Stok Maliyetleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi >

Stok Maliyetleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alım veya devir yoluyla girişi yapılan hammaddelerin, üretime çıkılması veya dahili kullanım olarak kullanılması durumlarında fiyatlandırılması amacıyla hammadde stok maliyetlerinin hesaplanması gerekir. Stok maliyetlerinin hesaplanmasında aşağıdaki yöntemler kullanılır.

FIFO

LIFO

Yürüyen Ağırlıklı Ortalama Maliyet

Ay Kapama Maliyeti

Aylık Ortalama Maliyet