Alınan Sevk Emri Dondurma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > İşlem Dondurma >

Alınan Sevk Emri Dondurma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Alınan Sevk Emri Dondurma

Alınan sevk emri dondurma işlemi için Likom Gusto ERP yazılımının satış menüsünden, işlem doldurma sekmesine ve Alınan Sevk Emri Dondurma seçeneğine gelinir.

exp_collapse

tog_minusAlınan Sevk Emri Dondurma Başlık Bilgileri

Alıcı Türü: Kullanıcının, dondurmak istediği sevk emrinin, alıcı türünü seçtiği combodur.  Alıcı türü olarak Tüm hesaplar, Tek Cari, Tek diğer cari seçilebilir.

Alıcı Kodu: Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her kod alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. Dondurulmak istenen sevk emrinde alıcının kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak gelir.

Alıcı Adı: : Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her adı alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. Dondurulmak istenen sevk emrinde alıcının adı seçildikten sonra kodu otomatik olarak gelir.

SevkDondur2

Personel: Kullanıcının, dondurmak istediği sevk emrinin personelini seçtiği combodur. Personel olarak, tüm personel veya tek personel seçilebilir.

Personel Kodu: Kullanıcının personel türü olarak Tek Personel seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her kod alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. Dondurulmak istenen sevk emrinde personelin kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak gelir.

Personel Adı:  Kullanıcının personel türü olarak Tek Personel seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her adı alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. Dondurulmak istenen sevk emrinde personelin adı seçildikten sonra kodu otomatik olarak gelir.

SevkDondur3

 

tog_minusAlınan Sevk Emri Dondurma Satırları

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan sevk emri dondurma satırlarında yukarda görülen 1 yazan bölüme çift tıklandığında karşınıza o sevk emrine ait, alınan sevk emri ekranı gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçim: Dondurulmak istenen sevk emrinin seçildiğin bölümdür. İçi boş karenin üstüne tıklayarak seçim yapılabilir.

SevkDondur6

Sevk Emri Tarihi/Teslim Tarihi: sevk emrinin alındığı ve varsa teslim edildiği tarihi gösterir.

SevkDondur7

Belge Seri No/Referans No:  Alınan sevk emrinin belge seri no ve referans numarasını gösterir.

SevkDondur8

Alıcı Kodu/Alıcı Adı: Sevk emrini veren alıcının kodu ve adının gösterildiği bölümdür. Alıcı adı’nın yanında bulunan “...” butonu ile yukarıda anlatılan Cari Hesap İzleme ekranına gidilebilir.

SevkDondur9

Personel Kodu/Personel Adı:  Sevk emrini veren personelin kodunun ve adının belirtildiği alandır.

SevkDondur10

Tutar/Genel Toplam: Alınan sevk emrinin tutarını ve maaliyetlerin genel toplamını gösterir.

SevkDondur11

KDV: Sevk emri için ödenmesi gereken KDV miktarını göstermektedir

SevkDondur12

Onay Durumu, Durumu ve Açıklama :  Alınan sevk emrinin onaylanıp onaylanmadığını, durumunu ve açıklamasını gösterir.

SevkDondur13

Sevk E.Dond.Kull/ Dond. tarihi/ Sevk E.Dond.Açıklaması: Alınan sevk emrinin dondurma nedeni, tarihi ve açıklamasını içerir.

SevkDondur14

Oluşturan Kullanıcı/Oluşturulma Zamanı: Sevk emrini oluşturan kullanıcı bilgisinin ve oluşturulma zamanının tarih ve saat olarak gösterildiği bölümdür.

SevkDondur15

Değiştiren kullanıcı/ Değiştirilme Zamanı: Alınan sevk emrini son değiştiren kullanıcının ve değiştirilme zamanının tarih ve saat olarak gösterildiği bölümdür.

SevkDondur16

 

tog_minusArama Kriterleri

 

SevkDondur17

Tarih: Satırlarda gösterilen sevk emirlerinin tarih aralığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca yanında bulunan sürgülü çubuk ile de zaman aralığına karar verilebilir. İstenilen zaman aralığı seçildikten sonra Yenile butonuna basılarak ekrana istenilen sevk emirlerinin gelmesi sağlanır.

Satırlar: Sevk emri satırlarından seçilen sevk emirlerinin toplu olarak görülmesini sağlar ve istenilen satırlar burdan dondur butonu ile dondurulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sevk E. Dondur: Seçilen sevk emrinin dondurulmasını sağlar.

Yenile: Arama kriterlerine göre Alınan Sevk Emri Dondurma satırlarının yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler:  Sevk emirlerinin Sıralama, Onay, Teslimat, Referans no ve Seri no’ya göre aramak için kullanılır. Aramak için gerekli check box’lar işaretlenmeli ve Tamam butonuna basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusGenel İşlemler

 

SevkDondur21

Sevk Emri Düzelt:  Alınan sevk emri dondurma ekranında, sevk emri seçildikten sonra Sevk Emri düzelt butonu ile o siparişe ait Alınan Sevk Emri ekranına gidilir. Bu ekranda Başlık Bilgileri değiştirilemez ancak Satırlar üzerinde işlemler yapılarak düzeltilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tümünü Seç:  Alınan Sevk Emri Dondurma ekranında gösterilen bütün sevk emirlerini seçer.

Tümünü Bırak:  Alınan Sevk Emri Dondurma ekranında seçili bütün sevk emirlerini bırakır.

Gönder: Ekranın bulunduğu rapora veya e-mail yoluyla aktarılması için kullanılır.

 

tog_minusAlınan Sevk Emri nasıl dondurulur?

1.

Alınan Sevk Emri Dondurma işlemi yapmak için menüden Satış ->  İşlem Dondurma -> Alınan Sevk Emri Dondurma’ya gelinir

2.

Alıcı Türü ve Personel türü seçilir

3.

Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır

4.

Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5.

Çıkan sevk emirlerinde dondurulmak istenilen sevk emirleri seçilir.

6.

Sevk E.Dondur butonu ile sipariş dondurulur.