Toplu Satın Alma Talebi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma >

Toplu Satın Alma Talebi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Satınalma Talep girişi yapılması için Satınalma modülü altında Hareketler menüsü içinde bulunan ‘Toplu Satınalma Talebi’ ekranına tıklanmalıdır. exp_collapse

Toplu Satın Alma talebi simgesine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Toplu Satın Alma Talebi, Satın Alma Talebinden farklı olarak; satın alma talebi tıklandığında satın alma talep formu ekrana gelir ve bu form sadece tek bir talep için doldurulurken, toplu satın alma talebinde ise ' Yeni Talep' düğmesi tıklanırarak birbirine bağlı talepler açılır ve bu alanda listelenir.

 

tog_minusToplu Talep Başlık  Bilgileri

Toplu Talep Başlık Bilgileri: Ekranın en üst sol köşesinde yer alan tarih, seri, yeni no, ref no vb. kısımları içeren bölümdür.

Tarih: Kaydı yapılacak olan Toplu satınalma talebinin ait olduğu tarih gün/ay/yıl formatında seçilmelidir.

Seri: Kaydı yapılacak olan satınalma talebinin Seri’sinin seçildiği alan olup, ok yardımıyla seçilmelidir.

Yeni - No: Kaydedilecek olan Toplu Talep fişine Gusto tarafından verilen numaradır. İlgili seri seçildikten sonra Yeni düğmesine tıklanarak toplu talebe en son kaydedilen fişin numarasından bir büyüğü verilir.

Ref No: Satınalma talep belgesinde ilgili referans numarasının tanımlandığı alandır. Bu alana istemci üniteler ilgili sipariş numaralarını yazabilirler.

refera no

Ara: Düğmesine basılarak daha önceden girilmiş olan Referans numaralarından biri seçilebilir. Ara düğmesine basıldığında karşımıza şöyle bir ekran çıkar;

ref no arama

 

Burada Referans No biliniyor ise girilir. Ara düğmesine basıldığında Referans No, Seri No ve Tarih bilgileri listelenir.

Eğer ilgili Referans No bilinmiyor ise Tarihe Göre Arama Yap düğmesi işaretlenir, Bas. Tarih Bit. Tarih Girilerek Tarihler arası onaylanmış talepler listelenir.

tarihe göre arama

İlgili onaylanmış talep seçilir ise seçilen toplu talepteki talep satırları giriş yaptığımız talep kaydına otomatik aktarılır. Örneğin Referans No 32455 olarak seçilirse Toplu Talep Satırları aşağıdaki gibi olacaktır;

Açıklama alanı ve Toplu Talep satırları 32455  nolu referans numarasına sahip toplu talep kaydından aktarılmıştır.

refnodan çekilmiş

Açıklama: Toplu Talep Açıklama alanına ise İstemci Ünitelerin ‘Gereksinme Nedeni’ yazılmalıdır.

toplu tal açıklama

Yeni Talep: Yeni Talep düğmesine tıklanarak Ünitelerin talepleri girilmelidir. Yeni Talep düğmesine tıklandığında Satın Alma Talep Formu ekranı açılır. Satın Alma Talep Formları doldurularak toplu talep satırları doldurulur.

Satın Alma Talep Formu: Satın Alma Talep Formu aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

Satın Alma Talep formundan giriş yapıldığında toplu talebe bağlı kısmının işaretsiz , Toplu Satın Alma Talep Formundan yeni talep girişi yapıldığında toplu talebe bağlı kısmının işaretli olduğu görülmektedir.

 

tog_minusSatın Alma Talep Formu Ekran Özellikleri

Satın Alma Talep Formu ekranında  Talep Alanı, Talep Bilgileri, Talep Edilen, Miktar Bilgileri, Teslim Yeri bilgileri alanları bulunmaktadır.

 

tog_minus_sev2Talep Alanı

Tarih : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan düğmeye basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak "Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımın’da yapılmış olması gerekir.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak ödemelerin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir.

talep alanı

 

tog_minus_sev2Talep Bilgileri Alanı

Kaydı yapılan Satın Alma Talep Form’unun bağlı olduğu Toplu Talep bilgilerinin kayıtlı olduğu alandır.

Toplu Talebe Bağlı: Talebi yapılan ürün eğer toplu talebe bağlanmışsa bu kısımda seçim işaretiyle ekranda görüntülenir.Fakat form doldurulurken toplu talebe bağlanmamış ise işaretsiz olarak ekrana gelir ve pasif durumdadır.Bu giriş satın alma talebi üzerinden yapıldığından bu kısım seçim işaretli olarak görüntülenmez.

Toplu Talep Seri-No-Referans No: Bu alanda toplu talep seri, no ve referans no bilgileri  ve Durumu ile ilgili bilgiler görüntülenir. Bu alanda değişiklik yapılamaz. Toplu talep belgesi üzerinde durumu ile ilgili değişiklik yapıldığında bu alan otomatik olarak güncellenir.

 

talep bilgisi

 

tog_minus_sev2Talep Edilen Alanı

Talep edilen unsur (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş) seçimi yapılan alandır. Ekran ilk açıldığında bu alan Stok olarak seçili gelmektedir. Hizmet ya da Sabit Kıymet istemi yapılacaksa ilgili kutucuk işaretlenmelidir. Stok olarak seçilip açıklamalara devam edilecektir.

Kodu: Talep edilen unsurun (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş) Kod’unun seçiminin yapıldığı alandır. clip0738 a tıklanarak ilgili stok kodu seçilebilir.

clip0740

Adı: Talep edilen unsurun (Mal (Stok), Hizmet, Sabit Kıymet (Demirbaş)) Adı’nın seçiminin yapıldığı alandır.

clip0741

Talep edilen unsur Kod’dan ya da Ad’dan seçilmelidir.

 

A_caution_128

Bu ekranda Stok seçildiği takdirde Gusto’da bulunan Stok kartları, Hizmet seçildiği takdirde Hizmet kartları, Sabit Kıymet seçildiği takdirde ise Demirbaş kartları açılmaktadır. Eğer envanterde olmayan yeni bir mal, hizmet veya demirbaş alımı yapılacaksa öncelikle kart açımı yapılmalıdır. Eğer ilk defa talep edilen bir kart ise ilgili birim tarafından kart açımı yapılmalıdır.

 

clip0744

 

 

F6 Ekranı: Talep edilen unsur seçildikten sonra miktar ve fiyat bilgileri izlenmek istenirse imleç Kod ya da Ad kutucuğunda iken F6 düğmesine tıklanmalıdır. F6’ya basıldığında Miktar Bilgi Ekranı karşımıza çıkar. Miktar Bilgi Ekranı stokla ilgili her hareket girişimizde depo miktarlarını görüntülemek için kullanılabilir.

 

A_caution_128

Talep girişinde stok seçildikten sonra F6 düğmesine tıklanarak izlenen ekran çok önemli olup bu ekran neticesinde ilgili stoğun depo mevcudiyeti izlendiği gibi yaklaşık maliyeti de izlenebilmektedir.

 

Bütçe Kodu / Bütçe Adı:Talep girişi yapılan stok, hizmet ya da demirbaşa ait ödenek kontrolünün yapıldığı alan olup bu alan içerisinde Alım Programı, Yatırım Programı yada Genel Bütçe seçimi yapılmalıdır.

bütçe kodu

Bütçe seçimi yapıldıktan sonra imleç Bütçe Adında yada Kodu alanında iken F8 düğmesine tıklanırsa bütçe izleme bilgileri karşımıza çıkmaktadır. Bu ekranda aşağıda bildirilen veriler yer almaktadır.

 

bütçe izleme

 

Bütçe Kodu/Bütçe Adı: Seçilen bütçe kodu yada adına ait bilgi ekranıdır.

Bütçe Yılı: Seçilen bütçe yılı

Bütçe Tutarı: Seçilen bütçenin planlanan tutarıdır.

Artış/Azalış: Bütçe planlaması yapıldıktan sonra başka bütçelerden aktarma yapılıp yapılmadığı bilgisidir.

Toplam Bütçe: Artış/Azalış ile beraber planlanan bütçe tutarı toplamı gösterilmektedir.

Gerçekleşen: İlgili bütçeye ait gerçekleşme bilgisi yer almaktadır.

Gerçekleşme Yüzdesi: Bütçenin toplam tutarı ile gerçekleşme yüzdesi oranı gösterilmektedir.

Kalan: Kalan bütçe tutarını göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

Bloke Tutarı: Bütçeye ait bloke miktarını belirtmek amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanılabilir Bütçe: Kalan bütçe tutarından bloke bütçe tutarının çıkarılarak gösterildiği alandır.

 

tog_minus_sev2Miktar Bilgileri Alanı

Talep Birimi, Talep Edilen Miktar, Onaylanan ve Karşılan Miktar değerlerinin ve dövizli ve birim fiyatların kaydedildiği bölümdür.

 

miktar bilgileri

 

Talep Birimi: Talep edilen unsurun kartında girilmiş olan birim değerlerinin görüldüğü alandır.

 

clip0759

 

Talep Edilen: Bu alanda talep edilen stoğun miktarı girilmelidir. Hesap makinesi yardımıyla da giriş yapılabilir.

Rzv. Edilen: Taleple ilgili rezervasyon işlemi yapıldığı zaman bu alana bilgiler otomatik olarak yazılmaktadır.

 

clip0760

 

Onaylanan: Talep eden miktarı belirttikten sonra onaylayacak kişi tarafından uygun görülen miktar girilir. Giriş sırasında talep eden kişi tarafından da girilebilir.

clip0765

 

Karşılanan: Taleple ilgili alım olduğu zaman alım miktarı otomatik olarak karşılanan miktar alanında tutulur. Talep Edilen, Rzv. Edilen, Onaylanan ve Karşılanan değerleri ile talep eden kişiye / birime talebiyle ilgili gerçekleşme değerleri takip edilir.

Tahmini Birim Fiyat: Yaklaşık Maliyet belirleme unsurlarında tespit edilen ortalama birim fiyat ‘Tahmini Birim Fiyat’ alanına el ile girilmelidir. Fiyat tespiti F6 düğmesine tıklandığında karşımıza çıkan ‘Maliyet Bilgileri’ alanından izlenebilmektedir.

 

clip0766

 

Tahmini B.Fiyat(Döviz): Yaklaşık Maliyet belirleme unsurlarında tespit edilen ortalama birim fiyat dövizli ise, ‘Tahmini B.Fiyat(Döv)’ alanı yanında bulunan üç noktadan giriş yapılmalıdır.

clip0774

 

Üç noktaya tıklandığında Yerel Para B.T., Döviz, Döviz Yeri, Kur Türü, Kur Tarihi seçimleri yapılarak Tamam düğmesine tıklanmalıdır. Döviz Tutarı otomatik olarak hesaplanır.

Yerel Para B.T.: Birim fiyatın yerel para birimi cinsinden değeridir.

 

yerel para

Döviz: Döviz türü seçimi yapılır. Gusto sistemde girilmiş olan döviz türleri listelenir.

Döviz Yeri: Gusto Sistemde Döviz Türü için kaydedilmiş döviz yerleri listelenir. İlgili döviz yeri seçilir.

Kur Türü: Döviz için kur türlerinden biri seçilir. Alış, Efektif Alış, Satış ve Efektif Satış  seçenekleri vardır.

Kur Tarihi: Merkez Bankası'ndan Gusto’ya çekilen kur değerlerini kullanabilmesi için tarih bilgisinin girildiği alandır.

Kayıtlı Kur Değeri: Girdiğimiz bilgilere göre MB kur değerlerinden kaydedilen değerdir.

Döviz Tutarı: Yerel para cinsinden girdiğimiz birim fiyatın döviz kur değerini dikkate alarak hesaplandığı tutar bilgisidir. Çevrilmiş değer kullanılmak istenmiyorsa elle değişiklik yapılabilir.

Kur Değeri: MB veri tabanından çekilmiş verinin tam halini gösteren alandır.

Çevirme Şekli: Dövizli tutarı hesaplarken yerel para biriminden dövize ya da dövizden yerel para birimine çevrim yapılabilir. Serbest seçili ise yerel para birimine de dövizli birime de müdahale edebiliriz.

clip0776

 

Toplam Tutar: Miktar ve Birim fiyatın üzerinden hesaplanıp yerel para birimi cinsinden otomatik olarak yazıldığı alandır.

 

clip0778

 

tog_minus_sev2Teslim Yeri Bilgileri

Talep Eden Bölüm: Talep yapanın yetkisine göre talep yapabileceği bölümler listelenir. İlgili bölüm seçilir.

clip0780

Onay Durumu: Satın Alma Talep Formu ile ilgili onay işlemi tanımlanmış ise onay işleminin yapıldığı bölümdür. Onay Tanımları Satın Alma Onaylar sekmesi altından Toplu Talep’ten tanımlanır.

clip0782

 

Teslim Yeri Bilgileri: Teslim yeri bilgilerinde talebin hangi depoya yapılacağı, sabit kıymet ise sabit kıymet bilgileri, en geç teslim bilgileri girilir.

 

clip0786

 

Depo Kodu / Depo Adı: Talep edilen stok firmaya geldiği zaman depoda tutulacak ise hangi depoda tutulacağı bilgisi girilir.

S.K. Yer K: / S.K. Yer A.: Sabit kıymet olarak alınmış bir mal ise sabit kıymet yer bilgileri girilir.

En Geç Teslim: Talep edilen unsurla ilgili zaman kriterinin girildiği alandır. Talep edilen unsurun bu tarihten önce satın alım işleminin yapılıp talep eden kişiye ulaştırılması gerekir. Default olarak talep kayıt tarihi gelir.

Teslim Yeri Açıklaması: Teslim yeri ile ilgili açıklamalar girilir.

Tüm bilgiler girildikten sonra Onay Durumu işlemleri gerçekleştirilir. Onay işlemi yapıldıktan sonra Talep bilgileri değiştirilemez.

Onay Durumu düğmesine tıklandığında Onay Durumu ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Onay Durumu ekranındaki alanlar;

Onay Tanımı: Toplu Onay Tanımı ekranındaki tanımlanmış olan onay tanımı adının yazıldığı alandır. Tanımın yanındaki üç noktaya tıklandığında Onay Tanımı ile ilgili bilgilere ulaşılır.

clip0791

 

Bu ekranda sadece yeterlilik ve tutar kontrolü ile ilgili bilgiler değiştirilebilir. Tutar Kontrolü yapılması istenirse Tutar kontrolü seçim alanı işaretlenmelidir.

Onay Durumu: İlk açılışta Onay Bekliyor olarak görünür. Onay verecek kişi Reddedildi veya Onaylandı diyerek Talebin durumunu belirler.

clip0792

Zorunlu: Toplu talep onay tanımından otomatik gelir.

Açıklama: Onayla ilgili açıklamaların girilebileceği alandır.

Kaydet: düğmesine tıklanarak yeni mal, hizmet, demirbaş talep girişi kaydı yapılmalıdır.

clip0793

Sürekli Giriş: Eğer yeni talep giriş işlemleri bitti ise ‘Sürekli Giriş' alanında bulunan tik kaldırılarak Toplu Talep ekranına dönülmelidir.

clip0794

Talep girişleri tamamlandıktan sonra Toplu Talep ekranına dönülmelidir.

Toplu Talep ekranında istatistiksel raporlamalarda kullanılmak üzere Ek Bilgiler düğmesine tıklanmalıdır.

 

tog_minusToplu Talep  Satır İşlemleri Bilgileri

Ek Bilgiler: Tek Talep Formu Ek Bilgiler ekranı açılır. Talep fişi ile ilgili ek bilgiler bu ekrana girilir. Her sekmede hangi bilgilerin girileceğini ayrıntılı olarak incelemek gerekirse;      

clip0896satır

OLE Nesnesi: Yapılan talep ile ilgili Ek bir dosya var ise (Talep Fişi hard copy dosyası scan edilmiş hali) Bağla düğmesine basılarak Talep Kaydı içerisinde saklanabilir.

Bağla düğmesine basılarak çıkan ekranda Gözat’a tıklanarak dosya yeri gösterilir. Tamam’a basılarak dosyanın eklenmesi sağlanır.

clipnesne ekle

Dosya eklendikten sonra Etkinleştir ve Değiştir düğmeleri aktif hale gelir. Etkinleştir düğmesine basılarak döküman açılır. Değiştir düğmesine basılarak Nesne Ekle ekranı açılarak dökümanın değiştirilmesi sağlanır.

Talebi oluşturan veya son değiştiren kişi bilgisi için ek bilgilerde Diğer sekmesinden Talep ile ilgili Kayıt ve değişiklik bilgilerinin görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili bilgiler kaydedildikten sonra Tamam düğmesine basılarak kaydedilip Ek Bilgiler ekranı kapatılır.

Yeni Talep; Satın Alma talep Formu ekranı açılır. Yeni Talep ekleme yukarıda anlatılmaktadır.

Listeden Seç: Tek Talep Aktarma ekranı açılır ve Toplu Talep Formuna bağlı olmayan Satın Alma Talep Formları listelenir. İlgili olan Satın Alma Talep Formu seçilerek Toplu Talep satırlarına eklenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Aktarmak istenilen talep ilgili kriterlere göre aranabilir. Talep Eden, Talep Karşılama Durumu, Talep Statüsü, Talebi Oluşturan Kullanıcı ve Talep Eden Bölüm kriterlerinden ilgili bilgiler seçilip Yenile düğmesine basılarak talepler listelenir. Ayrıntılı olarak incelemek gerekirse;

Talep Eden / Tür: Talep edilen unsura göre arama yapılabilir. Tümü default olarak gelir. Tüm Stoklar, Tek Stok, Tüm Hizmetler, Tek Hizmet, Tüm Sabit Kıymetler, Tek Sabit Kıymet seçenekleri vardır.

Talep Eden / Kodu-Adı:Tek Stok, Tek Hizmet ya da Tek Sabit kıymet seçilir ise Adı, Kodu oklarına tıklanarak ilgili unsurun ok yardımı ile seçimi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Talep Eden / İzleme Kodu-Adı: Unsur için izleme kodu tanımlanmış ise seçim yapılabilecek alandır. İzleme kodu tanımlanmamış ise ilgili alan kapalı gelir, seçim yapılamaz.

Talep Eden / Hesap Adı: Hesap bilgilerinin seçilip arama yaptırılabileceği alandır.

Talep Karşılama Durumu: Talep Karşılama durumlarından herhangi biri seçilerek arama yapılabilir.

clip0889suyar

Talep Statüsü: Talep aşamalarına göre listeleme yapılabilir.

talep statü

Talebi Oluşturan Kullanıcı: Talebi oluşturan kullanıcıya göre arama yapılabilir. Tümü default olarak gelir. Seçilen işaretlenip Kullanıcı listesinden seçim yapılır.

clip0893suyar

Talep Eden Bölüm: Talep Eden Bölüm’e göre arama yapmak için Seçilen işaretlenip Bölüm listesinden seçim yapılır. Tümü default olarak gelir.

 

clip0894suyar

Arama Kriterleri/Tarih: Tarih kısmındaki tarihler değiştirilebilir. Ya da Düğme yardımı ile arama tarihleri genişletilip daraltılabilir. Ok yardımı ile de 1 gün, 2 hafta vb. süreç seçilerek tarihe göre arama yapılabilir.

clip0895suyar

Arama Kriterleri/Seri-İlk-Son: Seri seçilerek seçilen serideki ilk ve son numara girilerek de arama yapılabilir.

clip0895suyarssa

Diğer Kriter: Yukarıda verilen arama kriterlere ek olarak Diğer Kriterler’e tıklanarak Seçim Kriterleri ekranı açılır. İşlemlere, Stok koduna, Alıcı koduna ve Oluşturan ve Değiştiren Kullanıcı bilgilerine göre arama yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili kriterler seçilip Yenile butonuna basılır. Talepler listelenir. Aktarmak istediğimiz talep(ler) Toplu Talebe Bağla düğmesine basılarak Toplu Talep Talep listesine eklenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Talep Düzelt: Toplu Talep satın alma formları üzerinde iken Talep Değiştir’e tıklanır. Satın Alma Formu açılarak değişiklikler yapılır.

Talep Çıkar: İlgili talep satırı üzerine gelinerek Talep Çıkar düğmesine tıklanırsa Satın Alma Talep Formu Toplu Talep listesinden çıkarılır.

Toplu Onay: Toplu Talep listesindeki taleplerin hepsine toplu onay vermek için kullanılır. Basıldığında Toplu Talep Onay ekranı açılır. Onay işlemleri yapılır, tamam denilerek çıkılır.

clip0895onay durum

Bağlı Satırlar: Talep bir sipariş ya da teklife aktarılmış ise teklif ve sipariş bilgileri listelenir. Teklife Git ve Siparişe Git düğmelerine basılarak teklif ve sipariş formu açılır.

 

tog_minusToplu Talep Başlık İşlemleri Bilgileri

Toplu satın alma talebi ekranının sol alt köşesinde bulunan başlık bilgileri kısmı ek bilgiler, toplu talep sil, gönder, yenile ve kapat düğmelerini içermektedir.

clip0896başlık

Ek Bilgiler: Toplu Talep Formu Ek Bilgiler ekranı açılır. Ek Bilgiler ekranı tıklandığında Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı, Diğer başlıklı alanlarda da gerekli istenilen düzenlemeler yapılarak işlemi sonlandırabiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Toplu Talep Sil: Toplu Satın Alma Talebi ekranında görüntülenen taleplerin toplu olarak silinme işlemini gerçekleştirir. Bu düğmeye tıklandığında "Toplu talebi silmek istediğinizden emin misiniz?" uyarısı görüntülenir ve silmek isteniyorsa 'evet', istenmiyorsa hayır düğmesi tıklanmalıdır.

clip0896toptalsil

Gönder: Gönder düğmesi tıklandığında Toplu Talep belgesi elektronik postayla gönderilerbilir, panoya kopyalanabilir yada  Toplu Talep Belgesi'ne rapor yazdır, rapor önizleme yada dosyaya kaydet(export) işlemleri uygulanabilir.

clip0897ttb

Toplu Talep Belgesi için rapor yazdır, rapor önizleme, dosyaya kaydet işlemleri yapmak istendiğinde 3 seçenek içinde Rapor Parametreleri ekranı

görüntülenecektir. Açılan bu sayfadaki genel, dinamik ve kod kriterleri başlıklarında yer alan  gerekli bilgiler doldurularak istenilen işleme ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.