Fiyat Listeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  >

Fiyat Listeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Stok ve hizmetlerin alış ve satış fiyatları fiyat listesinden tanımlanır. Tanımlanan fiyat listeleri teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde seçilerek kullanılır. likom Gusto ERP Yazılım'da Fiyat Listeleri menüsüne ulaşmak için Satış Menüsü altındaki Hareketler modülü altındaki F. Listesi(Fiyat Listesi) ikonu tıklanmalıdır.exp_collapse

 

Fiyat Listeleri Onay Tanımları düğmesine tıklandığında aşağıda görüntüsü verilmiş olan ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sınırsız sayıda fiyat listesi tanımı yapılarak  hareket sırasında tanımlı olan bu fiyat listelerinden seçim yapılabilir.Hareket sırasında seçimi yapılan fiyat ile birlikte ilgili fiyatın ödeme koşulu da harekete taşınır. Oluşturulan fiyat listelerine geçerli olacağı tarih aralıkları tanımlanarak hareket sırasında güncel olan fiyat listelerinin gelmesi ve eski fiyatların tarihçesinin tutulması sağlanır. Hareket sırasında belirlenen fiyat listeleri dışında kullanıcının başka bir fiyat kullanması engellenebilir. Müşteriye özel fiyatlarlar tanımlanarak hareket sırasında seçilen müşteriye özgü fiyatların kullanılması sağlanabilir.Fiyat listesi ekranındaki tuşlar ile fiyat listesi tanımları ve yukarıda anlatılan fonksiyonların tanımı yapılır.

 

tog_minusFiyat Listeleri Ekran Özellikleri

Öndeğer: Öndeğer eklenmesini istediğiniz fiyat listesi üzerine gelerek öndeğer yap butonu tıklandığında öndeğer eklenecektir.

Fiyat Listesi: Girilecek olan fiyat listesine bu alandan isim verilebilir.

Fiyat Listesi Türü: Bu alana stok türü girilmelidir. Fiyat listesi türü alanı 3 şekilde seçeneklendirilmiştir, işleme ugun olarak alış fiyatı listesi, satış fiyatı listesi ve satndart ürün maliyet fiyat listesi arasından seçilmelidir.

clip1055çeşit

 

Başlangıç Tarihi : Fiyat Listesinin Adı girildikten sonra, ilgili listenin başlangıç tarihi aynı satırda bulunan “Başlangıç Tarihi” kolonuna girilmelidir. Bu alanda takvim düğmesine tıklanarak fiyat listesinin başlangıç tarihi seçimi yapılabilir.

Bitiş Tarihi : Fiyat Listesinin bitiş tarihi ise “Bitiş Tarihi” kolonuna girilmelidir. Bu alanda takvim düğmesine tıklanarak fiyat listesinin bitiş tarihi seçimi yapılabilir.

Hareket Türü: Yapılan işlemin hareket türü bilgileri bu alan yardımıyla girilir.

 

clip1055harekt tür

Onay Durumu: İşlemin  onay durumu bu alandan girilmellidir.

Açıklaması : Fiyat Listesi ile ilgili açıklama, bu alana klavyeden el ile girilebilir.

 

Fiyat Listeleri satır bilgileri; göster, öndeğer yap, öndeğer kaldır, şube yetkileri, liste kopyala, liste sil, yekiler, cariler, cari grupları vb. alanları içeren ekran görüntüsüdür.

Göster: İşlem yapılmak istenen fiyat listesi üzerine gelindiğinde göster butonu tıklanırak, o fiyat listesine ait stokların liste bilgileri ekranı açılır. Bu ekranda herbir stok için girilmiş özellikler bulunmaktadır. Göster bölümünde aşağıda görüntüsü verilen ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Göster Düğmesi Ekran Özellikleri

Göster butonuna basıldığında açılan ekranda 'Liste' bilgileri bölümünde üzerinde işlem yapılmak isetenen fiyat listesi  adı, baş. tarihi, bitiş tarihi, türü , hareket türü ve açıklama bilgileri kendiliğinden ekrana gelir.

clip1077liste

Stok, Hizmet, Set Seçimi alanında yaptığınız stok adı seçimi size sadece seçtiğiniz stoğun görüntülenmesini sağlar ve seçilen stok için işlem yapabilirsiniz. Ekranda listelenmiş stoklar yerine, bu alanda stok adı seçimi yapıldığında sadece seçilen stoğun görüntülendiği görülür.

 

clip1077set seçim

Yenile: Uygulanan herhangi bir işlemin görüntülenmesinde ekranı yenilemek için kullanılır.

Diğer Kriterler: Bu alanda sıralama kriterleri alanı görüntülenir. Stok adı yada  stok kodu seçeneklerine göre sıralama kriterleri görüntülenir. Sıralanmasını istediğiniz kriter seçilerek tamam ikonuna tıklanmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Onay Durumu:Üzerinde işem yapılan fiyat listesinin onay durumu seçimi bu alandan yapılır. Onaylandı, onay bekliyor, reddedildi seçeneklerinden uygulanmak istenen işlem seçimi yapılmalır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Üzerinde işlem yaptığınız bir fiyat listesi için 'Onaylandı' durumu seçilmiş ise sitem ,bu fiyat listesi için herhangi bir işleme izin vermeyecektir.

Örneğin, satır ekle, satır sil, satır düzelt ikonları ekranda pasif olarak görüntülenir.

 

Tümünü seç: Tümünü seç ikonu tıklandığında fiyat listesi bulunan tüm stoklar seçili hale gelir. Ve tümü üzerinden işlem yapılabilir.

 

clip1080seç

Tümünü bırak: Tümünü seç ikonu ile seçilmiş tüm stoklar bu ikona tıklandığında serbest hale gelir.(parantez içindeki clip1080tik işareti kalkar)

Satır Ekle: Satır ekle butonu yeni stok/hizmet yada set eklemek amacıyla kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Satır Ekle Düğmesi Ekran Özellikleri

Stok/Hizmet: Fiyat tanımının stok için mi, hizmet için mi tanımının yapıldığı bu alandaki aşağı-yukarı ok düğmesine tıklanarak belirlenmelidir. Burada yapılacak seçim sonrası Stok Kodu/Adı alanındaki açılan kutuda ilgili seçimim kartları listelenir.

clip1080eklem

 

Stok Kodu/Adı: Yeni fiyat listesine hangi malların dahil edileceğini belirlemek amacıyla “Stok Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklanarak listelenen mallardan seçim yapılmalıdır. Stok seçimi sonrası ilgili malın adı “Stok Adı” alanına program tarafından otomatik olarak yazılır.

Kod Kriterleri: Stoğa ait kod cinsi seçimi bu alandan yapılır. Barkod, üretici kodu, izleme kodu veya kısa ad seçenklerinden biri seçilerek bu alan doldurulmalıdır.

clip1080kod kriter

İzleme Kodu-Adı: Seçilen karta tanımlanmış izleme kodu varsa, İzleme Kodu-Adı alanlarında italik yazı karakteri ile “İzleme Kodu”, “İzleme Adı” yazısı görünür. İstenirse fiyat listesi için izleme kodu seçimi de yapılabilir

 

KDV: Seçimi yapılan stoktaki malın birim fiyatına KDV oranının dahil ya da hariç olması durumu bu alanda belirlenmelidir. KDV alanında bulunan aşağı - yukarı ok düğmelerine tıklanarak istenilen seçim yapılabilir. Bu alanda seçim yapılmadan, ilgili satır kayıt edilmek istenildiğinde program “KDV bilgisi girmelisiniz” mesajı vererek satır kaydını gerçekleştirmez.

Referans:

clip1080ref

Fiyat: Seçimi yapılan stok malzemesinin birim fiyatı bu alana el ile klavyeden girilebileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak, hesap makinesinden de birim fiyat girişi yapılabilir. Bu alanda fiyat girişi yapılmadan, ilgili satır kayıt edilmek istenildiğinde program “Fiyat bilgisi girmelisiniz” mesajı vererek satır kaydını gerçekleştirmez.

Kaçıncı Birim : Girilen birim fiyatın hangi birime ait olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu nedenle “Kaçıncı Birim” alanında bulunan aşağı - yukarı ok düğmelerine tıklanarak seçim yapılmalıdır.

KDV’siz Fiyat: KDV alanında Dahil seçimi yapılmışsa, ilgili kartın KDV Oranı alanında verilen orana göre, KDV’siz fiyat, program tarafından hesaplanarak bu alana yazılır. Hariç seçimi yapıldığı taktirde, fiyat bu alana doğrudan yazılır.

KDV Oranı %: Kartın tanımı sırasında yazılan KDV oranı program tarafından bu alana yazılır.

İskonto Tutarı: Hareket sırasında uygulanacak satır iskontosunun tutarı bu alana yazılabilir. Yazılan tutara göre fiyat üzerinden hesaplanan % oranı İskonto % alanına program tarafından yazılır.

İskonto Oranı %: Hareket sırasında uygulanacak satır iskontosunun oranı bu alana yazılabilir. Yazılan orana göre fiyat üzerinden hesaplanan tutar İskonto Tutarı alanına program tarafından yazılır.

Döviz Adı: İlgili stok malzemesi dövizli olarak takip edilmek isteniyorsa, öncelikle “Fiyat” alanında dövizli tutar girişi yapılmalıdır. Daha sonra “Döviz Adı” alanında açılan kutu düğmesine tıklanarak döviz seçiminin yapılması gerekir.

clip1080döv

Döviz Yeri: Döviz tutarı üzerinden takip edilmek istenilen stok malzemesinin, hesaplamada kullanılacak döviz yeri bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir.

Kur Türü: Döviz tutarı üzerinden takip edilmek istenilen stok malzemesinin hesaplamada kullanılacak kur türü bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir.

clip1080kur

 

Ödeme Koşulu: Ödeme Koşulu bu alandaki açılan kutudan seçilebilir. Açılan kutuda listelenen Ödeme Koşullarının daha önceden Tanımlar/Ödeme Koşulları alanında tanımlanmış olması gerekir.

Promosyon: Promosyon uygulamasının nasıl yapılacağı bu alanda belirlenebilir.

clip1080prom

Min. Sipariş Miktarı: Bu alana ilgili stok malzemesinin minumum sipariş miktarı, klavyeden el ile girilebileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da giriş yapılabilir.

Min. Sipariş Tutarı: Bu alana ilgili stok malzemesinin minumum sipariş tutarı, klavyeden el ile girilebileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da giriş yapılabilir.

Max. Sipariş Miktarı: Bu alana ilgili stok malzemesinin maksimum sipariş miktarı, klavyeden el ile girilebileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da giriş yapılabilir.

Max. Sipariş Tutarı: Bu alana ilgili stok malzemesinin maksimum sipariş tutarı, klavyeden el ile girilebileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da giriş yapılabilir.

 

Satır Düzelt:Fiyat Listesinde herhangi bir satırın değiştirilmesi  için, ilgili satırın üzerine tıklayarak “Satır değiştir'' düğmesine basılmalıdır.

clip1080

Satır Sil: Fiyat Listesinde herhangi bir satırın silinmesi için, ilgili satırın üzerine tıklayarak “Satır Sil” ikonuna tıklanmalıdır. Bu ikona  tıklandığında  program “Bu satırı silmek istediğinizden emin misiniz?”sorgulamasını yapar. Bu sorgulamaya olumlu yanıt verildiği taktirde, ilgili satır silinir

Bütün Stoklar: Kartlar / Stoklar menüsünden tanımlanan tüm stokların fiyat listesine aktarılması isteniyorsa, bu ikona tıklanmalıdır. Böylece, “Stok Kodu” alanında tek tek seçim yapmadan, program tanımlı tüm stokları fiyat listesine aktarır.

Bütün Hizmetler: Kartlar / Stoklar menüsünden tanımlanan tüm hizmetlerin fiyat listesine aktarılması isteniyorsa, bu ikona tıklanmalıdır. Böylece, “Stok Kodu” alanında tek tek seçim yapmadan, program tanımlı tüm hizmetleri fiyat listesine aktarır.

clip1081büyhiz

İskonto değiştir: Önceden tanımlanmış iskonto bilgisi değiştirilmek isteniyorsa bu alan üzerinden değişim yapılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönder: Oluşturulan fiyat listesinin , e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program fiyat listesini, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, fiyat listesi istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir.

 

Ön Değer Yap Düğmesi: Öndeğer eklenmesini istediğiniz fiyat listesi üzerine gelerek öndeğer yap butonu tıklandığında öndeğer eklenecektir.

Ön Değeri Kaldır Düğmesi: Öndeğerin kaldırılmasını istediğiniz fiyat listesi üzerine gelerek öndeğer kaldır butonu tıklandığında öndeğer silinecektir.

Toplu Onay Düğmesi: Toplu onay ikonuna tıklandığında tümünü seç, tümünü bırak ve toplu onay ikonları ekrana gelir mevcut fiyat listelerine toplu onay verilmek için kullanılır. Toplu onay verebilmek için tümünü seç ikonu tıklandıktan sonra toplu onay ikonuna tıklanmalıdır.

clip1081toponay

Onay Durumu: Onay durumu butonu mevcut olan fiyat listelerini onay durumuna göre listelenmek için kullanılır. Örneğin, onay bekleniyor seçeneği seçildiğinde  sadece onay bekleyen fiyat listeleri görüntülenir.

clip1081tümü

 

Liste Kopyala: Herhangi bir fiyat listesinin içeriği başka bir adla yeniden oluşturulmak istenirse, “Liste Kopyala” düğmesine basılmalıdır. Bu düğmeye basıldığında ekrana açılan “Fiyat Listesi Kopyalama” penceresinden yeni fiyat listesinin adı girilmelidir. Fiyat Listesi Kopyalama penceresine yeni fiyat listesinin adı yazılarak “Tamam” düğmesine basıldığında, bir önceki listenin içeriği olduğu gibi, yeni isimle oluşturulur. Bundan sonra istenildiği taktirde yeni fiyat listesi üzerinde değişiklikler yapılabilir ya da mevcut haliyle kullanılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Liste Sil: Herhangi bir fiyat listesinin silinebilmesi için “Liste Sil” düğmesine basılmalıdır. Bu düğmeye basıldığında ekrana “Fiyat listesini silmek istediğinizden emin misiniz?” sorgulaması gelir. Eğer fiyat listesi silinmek isteniyorsa, bu sorgulamaya olumlu yanıt verilmelidir. Böylece ilgili fiyat listesi tüm içeriği ile birlikte silinir.

Yetkiler:  Fiyat Listesi girişi sırasında tanımlanabilen kullanıcı yetkileri, istenildiği taktirde Fiyat Listesinin adının bulunduğu satırda da yapılabilir. Bu işlem için, kullanıcı yetkileri tanımlanacak fiyat listesi satırı üzerine tıklanarak, “Yetkiler” düğmesine basılmalıdır.Seçilecek kullanıcılar seçeneğini tıkladığınızda size seçim yapabilmeniz için, tüm kullanıcılar listelenir ve seçmek isteğiniz carilerin üzerine tıklayıp ekle butonuna basıldığında fiyat listesi yetkili kullanıcılar listesinde görüntülenir.

clip1081butonn

 

Fiyat Listesi Yetkili Kullanıcılar  listesinden herhangi bir kullanıcı çıkartılmak istenirse, çıkartılmak istenen kullanıcı üzerine tıklanarak çıkar butonuna basılmalıdır.

 

clip1081cıkartma

 

 

 

Cariler: Fiyat Listesi girişi sırasında tanımlanabilen cariler, istenildiği taktirde Fiyat Listesinin adının bulunduğu satırda da yapılabilir. Bu işlem için, cari tanımları yapılacak fiyat listesi satırı üzerine tıklanarak, “Cariler” düğmesine basılmalıdır. Seçilecek Cariler seçeneğini tıkladığınızda size seçim yapabilmeniz için, tüm müşteri/satıcı listelenir ve seçmek isteğiniz carilerin üzerine tıklayıp ekle butonuna basıldığında fiyat listesi geçerli olan  müşteriler listesinde görüntülenir.

clip1081kullanm

Fiyat Listesi geçerli olan Müşteri  listesinden herhangi bir cari çıkartılmak istenirse, çıkartılmak istenen cari üzerine tıklanarak çıkar butonuna basılmalıdır.

 

clip1081emgage

 

Cari Grupları: Fiyat Listeleri ekranındaki Cari Grupları butonu tıklanıp, tüm cari grupları seçeneğini tıklanığınızda tüm cari grupları üzerinden işlem yapabilirsiniz. Seçilecek Cari grupları seçeneğini tıkladığınızda ise Tüm Müşteri/Satıcı Listesi ve Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler Listesi aktif olarak görüntülenecektir. Seçilecek Cari grupları seçeneğini tıkladığınızda size seçim yapabilmeniz için, Tüm Müşteri/Satıcı Listesinde cari grupları listelenir ve seçmek isteğiniz cari grupları  üzerine tıklayıp ekle butonuna basıldığında Ödeme Koşullarının öndeğer olduğu Müşteriler listesinde görüntülenir.

clip1081fghjkl

Fiyat Listesi geçerli olan Müşteri Grupları listesinden herhangi bir cari grupları çıkartılmak istenirse, çıkartılmak istenen cari grupları  üzerine tıklanarak çıkar butonuna basılmalıdır.

clip1081akak

 

İskontolar: Oluşturulan herhengi bir stok için iskonto uygulanmak isteniyorsa bu alndan iskonto bilgileri doldurulup kaydı yapılarak istenilen iskonto miktarı uygulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ek Bilgiler: Düzenlenen Fİyat Listeleri ile ilişkilendirilmek istenilen Notlar, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı ve OLE Nesnesi bilgileri bu düğmeye tıklanarak girilebilir. Daha önce düzenlenen bir fiyat listesini oluşturan ya da değiştiren bilgileri yine bu düğmeye tıklanıldığında açılan pencerenin “Diğer” sekmesinden takip edilebilir.

Gönder: Oluşturulan fiyat listesinin , e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program fiyat listesini, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, fiyat listesi istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir.