Satış Talepleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > Satış / Pazarlama Listeleri >

Satış Talepleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Satış Talepleri Listesine ulaşmak için Satış modülünden, Hareket bazlı listelerin içinden satış taleplerine gelinmesi gerekmektedir.

 

exp_collapse

 

Açıldığında gelen ekran aşağıdaki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

sat44

Tür: Talep edilen satışın türünün belirlendiği alandır. Tüm stok, Tek stok, Tüm hizmet, Tek hizmet, Tüm sabit kıymet, Tek sabit kıymet veya tümü seçilebilir.

Kodu: Seçilen tür'ün Tek stok, Tek hizmet veya Tek sabit kıymet olmasıyla aktif hale gelir. Seçilen kartın kodu ve izleme kodu seçilebilir.

Adı: Seçilen tür'ün tek stok, tek hizmet veya tek sabit kıymet olmasıyla aktif hale gelir. Seçilen türün adı ve izleme adı seçilebilir. Kod seçiminden sonra otomatik olarak dolar.

Talep Karşılanma Durumu: Listelenecek satış taleplerinin karşılanma durumunun seçildiği alandır. Tümü, Karşılanmadı, Kısmet karşılandı, tamamı karşılandı seçenekleri seçilebilir.

Talep Statü: Listelenecek satış taleplerinin statüsünün belirlendiği alandır. Tümü, Talep aşamasında, teklif aşamasında, sipariş aşamasında, sevk aşamasında, irsaliye aşamasında seçenekleri seçilebilir.

Talebi Oluşturan Kullanıcı: Tümü veya seçilen seçenekleri seçilebilir. Seçilen seçeneğinden sonra hemen altındaki Kullanıcı kutusu aktif hale gelir ve talebi oluşturan kullanıcı belirlenebilir.

Talep Eden Bölüm: Tümü veya seçilen seçenekleri seçilebilir. Seçilen seçeneğinden sonra hemen altındaki Bölüm kutusu aktif hale gelir ve talep eden bölüm belirlenebilir.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

sat46

Tarih: Listelenecek satış taleplerinin tarih aralığını belirlemek için kullanılır. İlk kutu başlangıç tarihini ikinci tarih bitiş tarihini belirtmektedir. Aynı zamanda hemen yanındaki sürgülü çubukla tarih aralığı değiştirilebilir.

Seri: Listelenecek taleplerin seri no'suna göre listelenmesini sağlar. Hemen altındaki ilk kutusu ilk seri numarasını, son kutusu ise son seri numarasını temsil eder.

Diğer Kriterler:  Listelenecek satış taleplerinin onaylarına veya stok kodu gibi kriterlere göre listelenmesi için gerekli kriterlerin belirlendiği alandır.

 

 

tog_minusGenel İşlemler

sat49

 

Yeni Talep: Yeni satış talebi ekranına geçişi sağlar. Açılan ekranda yeni satış talebi hazırlanıp geri dönüldüğünde listeden izlenebilir.

Tek Talep Düzelt: Seçili talebin ekranına gider ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

Ek Bilgiler: Kullanıcı tanımlı, Notlar ve OLE Nesnesi gibi alanlara ulaşımı sağlar.

Toplu Onay: Seçilen satış taleplerinin kısayoldan birlikte onaylanmasını sağlar.