Verilen Sipariş Dondurma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > İşlem Dondurma >

Verilen Sipariş Dondurma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Verilen Sipariş Dondurma ekranına Satın Alma modülü İşlem Dondurma bölümünden ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusVerilen Sipariş Dondurma Başlık Bilgileri

 

Verilen Sipariş Dondurma ekranı başlık bölümündeki ilk alan Satıcı Türü ve Personel bilgisi alanıdır. Bu alan Satıcı Türü veya Personel bazlı listeleme yapmaya yarar.

clip0263asd                                   clip0263qwe

Satıcı Türü ve Personel bilgisinin "Tüm Hesaplar" ya da "Tüm Personel" seçeneklerinden farklı seçilmesi durumunda "Kodu", "Adı" ve "Sözleşme" alanları aktif hale gelecektir. Tek bir cari ya da tek bir personel bazında işlem yapılmak isteniyorsa buna göre filtreleme yapılabilir.

 

clip0263zxc

 

Cari ve personel kodları-adları  alanları seçildikten sonra, eğer bu verilere ait sözleşme  varsa, sözleşme kutucuğundan da seçim yapılmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

         

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sözleşme Kutucuğu yanında bulunan "..." butonu ile Cari Hesap İzleme Ekranına ulaşılabilir. Buradan da Cari Hesap ile ilgili talep edilen değişiklikler yapılabilir.

 

tog_minusVerilen Sipariş Dondurma Satır Bilgileri

clip0263qaz

 

Seçim: Verilen Sipariş Dondurma ekranın en başında seçim kolonu bulunmaktadır. Bu kolonun amacı dondurma işlemi yapılacak satırın seçilmesini sağlamaktır. Eğer bu satırla işlem yapılacaksa seçim kutucuğu işaretlenmelidir.

clip0263esa

 

Sipariş Tarihi/Teslim Tarihi: Siparişin verildiği/teslim edildiği tarih bilgisini içeren kolondur.

Belge Seri No/Referans No: Belgeye ait seri/referans numarası bilgisini veren kolondur.

Satıcı Kodu/Adı, Personel Kodu/Adı: İşlemin ait olduğu satıcının kodu/adı ve işlemi yapan personelin kodu/adı bilgisini içeren kolonlardır.

Tutar/Genel Toplam, KDV: Siparişin tutarı, genel toplamı ve siparişe ait KDV tutarını  veren kolonlardır.

Onay Durumu/Durumu/Açıklama: Belgenin onay durumunu (Onaylandı-Onaylanmadı-Onay Bekliyor) gösteren kolondur. Onayla ilgili açıklama varsa, açıklama alanında gösterilir.

Sipariş Dondurma Tarihi/Açıklaması: Siparişin dondurulma tarihi ve neden dondurulduğuna dair açıklama içeren kolonlardır.

Oluşturan Kullanıcı/Oluşturulma Zamanı: Bilgileri giren kullanıcı ve girdiği tarih-saat bilgisini içeren kolondur.

Değiştiren Kullanıcı/Değiştirilme Zamanı: Bilgileri son değiştiren kullanıcı ve değiştirdiği tarih-saat bilgisini içeren kolondur.

 

tog_minusVerilen Sipariş Dondurma Satır İşlemleri

 

clip0263qsc

 

Tarih: Verilen tarih aralığı içindeki belgelerin görüntülenmesini sağlar. Soldaki tarih alanı başlangıç, sağdaki tarih alanı bitiş tarihi seçimi içindir. Seçim yapılıp "Yenile" düğmesine basıldıktan sonra, seçilen aralıktaki belgeler ekrana yansır. Aynı işlem hafta ya da ay bazında da seçilebilir.

clip0263edc

Satırlar: Belge içinde birden fazla satır varsa ve bu satırlardan sadece birini dondurmak istenirse "Satırlar" düğmesine basılır. Dondurmak istediğimiz satır seçim kutucuğu kullanılarak seçildikten sonra işlem yapılmalıdır.

Seçim yapılıp "Satırlar" düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran açılacaktır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan ekranda üzerinde işlem yapmak istenen satırın seçim kutucuğu işaretlenmeli ve eğer dondurmak isteniyorsa "Dondur" seçeneği seçilmelidir. Aynı zamanda eğer zaten dondurulmuş bir işlem ise ve dondurma işleminin kaldırılması isteniyorsa, "Çöz" seçeneği seçilmelidir. Hiçbir değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak için "Vazgeç" seçeneği seçilmelidir.

 

Sipariş Dondur: Belgenin içindeki tüm satırlar dondurulmak istenirse "Sipariş Dondur" butonuna basılır.

Diğer Kriterler: Seçim kriterlerinin belirlenmesini sağlayan bölümdür. Tıklandığında aşağıdaki ekran açılır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel Sekmesi: Sıralama seçenekleri, seriye göre arama, onay durum seçimleri, sözleşme bilgileri, teslimat durumu/tarihi ve referans numarasına göre arama seçeneklerini içeren sekmedir. ihtiyaca göre gerekli düzenlemeler yapılır.

Stok Kodu Sekmesi: Üzerinde işlem yapılacak stoklar için gerekli başlangıç ve bitiş kodlarının girileceği alandır. Ad alanları, kodlar girildiğinde otomatik olarak gelir.

Alıcı Kodu Sekmesi: Üzerinde işlem yapılacak alıcılar için gerekli başlangıç ve bitiş kodlarının girileceği alandır. Ad alanları, kodlar girildiğinde otomatik olarak gelir.

Oluşturan/Değiştiren Sekmesi: Üzerinde işlem yapılan belgenin oluşturulma ve değiştirilme bilgilerini içeren sekmedir.

Dondurma Kriterleri: Sipariş durumunun görülebileceği alandır. Bu alanda "Açık Siparişler" ve "Dondurulmuş Siparişler" olarak 2 alan vardır. Bunlardan   "Açık Siparişler" seçim kutusu işaretlendiğinde Liste ekranında "Sipariş Dondur" düğmesi aktif olarak görünür. "Dondurulmuş Siparişler" seçim kutusu işaretlendiğinde ise bu düğme "Sipariş Çöz" olarak değişir. Aynı anda "Açık Siparişler" ve "Dondurulmuş Siparişler" seçimlerinden sadece bir tanesi seçilebilir.

 

 

Siparişi Düzelt: Düzeltmek istenen siparişe ait ekranı açarak üzerinde düzeltme yapılmasını sağlar.  Bu ekrana ait detaylı bilgi "Satınalma -Sipariş Verme" başlığında verilmiştir.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: üzerinde işlem yapılan belgenin tüm satırlarını seçmek ya da seçili olan tüm satırları bırakmak için kullanılır.

Gönder: Bu düğme ile ekrana bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de yapılabilmektedir.

clip0263uhgb

 

tog_minusVerilen Sipariş Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

1.

Verilen Sipariş Dondurma işlemi yapmak için menüden Satınalma -> İşlem Dondurma -> Verilen Sipariş Dondurma’ya gelinir.

2.

Alıcı Türü veya Personel Türü seçilir

3.

Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır

4.

Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5.

Çıkan siparişlerde dondurulmak istenilen siparişler seçilir.

6.

Sip. Dondur butonu ile sipariş dondurulur.

 

tog_minusVerilen Sipariş Çözme İşlemi Nasıl Yapılır?

1. Verilen Sipariş Dondurma işlemi yapmak için menüden Satınalma -> İşlem Dondurma -> Verilen Sipariş Dondurma’ya gelinir.

2. Alıcı Türü veya Personel Türü seçilir

3. Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır.

4. Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5. Diğer Kriterler -> Dondurma Kriterleri ekranından "Dondurulmuş Siparişler" seçim kutusu işeretlenir.

6. Çıkan siparişlerde çözülmek istenilen siparişler seçilir.

7. Sip. Çöz butonu ile sipariş dondurma işlemi geri alınır.