Verilen Sipariş’te Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Diğer Cari dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari veya Potansiyel Cari'nin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösteren Bakiye penceresi açılacaktır.

Ayrıca Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Adres” düğmesi başlıktaki personel bilgisi girildikten sonra aktif hale gelecektir. Bu düğme ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan Sevk Adresi Bilgileri ekranı açılacaktır. Bu ekran aracılığı ile siparişin ait olduğu carinin sevk adres bilgileri görüntülenebilir, değiştirilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kısaca söz etmek gerekirse;

Cari/Diğer Cari Kartından Seç” seçeneği ile ilgili carinin kartında tanımlanmış olan adres siparişte sevk adresi olarak görünecektir.

Cari/Diğer Cari Sevk Adreslerinden Seç” seçeneği ile carinin kartında tanımlanmış olan sevk adreslerinden seçim yapılabilir ve bu adreslerden seçileni siparişte sevk adresi olarak görünecektir.

Serbest” seçeneği ile altta bulunan alanlar aktif hale gelecek ve kullanıcı buraya siparişe ait sevk adresini elle giriş yaparak tanımlayabilecektir.

Yine Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Bayi Kanalı” seçeneği ile bayisi olan firmaların kullandığı bir alan olup bu düğme aracılığı ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Dağıtım (Bayi) Kanalı” penceresi açılacak ve teklifin hangi bayi aracılığı ile alındığı seçimi yapılacaktır. İlgili bayinin kodu ve adı burada seçilerek ve irsaliye yada fatura ilgili bayiye kesilecekse “İrsaliye/Fatura Dağıtım Kanalına Kesilecek” seçeneği işaretlendikten sonra “Tamam” düğmeine tıklanarak pencere kapatılacaktır.

Siparişi Alan Personel : Siparişi veren personelin kodunun ve adının girildiği bölümdür.

Burada bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmelerinden aktarım ile teklif oluşturma başlığında söz edeceğiz.

Bütçe Bilgileri: Siparişe ait bütçe bilgilerinin girildiği alandır.

Açıklama: Siparişe ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

clip0124x

Sözleşme : Sözleşmeler Satınlama modülünde Sözleşmeler bölümünden tanımlanmaktadır. (Sözleşmeler ile ilgili detaylar Sözleşmeler başlığı altında anlatılmıştır.) İlgili cariye ait bir sözleşme tanımı yapılmamışsa bu alan pasif gelecektir. Eğer cariye ait bir sözleşme tanımlanmışsa bu bölümden seçilebilmektedir. Sözleşme seçildiği takdirde stok / hizmet veya demirbaş kartlarına ait fiyat bilgileri ve ödeme planı bilgileri sözleşmeye göre Verilen Sipariş belgesine otomatik olarak yansıyacaktır.

verilensiparissozlesme

Fiyat Listesi: Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

clip0125x

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise verilen siparişte Fiyat listesi alanında listelenecektir.

clip0242işlk

 

tog_minusAktarmalar

Satın alma teklifine bağlı sipariş oluşturma işleminin yapıldığı yerdir. Sipariş Başlık Bilgilerinde “Teklifi Alan Personel” bölümünde bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmeleri ile siparişe diğer belgelerden aktarım yapılmaktadır.

clip0243işlk

Talep Aktar

Talep Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Talepler Listesi” açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Siparişe aktarılması istenen talep bu ekrandan seçilmektedir. Seçilecek talep toplu talep ise “Toplu Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda toplu taleplerin listelenmesi sağlanır, şayet aktarılacak tek bir talep ise “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda tek taleplerin listelenmesi sağlanır. “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçildikten sonra “Seçim” alanı aktif hale gelir ve burada listelenmesi istenen talebin Stok, Hizmet, Demirbaş veya Cari seçimlerinden biri seçilerek, seçim alanının yanında bulunan İlk Kod/İlk Ad- Son Kod/Son Ad alanlarından gerekli seçim yapılarak aramanın filtrelenmesi sağlanabilir. Eğer aramanın daraltılması istenmiyor ise “Hiçbiri” seçilir ve tüm talepler listelenir.

siparisaktarma2

Talep Statü”  alanında bulunan “Talep Aşamasında”, “Teklif Aşamasında”, “Sipariş Aşamasında”, “Sevk Aşamasında”, “İrsaliye Aşamasında” seçimleri ile aranılan talebin aşaması seçilerek talebe kolay ulaşılması sağlanır. Eğer talebin aşaması bilinmiyor ise “Tümü” seçilerek işlemlere devam edilir.

siparisaktarma3

Tarih Aralığı” seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek verilen tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

siparisaktarma4

Eğer ekranda listelenen toplu talepler ise kullanıcının bu toplu talebin satırları görüntüleyebilmesi için “Toplu Talep Satırlarını Listele” seçeneği bulunmaktadır.

siparisaktarma5

Toplu Talep Satırlarını Listele” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Talebe Bağlı Tek Talepler Listesi” penceresi açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede seçim kriteri olarak “Cari” bulunmaktadır, eğer cari seçeneği seçilir ise “İlk” ve “Son” alanları aktifleşecektir. Buradan aranan cari aralığı seçilebilir.

siparisaktarma7

Öncelikle satırda listelenen taleplerden seçim yapılmalıdır, ardından seçilen satırda “Onaylanan Miktarı Talep Aktarım Miktarı Yap” düğmesi ile aktarılacak olan talepteki miktarın tamamının Verilen Siparişe’e aktarılması anlamına gelir, eğer farklı bir miktar girilecekse “Talep Aktarım Miktarı” alanına aktarılacak tutar girilebilir. “Talepleri Aktar” düğmesi ile talebin Verilen Sipariş'e aktarılma işlemi tamamlanmış olur.

 

Aktarım

Aktarım düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Aktarılacaklar penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığı ile aktarım yapılacak hareketin türü “Aktarım Kaynağı” bölümünden seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Aktarım Kaynağı bölümünde aktarımı yapılmak istenen belge seçildikten sonra satırda listelenen hareketler içerisinden seçim yapılmalıdır. “Tarih Kriteri” seçeneği ile listelenecek hareketlerin seçilen tarih aralığında filtrelenmesi sağlanabilir. “Sıralama” seçeneği ile de satırda listelenen hareketler “Hareket Tarihi”,”Teslim Tarihi”,”Seri No”,”Referans No”  seçimlerinden yapılan seçime göre sıralanacaktır.

“Ön Değere Kaydet” seçeneği ile yapılan seçimler ön değer olarak kabul edilir ve bu ekran her açıldığında yapılmış olan seçimler varsayılan olarak gelir ve her işlemde yeniden bu seçimleri yapmayı gerektirmez.

Aktarılacaklar ekranında aktarılacak hareketin seçilmesinde sonra "Bağlantılı Aktar" veya "Bağlantısız Aktar" seçeneklerinden biri seçilerek işleme devam edilecektir.

"Bağlantılı Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturur. Bu aktarım sonusunda kaynak belgeye ait miktar bilgileri aktarılan miktar kadar kapanır.

"Bağlantısız Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturmaz. Aktarılan satırlar tamamen bağımsız olarak oluşur. Kaynak belgeye ait miktarlar bu işlem sonucunda kapanmaz. İstenirse daha sonra başka bir belgeye aktarımı yapılabilir.

Kaynak belge ve hedef belge arasındaki ilişkiye göre sistem bağlantılı aktarım yapılmasına izin verilmeyebilir. Örneğin Verilen Sipariş belgesi Alınan Teklif belgesine bağlantılı olarak aktarılamaz. Böyle bir durumda kullanıcı aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşır.

siparisaktarma9

Açılan pencerede hareketin satırında girilen miktar Kalan Miktar kolonunda görünecektir. Eğer hareketin satırında girilmiş olan miktarın tamamı aktarılmayacak ise  “Aktar” düğmesine tıklamadan “Şimdiki Teslimat Miktarı”  alanına girilecek olan miktar girilmelidir. Şayet girilmez ise ekranda “Aktarılacak Satır İçin Şimdiki Teslimat Miktarını Giriniz” uyarısı çıkacak ve aktarma işleminin yapılmasına izin vermeyecektir. Şayet seçilen hareketin satırındaki miktarın tamamı aktarılacak ise “Aktarım Mik. Kalan Mik. Yap” düğmesine tıklanır ve ardından “Aktar” düğmesi ile hareket siparişe aktarılmış olur. “Toplam Teslimat Miktarı” alanının karşısına, gerekli seçimler yapıldıktan sonra toplam teslimat miktarı gelecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusAlınan Sipariş Satır Açıklamaları

Kod Seçimi /Adı: Fatura satırında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok, Set, S.Kıymet ve Hizmet seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

clip0244işlk

Örneğimize Stok kodu seçilerek satır açıklamalarına devam edilecektir.

Kodu/Adı: Kodu alanındaki clip0245x işaretine tıklandığında stok kartları listelenir. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki clip0246x işaretine tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki clip0247x işaretine tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Resim seçilip clip0248x işaretine tıklanır ise stok kartı açılır. Stokla ilgili bilgilere bakılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok seçimi yapılır. Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır.

 

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda clip0250x şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Sipariş satırı için kaydedilmiş barkod ya da üretici kodu var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

clip0251işlkx

Miktar / Birim: Kaç birim stok alındığının girildiği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. clip0257x a tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

clip0259işlk

Döviz Türü: Sipariş döviz türünün seçilebileceği alandır. clip0260x‘e tıklanarak tanımlanmış olan döviz türleri listelenir.

Döviz Yeri: Döviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efk. Satış ve Efk. Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

Birim Fiyat / B.Fiyat(Döviz): Birim fiyatın girildiği alandır. Döviz türü girildi ise o günkü kur değerine göre birim hesap (Döviz) hesaplanıp birim fiyat döviz alanına yazılır.

clip0261işlk

İskonto Tutarı / İskonto Oranı: Sipariş satırına iskonto uygulanacak ise iskonto tutar ya da oran girilerek iskontonun faturaya dahil edildiği alandır. İskonto oranı girilir ise iskonto tutarı otomatik hesaplatılır. İskonto tutarı girilir ise iskonto oranı otomatik hesaplanıp iskonto oranı alanına yazılır.

KDV Tutarı  / Serbest / KDV Oranı: Sipariş satırına uygulanacak KDV tutarının, oranının görüldüğü alandır. KDV oranı stok kartından, cari kartından yada sistem için tanımlanmış KDV oranı otomatik gelir.

Ek Vergiler / Ek Vergi Tutarı: Vergi Tanımları Muhasebe Modülü Tanımlar altında tanımlandır. Tanımlanmış olan Aktif durumdaki Ek Vergi Tanımlarından ilgili vergi seçilebilir. Seçilen ek vergi oranına göre ek vergi tutarı otomatik olarak hesaplanıp Ek Vergi Tutarı hesaplanır yazılır.

Ödeme Koşulu/Vade Süresi: Tanımlanmış olan ödeme koşullarından ilgili ödeme koşulunun seçilebileceği alandır. Vade Süresi alanına Ödeme Koşulu’nda tanımlanmış olan vade süresi gelir.

clip0262işlk

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Sipariş satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

clip0263işlk

 

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

Sipariş Satır Toplamları: Iskonto Tutarı, KDV Tutarı, Ek Vergiler Tutarı hesaplandıktan sonra Sipariş Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır. Döviz Türü seçilmiş ise döviz satır toplamı Hrk. Döviz Tutar alanına yazılır.

clip0264işlk

 

tog_minusVerilen Sipariş Toplamlar

Verilen Sipariş ekranında faturaya ait genel toplamların görüntülendiği bölümdür.

clip0265işlk

Bu bölümde bulunan alanlardan kısaca söz edelim;

Toplam: Siparişte girilen satırlardaki toplamların hiçbir iskonto, masraf ve vergi düşülmemiş toplamıdır. Bu alana tutar satırlardaki toplamları toplayarak yazdığı için elle müdahale edilememekte ve buradaki tutarda bir hata var ise fatura satırlarındaki tutarlar kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılabilmektedir.

İskonto Tutarı: Sipariş satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı kolonlarında girilen iskonto tutarlarının tamamının toplamının görülebileceği alandır. Sipariş toplam tutarından düşülen ilk iskontodur. Bu alana müdahale edilememekle birlikte, iskonto tutarında bir değişiklik yapılmak istenirse fatura satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İskonto Sonrası Toplam: Sipariş toplamından iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilen toplamın yazıldığı alandır. Bu alana da manuel olarak müdahale edilememektedir.

KDV Tutarı: Siparişe ait KDV tutarının görüntülendiği bölümdür. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Oran Dağılımlı KDV Tutarları” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede satırlarda girilen KDV Oranı/Tutarı/Matrahı ve Satır KDV Toplamı görüntülenebileceği gibi İrsaliye KDV Toplamı, FA Masraf KDV Tutarı, Toplam KDV Tutarı görüntülenebilir.

Ek Vergiler Toplamı: Siparişte işlem yapılan stok, hizmet veya demirbaş için ek vergi tanımlanması yapılmış ve bu ek vergi tutarının faturaya işlenmesi onaylanmış ise, hesaplanan ek vergiler toplamının yazılacağı bölümdür. Bu bölüme tutarlar otomatik olarak yazılmakta ve manuel olarak müdahale edilemez.

Genel Toplam: Sipariş Toplamlar bölümünün en son alanını oluşturan Genel Toplam da yukarıda anlatılan 5 maddede anlatılan işlemler sonucu elde edilmiş olan faturanın genel toplamıdır. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

tog_minusVerilen Sipariş Satır İşlemleri

Verilen Sipariş Satır - Başlık İşlemleri verilen sipariş ekranında sol altta yer alır. Bu başlık altında burada bulunan alanlardan ve işlevlerinden söz edeceğiz.

clip0304x

 

Satır - Başlık Bilgileri

Verilen Sipariş Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan teklifin kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.

clip0305x

 

Bağlı Hareketler” düğmesi üzerinde çalışılan siparişin satırı eğer aktarımla oluşmuş ise bu düğmeye tıklandığında açılan “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresinde hangi aktarım ile oluştuğu bilgisi bulunur, eğer sipariş aktarımla oluşmamış ise aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi açılan pencere boş gelecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresi bize satırın bağlı olduğu sipariş, teklif, sevk emri veya talep hakkında bilgi verir.

Yeni” düğmesi üzerinde bulunulan satırın üzerine yeni bir satır ekleme işlemi yapar.

Sil” üzerinde bulunulan satırı silme işlemi yapar.

Kopyala” üzerinde bulunulan satırı kopyalar.

Ek Bilgiler” düğmesi ise üzerinde çalışılan satır ile ilgili ek bilgileri verir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede üzerinde işlem yapılan satır ile ilgili ek bilgiler girilebilir, görüntülenebilir. Şayet aktarım yapılmadan önce satırda ek bilgiler girilmiş ise aktarımla satır ek bilgileri de aktarılacağından burada kontrol edilebilir. İlk sekmede bulunan “Döviz” penceresinde döviz bilgileri görüntülenebilmekle beraber burada bulunan alanlarda değişiklikler de yapılabilir.

 

Satırlara Döviz Belirle” düğmesi aracılığı ile ise sipariş satırlarına döviz belirleme işlemi yapılabilir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan penceresi açılmaktadır;

ş

Burada ilgili satıra döviz tanımlaması yapılabilir, Döviz, Döviz Yeri ve Kur Türü seçilerek üzerinde bulunulan satıra döviz belirleme işlemi tamamlanmış olur.

 

Stok Miktar Bilgileri

Bu sekme stoklar için iki ayrı izleme seçeneği sunarak, stok bilgilerini takip etmeyi sağlar. 'Depo Koduna Göre' seçeneği; stokları, depoda tutulan kodlarına göre, 'İzleme Koduna Göre' seçeneği ise stoklarının izleme kodlarına göre takip edilmesini sağlar.

 

asdfasdda

 

Menü Tanımı: Menü Tanımı düğmesine tıklandığında Miktar İzleme ekranı açılacaktır. Bu alandan Stok Miktar Bilgilerine ait gösterilecek satır başlıkları seçilir.

clip01865555xx

 

Stok Genel Bilgileri

Bu sekme kullanıcıya stok hakkında genel bilgiler sunar. Genel Stok Miktarı, Son Alış Miktarları ve Son Satış Miktarları farklı birimler cinsinden bu sekmeden takip edilebilir.

clip0188ljkh

 

tog_minusVerilen Sipariş Genel İşlemleri

clip0269x

Döviz” düğmesi ile siparişe hareket dövizi girilebilir. Ayrıca bu ekrandan siparişin yerel para birimi cinsinden ve sistem dövizi cinsinden toplam tutar değerleri görüntülenebilmektedir.

Hareket dövizi alanında siparişe ait döviz, döviz yeri, kur türü ve kur tarihi seçimleri alanlarından yapılır ve Döviz tutarı ile o güne ait kur değeri ekrana düşer. Bunun dışında “Çevirme Şekli” alanında “Dövizden Yerel Paraya” seçeneği ile fatura tutarını döviz tutarından yerel para birimi tutarına, “Yerel paradan Dövize” seçeneği ile fatura tutarını yerel para biriminden döviz birimine çevrilmesi sağlanır.  “Serbest” seçeneği ile yerel para birimi ve döviz tutarları kullanıcı tarafından elle girilir. Son olarak “Döviz Sabit” seçeneği ile kuru sabitleme işlemleri yapılır. Döviz Sabit seçeneği genellikle carilerle yapılan anlaşmalarda anlaşma süresince kuru sabitleme söz konusu olduğunda kullanılan bir seçenektir.

Ek Bilgiler” seçeneği ile Siparişe ait görüntülenmesi, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen ek bilgiler girilmektedir. Diğer sekmeler ise siparişe eklenmesi istenen bilgi, dökuman ve notlar için kullanılan alanlardır.

Ayrıca Ek Bilgiler penceresinden Hareket Döviz Dağılımları sekmesinden teklifin sistem dövizi, cari dövizi ve hareket dövizi cinsinden toplamları görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönder” düğmesi ile Verilen Sipariş ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder süğmesi aracılığı ile yapılabilmektedir.

clip0271xx

Toplu İskonto”  düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Satır İskontoları” düğmesi açılmakta ve bu pencere aracılığı ile siparişe toplu iskonto tanımı yapılabilmektedir.

clip0272x

Bu pencerede “Dağıtılacak Kalem Türleri” seçimlerinde iskontonun stoğa mı, hizmete mi yoksa demirbaşa mı dağıtılacağı seçimi yapılır. Yine toplu iskonto elle değil de tanımlı iskontoya göre dağıtılacaksa bu pencerede bulunan “İskonto Tanımına Göre” seçeneği seçilir ve altında bulunan seçim kutusu aktif hale gelir. Açılan seçim kutusunda Satınalma/Tanımlar menüsünde İskonto tanımlarında tanımlanmış olan iskonto tanımları listelenecektir. Kullanıcı burada siparişe uygulayacağı toplu iskonto tanımı seçimini yapar. Seçim yaptıktan sonra “Dağıt” düğmesine tıklanır.

clip0273y

 

Şayet sipariş satırında iskonto tanımlanmış ise karşımıza aşağıda ekran görüntüsü bulunan ikaz çıkacaktır;

clip0274y

Eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tutarının üzerine uygulanacaksa “Evet” düğmesine, eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tanımlarının silinmesi ve sadece seçilen iskonto tanımının uygulanması isteniyorsa “Hayır” düğmesine tıklanır. Ya da tanımlanmış bir iskonto tanımında değil de manuel olarak iskonto yanımı yapılmak isteniyorsa bu pencere de satırda İskonto Oranı ve açıklama manuel olarak giriliebilir.

Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği üzere toplu iskonto satırı pencereye gelecektir.

clip0275y

“Yansıt” düğmesine tıklandığında bu pencerede seçilmiş olan iskonto tanımı siparişe yansıtılacaktır.

Toplu İskonto İptal” düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere 3 seçenek çıkacaktır. Kullanıcı bu seçeneklerden seçimini yaparak toplu iskonto iptalini gerçekleştirebilir. “Bütün İskontoları Sil” seçeneği ile de sipariş satırında da tanımlanmış iskontolar silinecektir.

clip0276y

Toplam Miktar” düğmesi ile Verilen Sipariş toplam miktarının görüntülenebileceği pencere açılmaktadır.

verilensiparistoplammiktar