Satış / Pazarlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Satış / Pazarlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Likom Gusto ERP Satış Pazarlama  Yazılımı,

Ürün ve hizmetlerinizin en uygun fiyat kalite uygun zamanda müşterilerinize ulaşması için  geçirilecek tüm süreçleri planlamanızı ve yönetmenizi sağlar.

 

Likom Gusto ERP Yazılımda Satış Pazarlama  Yazılımı ile,  mevcut ve gelecekte çalışılabilecek potansiyel müşterilerin tanımlanması ve bu müşterilere yönelik pazarlama faliyetlerinin en hızlı şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Satis_Main

 

Potansiyel Müşteri / Müşteri İşlemlerinin İzlenebilmesi,

Risk Yönetimi,

Sipariş Durum Analizleri,

Satış Süreçlerinin Etkin Yönetimi,

Onay Tanımları,

Fiyat Listesi, İskonto Yönetimi

Kampanya Yönetimi

Satış Personeli Bazında Takip

Müşteri Memnuniyet Anketleri

İşlemlerin Dövizli Takibi

 

Sevk Emri

Tanımlar