Verilen Sevk Emri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Satınalma Listeleri >

Verilen Sevk Emri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verilen Sevk Emri Listesine Satınalma Modülü, Hareketler Menüsünde bulunan Hareket ikonuna tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Verilen Sevk Emri” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan verilen sevk emirleri ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Alıcı ve Personel bilgisi seçimi yapılarak istenilen alıcıya ve personele ait sevk emirleri listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki sevk emirleri listelenmesi sağlanabilir.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait tekliflerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki tekliflerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Verilen Sevk Emirleri Listesi ekranında sevk emrin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de sevk emrinin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.