Alınan Sevk Emri İptal İşlemi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > İşlem Dondurma >

Alınan Sevk Emri İptal İşlemi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Alınan sevk emri iptali işlemi için Likom Gusto ERP yazılımının satış menüsünden , işlem doldurma sekmesine ve Alınan Sevk Emri İptal İşlemi seçeneğine gelinir.

exp_collapse

tog_minusAlınan Sevk Emri İptal İşlemi Başlık Bilgileri

SEvkİiptal2

Alıcı Türü: Kullanıcının, iptal etmek istediği sevk emrinin, alıcı türünü seçtiği combodur.  Alıcı türü olarak Tüm hesaplar, Tek Cari, Tek diğer cari seçilebilir.

Alıcı Kodu: Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her kod alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. İptal edilmek istenen sevk emrinde alıcının kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak gelir.

tog_minus_sev2Alıcı Kodu yanındaki “...” butonu

Alıcı türünün karşısında bulunan alıcı kodu alanının yanındaki “...” butonu Cari hesap izleme ekranına götürür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekranın başlık bilgilerinden istenilen cari seçilerek Hesabı izlenebilir. Ekranın alt tarafında bulunan arama kriterlerinden de istenilen zaman aralığı seçilerek iş daha da kolaylaştırılabilir.

Alıcı Adı: Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçmesi durumunda aktif hale adı seçildikten sonra kodu otomatik olarak gelir.

 

sevkiptal4

Personel: Kullanıcının, iptal etmek istediği sevk emrinin personelini seçtiği combodur. Personel olarak, tüm personel veya tek personel seçilebilir.

Personel Kodu: Kullanıcının personel türü olarak Tek Personel seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her kod alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. İptal edilmek istenen sevk emrinde personelin kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak gelir.

Personel Adı:  Kullanıcının personel türü olarak Tek Personel seçmesi durumunda aktif hale gelir. Her adı alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. İptal edilmek istenen sevk emrinde personelin adı seçildikten sonra kodu otomatik olarak gelir.

 

 

tog_minusAlınan Sevk Emri İptal İşlemi Satırları

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan sevk emri iptal işlemi satırlarında yukarda görülen 1 yazan bölüme çift tıklandığında karşınıza o sevk emrine ait, alınan sevk emri ekranı gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Seçim: İptal edilmek istenen sevk emrinin seçildiğin bölümdür. İçi boş karenin üstüne tıklayarak seçim yapılabilir.

sevkiptal8

Sevk Emri Tarihi/Teslim Tarihi: Sevk emrinin alındığı ve varsa teslim edildiği tarihi gösterir.

sevkiptal9

Belge Seri No/Referans No:  Alınan sevk emrinin belge seri no ve referans numarasını gösterir.

sevkiptal10

Alıcı Kodu/Alıcı Adı: Sevk emrini veren alıcının kodu ve adının gösterildiği bölümdür. Alıcı adı’nın yanında bulunan “...” butonu ile yukarıda anlatılan Cari Hesap İzleme ekranına gidilebilir.

sevkiptal11

Personel Kodu/Personel Adı:  Sevk emrini veren personelin kodunun ve adının belirtildiği alandır.

sevkiptal12

Tutar/Genel Toplam: Alınan sevk emrinin tutarını ve maaliyetlerin genel toplamını gösterir.

sevkiptal13

KDV: Sevk emri için ödenmesi gereken KDV miktarını göstermektedir

sevkiptal14

Onay Durumu, Durumu ve Açıklama :  Alınan sevk emrinin onaylanıp onaylanmadığını, durumunu ve açıklamasını gösterir.

sevkiptal15

Sevk E. İptal E.Kull/ İptal tarihi/ Sevk E. İptal Açıklaması: Alınan sevk emrinin iptal nedeni, tarihi ve açıklamasını içerir.

sevkiptal16

Oluşturan Kullanıcı/Oluşturulma Zamanı: Sevk emrini oluşturan kullanıcı bilgisinin ve oluşturulma zamanının tarih ve saat olarak gösterildiği bölümdür.

sevkiptal17

Değiştiren kullanıcı/ Değiştirilme Zamanı: Alınan sevk emrini son değiştiren kullanıcının ve değiştirilme zamanının tarih ve saat olarak gösterildiği bölümdür.

sevkiptal18

 

tog_minusArama Kriterleri

 

sevkiptal20

Tarih: Satırlarda gösterilen sevk emirlerinin tarih aralığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca yanında bulunan sürgülü çubuk ile de zaman aralığına karar verilebilir. İstenilen zaman aralığı seçildikten sonra Yenile butonuna basılarak ekrana istenilen sevk emirlerinin gelmesi sağlanır.

Satırlar: Sevk emri satırlarından seçilen sevk emirlerinin toplu olarak görülmesini sağlar ve istenilen satırlar burdan İptal et butonu ile iptal edilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sevk E. İptal Et: Seçilen sevk emrinin dondurulmasını sağlar.

Yenile: Arama kriterlerine göre Alınan Sevk Emri İptal İşlemi satırlarının yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler:  Sevk emirlerinin Sıralama, Onay, Teslimat, Referans no ve Seri no’ya göre aramak için kullanılır. Aramak için gerekli kriterler işaretlenmeli ve Tamam butonuna basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusGenel İşlemler

 

sevkiptal23

Sevk Emri Düzelt:  Alınan sevk emri iptal işlemi ekranında, sevk emri seçildikten sonra Sevk Emri düzelt butonu ile o siparişe ait Alınan Sevk Emri ekranına gidilir. Bu ekranda Başlık Bilgileri değiştirilemez ancak Satırlar üzerinde işlemler yapılarak düzeltilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tümünü Seç:  Alınan Sevk Emri iptal işlemi ekranında gösterilen bütün sevk emirlerini seçer.

Tümünü Bırak:  Alınan Sevk Emri iptal işlemi ekranında seçili bütün sevk emirlerini bırakır.

Gönder: Ekranın bulunduğu rapora veya e-mail yoluyla aktarılması için kullanılır.

 

tog_minusAlınan Sevk Emri İptal İşlemi nasıl yapılır?

1.

Alınan Sevk Emri İptal işlemi yapmak için menüden Satış ->  İşlem Dondurma -> Alınan Sevk Emri İptal İşlemine gelinir

2.

Alıcı Türü ve Personel türü seçilir

3.

Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır

4.

Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5.

Çıkan sevk emirlerinde iptal edilmek istenilen sevk emirleri seçilir.

6.

Sevk E. İptal Et butonu ile sipariş dondurulur.