Tedarikçi Tanımlama ve Değerlendirme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma >

Tedarikçi Tanımlama ve Değerlendirme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tedarikçi Tanımlama ekranı için Likom Gusto ERP Yazılımında Satın Alma modülünün altında Tedarikçi işlemlerinden Tedarikçi tanımlamaya gelinir.

exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Performans Satırları:

Tedarikçi değerlendirme sırasında kullanılacak performansın tanımlandığı alandır. Satırların solundaki alana Performans kodu, sağındaki alana Performans adı manuel olarak girilir.

satın14

Değerlendirme Satırları:

Seçili olan performansa göre yenilenen listedir. Değerlendirme adı, Değerlendirme Oranı girilmelidir. Açıklama alanı doldurulabilir.

satın20

Tür Satırları:

Seçili olan Değerlendirme satırına göre yeniden listelenen satırlardır.  Tür adı, Giriş şekli, Yapılan entegrasyon, Değerlendirmeye oranı, Hedeflenen puan ve Açıklama alanları girilir.

satın25

tog_minusTedarikçi Değerlendirme Tanımlama Genel İşlemleri

satın27

Performans Tanımı Sil: Performans satırlarından seçili performansı siler. Performansın silinmesi durumunda kendisine bağlı Değerlendirme türleri ve Değerlendirme alt türleri de silinir.

Değerlendirme Türü Sil: Satırlarda seçili Değerlendirme türünün silinmesini sağlar. Silinmesi durumunda kendisine bağlı olan türler de silinir.

Değerlendirme Alt Türü Sil: Satırlarda seçili olan Değerlendirme alt türünün silinmesini sağlar.

Dönemler: Performans değerlendirilmesi için dönemlerin belirlendiği alandır. El ile doldurulabilir.

satın29

Tedarikçi Değerlendirme ve Listeleme ekranına Satın Alma modülü > Listeler Menüsü > Tedarikçi bölümünden ulaşılır.

exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusTedarikçi Değerlendirme Ekranı Başlık Bilgileri

    satın2

Performans Tanımı: Daha önce Tedarikçi değerlendirme tanımı sırasında tanımlanan performans seçimi yapılır.

Dönem: Daha önce Likom Gusto ERP Yazılımında tanımlanmış olan dönemlerin seçileceği alandır. Hemen yanındaki üç nokta "..." butonuna tıklanarak kısa yoldan dönem tanımlama ekranına gidilebilir.

Kod Seçimi;

Ekranın sol tarafında değerlendirilerek olan carilerin aralığı seçilir. Tanımlı Cariler seçilmesi durumunda Kod seçimi altında bulunan diğer alanlar pasif hale gelecektir ve değerlendirme bütün tanımlı cariler için olacaktır. Tanımlı Carilerin deaktif edilmesi ile Tek Cari ve Cari aralığı seçenekleri açılır ve seçilebilir. Tek Cari seçilmesi durumunda sadece Başlangıç kodu ve Adı seçimi yapılıp seçilen tek carinin değerlendirmesi yapılabilir. Cari aralığı seçilmesi durumunda ise Başlangıç Kodu ve Adının yanında Bitiş Kodu ve Adı alanları da açılır ve değerlendirmeler için cari aralığı belirlenebilir.              

 

tog_minusTedarikçi Değerlendirme Ekranı Satır İşlemleri

satın5

 

Hesapla: Belirlenen başlık bilgilerine göre Tedarikçinin performansının hesaplanmasını sağlar.

Kaydet: Hesaplatılmış listenin kaydedilmesini sağlar.

Sil: Kaydedilmiş tedarikçi değerlendirilmesinin silinmesini sağlar.

 

Gönder: Listeler ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.

Sıralı Gösterim: Aktif işaretlendiğinde listenin Personel Kodu, Personel Adı, Puan ve Yüzde olarak sıralanmasını sağlar.

Listele: Yapılan değerlendirmeler sonucunda listenin yenilenmesini sağlar.

Kapat: Ekranı kapatır.