Satış Sözleşmeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  >

Satış Sözleşmeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Sözleşme, satın alma veya satış süreçlerinde cari ile yapılan özel anlaşmadır. Mal veya hizmet için miktar ve birim fiyatın sabitlenmesi, fakat teslim zamanının opsiyonel olması sözleşmenin temel unsurudur.

Sözleşme Yönetimi, Cari ile yapılan finansal anlaşma sonucunda özel şartlara bağlanmış olan satış veya satın alma hareketleri ile bunların ödeme veya tahsilatlarıdır.

Sözleşme Yönetimi Özellikleri

Likom Gusto ERP Yazılımı, Satış ve Satınalma süreçlerinde, Sözleşme Yönetimi ve Takibi özelliği ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda teklif aşamasından fatura aşamasına kadar tüm işlemlerin, miktarsal ve / veya tutarsal kontroller ile izlenebilmesini sağlamaktadır.

Teklif, sipariş ve sevk emirlerinde tedarikçi veya müşteri ile yapılan sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

Satınalma Sözleşmeleri ile alınan stokların/hizmetlerin toplam tutarları üzerinden takip edilmesi ve yapılacak ödemelerin beklenen ödemeler ile kontrolünün sağlanması,

Satış Sözleşmeleri ile satılan stokların/hizmetlerin toplam tutarları üzerinden takip edilmesi ve yapılacak tahsilatların beklenen ödemeler ile kontrolünün sağlanması,

Sözleşme fiyat listeleri ile alınan stokların sözleşme bazında güncel fiyatlarla takip edilmesi

Sözleşme kapsamında miktarsal, beklenen ödeme/tahsilat veya karşılanan ödeme/tahsilat kontrolü yapılması,

Sözleşme veya sözleşme satırları bazında iskonto uygulayabilme,

Beklenen ödemeler ile sözleşmeye ve cariye ait finansal planlama yapılabilmesi,

Sözleşmeli ve sözleşmesiz hareketlerin ayrı veye beraber incelenebilmesi,

Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenebilmesi,

Sözleşme stok/hizmet kalanlarının incelenebilmesi,

Yukarıda maddelendirilmiş işlemlerinin, etkin şekilde takip edilmesi sağlanır.

 

tog_minusCari İle Sözleşmeli Çalışma Koşullarının Belirlenmesi

Öncelikle belirlenmesi gereken cari kartının sadece sözleşmeli işlemlerde mi kullanılacağıdır. Bu durumda ilgili cari kartında Çalışma Koşullarında tabında yer alan Sadece Sözleşme ile çalışabilir bölümünde Alış ve / veya Satış kutuları işaretlenmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusSözleşmelerde Kullanılacak Fiyat Listesi Tanımlamaları

Fiyat Listeleri sözleşmelerde mal veya hizmete ait alış / satış fiyatlarının sabitlenmesi için kullanılır. Fiyat listesi tanımı için Satış modülü Hareketler menüsünde yer alan F.Listeleri ikonuna ulaşılır.exp_collapse

F.Listeleri ikonuna tıklanıldığında Fiyat Listeleri ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Fiyat listeleri ekranı yeni fiyat listesi oluşturulması, kişi, cari, cari grubu bazında yetkilere bağlanması, hareket türleri ve geçerlilik tarihlerinin belirlenmesi için kullanılır.

Göster butonu ile fiyat listesi detaylarına ulaşılır. Ayrıca fiyat listesi detay bilgisine, görüntülenmek istenilen listesnin üzerine çift tıklayarak bakılabilir.

Liste Kopyala ve Liste Sil ilgili fiyat listesinin kopyalanması veya silinmesi için kullanılır.

Fiyat listelerinde öndeğer kavramı, satış veya satın alma süreçlerinde fiyat listesi kısıtlarına uyan stok veya hizmetlere ait fiyatların otomatik olarak gelmesini sağlamaktır. İlgili fiyat listesinin öndeğer olarak atanmasını sağlar.

Fiyat listeleri arasında öndeğerli listenmesi veya listelenmemesi için kullanılır.

Fiyat listelerinde kullanım kısıtları şube, kullanıcı, cari ve cari grupları bazında yapılabilmektedir.

Kullanıcı, cari ve cari bazında yetkilendirme ekranlarında tümü veya seçilen kullanıcı, cari, cari grubuna atama yapılabilir.

Kullanıcı, cari ve cari bazında yetkilendirme yapabilmek için ilgili butonlardan yetkilendirme ekranı açılır.

Kriterler alanı, fiyat listelerini belirtilen kriterlere göre süzmek için kullanılır.Seçilen hareket türlerine göre süzme yapılır.

Seçilen cariye göre süzme yapılabilir. Sözleşmelerde kullanılan veya kullanılmayan listeler için süzme yapılabilir.

Göster butonu ile fiyat listeleri detayına ulaşılır.

Satır ekle, düzelt ve sil butonları fiyat listesinin düzenlenmesi için kullanılır.

Tüm stok/hizmet veya belli bir aralıktaki stok/hizmet eklemek için kullanılır.

Satır ekle butonu ile fiyat listesine ait girişler yapılabilir.

Satır giriş ekranında ilgili set/stok/hizmet girildikten sonra, kdv dahil/hariç birim fiyat, iskonto, dövizli değer, ödeme koşulu, geçerlilik süresi bilgileri girilebilir.

 

tog_minusSatış ve Satınalma Sözleşmeleri Yetki Tanımlamaları

Satış ve Satınlama Sözleşmelerine ilişkin yetki tanımlaması Gusto Sistem - Firmaya Bağlı Tanımlar - Kart Yetki Kısıtlamaları ikonuna tıklandığında gelen  ekrandan yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusSözleşme Öndeğerleri

Satış veya satın alma hareketlerinde cari sözleşmesi ile ilgili uyarı ve engellemelerin alınabilmesi için Sözleşme Öndeğerleri Gusto Sistem - Firmaya Bağlı Tanımlar-Diğer Tanımlar alanında Genel Öndeğerler  ikonuna tıklanıldığında gelen ekrandan belirlenir. Bu alanda bulunan Finans2 alanında ayarlamalar yapılır.exp_collapse

 

clip1242

 

1. Teklif, Sipariş, Sevk Emri, İrsaliye veya Faturada seçilen carinin sözleşmesi var ise kullanıcıya “Seçilen Cariye ait Satın Alma / Satış sözleşmesi mevcuttur” şeklinde uyarı verilmesi için işaretli olmalıdır.

2. Sözleşme kapsamında tanımlanan stoklara ait miktar ve birim fiyatlardan oluşan toplam tutarı aşacak bir sözleşme tutarı belirtebilmek için işaretlenmelidir.

3. Hareketlerde cari seçildiğinde aktif sözleşmesi var ise, sözleşmesinin olduğuna dair bilgilendirme mesajı çıkması sağlanır.

4. Sözleşmelerde kullanılan fiyat listelerinin sözleşmesiz olarak yapılan teklif, sipariş, sevk emri, irsaliye ve fatura hareketlerinde kullanılamaması için işaretli olmalıdır

5. Tanımlanan süresi dolmuş veya tamamlanmış sözleşmelerin hareket belgelerinde görünmemesi için seçilmelidir.

6. Sözleşmede tanımlanan birim fiyatın hareket belgesi üzerinde değiştirilememesi için 6 nolu alan seçilmelidir. Özel durumlar dışında sözleşmede birim fiyat sabittir ve değiştirilmesi için sözleşme tanımında değişiklik yapılmalıdır.

7. Sözleşme tanımlarında miktarsal ve tutarsal limitler gibi ek kontroller yapılabilmesine izin vermektek için resimde ki 7 nolu alan işaretli olmalıdır.

8. Teklif, Sipariş, Sevk Emri, İrsaliye ve Fatura belgelerinde sözleşme seçildiğinde satırlarda sadece sözleşme kapsamında bulunan stokların gelmesi için seçilmelidir.

9. Kaydedilmiş belgelerin sözleşmesinin değiştirilebilmesi veya silinebilmesi için bu öndeğer işaretlenmelidir.

10. Fatura ve irsaliye hareketlerinde sözleşmede belirtilen miktar kontrolünün yapılmaması için işaretlenmesi gerekir.

 

tog_minusSözleşmelerde Devir İşlemleri

Sözleşmelerde devir işlemleri Tahsilat/Ödeme Bağla ekranları kullanılabileceği gibi cari kartta sözleşme devirleri oluşturulabilir.

Alıcılar / Satıcılar ekranına

Gusto Sistem > Satış  > Kartlar> Alıcı dizininden ulaşılabilir.exp_collapse

Gusto Sistem > Satın Alma > Kartlar> Satıcı dizininden ulaşılabilir.exp_collapse

Açılan cari kartta devreden sekmesinde devirlerin girilebilebilmesi için Alış Sözleşme Devreden ve Satış Sözleşme Devreden alanları seçildiğinde oluşan üç nokta (…) alanından devir girişi yapılır.

 

Satış veya Alış sözleşme devreden penceresinde ilgili sözleşme seçilir. Tutar alanına devreden tutar bilgisi yazılarak Tamam butonu ile Cari Kartı üzerinde sözleşme devreden penceresinde girilen tutarların toplamı devir olarak oluşturulur.

Satır Sil butonu ile seçili olan satır silinir.

Tümünü Sil butonu ile oluşturulan tüm satırlar silinir.

Devreden sekmesinde Alış Sözleşme Devreden ve Satış Sözleşme Devreden alanlarına ait Devir Tarihi, Valör Tarihi ve Vade Tarihi bilgileri girilir.

Açıklama alanına gerekli olabilecek açıklayıcı bilgiler girilebilir.

Dövizli sözleşme deviri girişi yapılacaksa döviz çevrim şekli Otomatik veya Serbest seçilir.

Kaydet butonu ile oluşturulan devir bilgileri kaydedilir.

 

tog_minusSözleşmelere İlişkin Beklenen Ödeme ve Tahsilatların Takibi

Sözleşmelerde beklenen ödeme ve tahsilatlarla ilgili olarak Gusto, kullanıcılarına esnek ve kolay takip edilebilir bir yapı sunmaktadır.

Satış sözleşmesi ekranında Beklenen Tahsilat Detayları, Satın alma sözleşmesi ekranında ise Beklenen Ödeme Detayları butonundan ilgili ekranlara ulaşılabilir.

Satış sözleşmesi için tahsilatların takibi şu şekildedir;

Satış sözleşmesi ekranında Beklenen Tahsilat Detayları butonu ile Beklenen Tahsilatlar ekranı açılır.

Sadece kutusu işaretlenirse belirtilen güne kadar olan tahsilatların listesi ekrana gelirken, sadece kutusu ile gününden kutusu bereber işaretlenirse belirtilen iki tarih arasındaki tahsilatların listesi elde edilebilir.

Vade kısmında belirtilen tarihe göre ortalama vade süresi bilgisi elde edilebilir.

Sadece Karşılanmayanları Listesi kutusu işaretlenerek karşılanmayan tahsilatların listelenebilir.

Toplam Beklenen, Toplam Karşılanan ve Toplam Kalan alanları ile tahsilatların durumu kontrol edilebilir. Döviz karşılıkları ile beklenen tahsilat için belirtilen döviz türünde Toplam Beklenen, Toplam Karşılanan ve Toplam Kalan bilgileri elde edilebilir. Kalan kısmında ise sözleşmenin karşılanmamış tutarı bilgisi bulunur.

Yenile butonu ile liste yanilenir.

Gönder butonu ile beklenen tahsilatlar için oluşturulmuş raporlara ulaşılabilir.

Yeni butonu ile Çek, Senet, Nakit, Otomatik Ödeme, E.F.T., Diğer ve Devir türünde beklenen tahsilat kalemi oluşturulur.

(Resim 27)

Ödeme türü alanına bağlanacak olan evrakın türü seçilir.

Tahsilat tutarı alanına beklenen tahsilat tutarı bilgisi girilir.

Karşılanan Tutar alanı Otomatik Ödeme, Diğer ve Devir türünde giriş yapılmak istendiğinde aktif hale gelir ve herhangi bir evrak bağlamaksızın karşılanan tutar bilgisi girişi yapılır.

Beklenen tahsilatın döviz türünde takip edilebilmesi için Döviz Tipi, Döviz Yeri ve Kur Türü bilgileri seçildir. Tahsilat Döviz Tutarı, Döviz Karşılanan Tutar ve Döviz Kalan tutar alanlarından beklenen tahsilata ilişkin döviz karşılığ takip edilebilir.

Açıklama alanına herhangi bir açıklama yazılabileceği gibi şablon olarak kaydedilmiş açıklamalar seçilebilir.

Tahsilat Bağla butonu ile seçilen tahsilat türünde, ilgili cariye ait çek, senet, nakit ve E.F.T. listelenir.

(Resim 28)

Gerçekleşen hareketler penceresinde listelenen tahsilat makbuzlarını sözleşmeye bağlamak için belgenin başındaki kutu işaretlenerek karşılanan tutar kısmı aktif hale getirilir. Karşılanan tutar alanına belge tutarını aşmayacak tutar bilgisi girildikten sonra kaydet butonu işlem tamamlanır.

Beklenen Kalan Tutar alanı listelenen belgelerin kalan tutarları toplamını, Karşılanan Tutar ise Karşılanan Tutar alanlarının toplamını göstermektedir.

Gerçekleşme Tarih Aralığı girilen tarih aralığına ait belgelerin listelenmesini sağlar.

(Resim 29)      

Seçim butonu ile açılan menüde Tümünü Seç / Tümünü Bırak seçeneği listelenen belgelerin başındaki kutuları işaretlemek için kullanılır.(Resim 29)

Kalan Tutarın Tamamını Karşıla seçeneği ile seçili belgeler ile kalan tutarında karşılaması sağlanır.

Karşılanan Tutarları Sıfırla seçeneği ile seçili belgelerin karşılanan tutarları sıfırlanır.

 

Tahsilatlarda bağlanacak belgeler şu şekildedir;

•        Çek için Alınan Çek

•        Senet için Alacak Senedi

•        Nakit için Tahsilat Makbuzu

•        E.F.T. için Banka Borç Havale

Otomatik Ödeme, Dğer ve Devir için herhangi bir belge bağlanmadan karşılanan tutar alanına direkt olarak yazılabilir.(Resim 30)

 

Satın alma sözleşmeleri için süreç satış sözleşmeleri ile aynıdır fakat ödemelere bağlanacak belgeler;

•        Çek için Verilen Çek

•        Senet için Borç Senedi

•        Nakit için Tediye Makbuzu

•        E.F.T. için Havale Gönderme şeklindedir.