Verilen Siparişler Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > Satınalma Listeleri >

Verilen Siparişler Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verilen Sİparişler Listesine Satınalma Modülü, Hareketler Menüsünde bulunan Hareket ikonuna tıklandığında ulaşılabilir.exp_collapse

“Verilen Siparişler” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Verilen Siparişler ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Satıcı ve Personel bilgisi seçimi yapılarak istenilen satıcıya ve personele ait siparişlerin listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki tekliflerin listelenmesi sağlanabilir. Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel segmesinde “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait siparişlerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki siparişlerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Verilen Siparişler Listesi ekranında siparişin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Siparişin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir.

Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.