Sevk Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  >

Sevk Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Sevk Emri sekmesi, siparişin sevk edilmesini sağlayan bölümdür. Siparişlerden hangilerinin, ne miktar ve şekilde sevk edileceği bu sekmeden belirlenmektedir. Sevk Emri, Satış modülü altında Hareketler menüsünde bulunmaktadır. exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusSevk Emri Başlık Bilgileri

Yeni bir Sevk Emri Belgesi oluşturmak için Belge, Müşteri Bilgileri ve Sevk Emri Personel Bilgileri ve Teslim Tarihi bilgileri girilmelidir. Eğer Sipariş bilgisi aktarılacaksa  Müşteri Bilgileri aynı olmalıdır.

Belge : Belge bölümü Sipariş ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Sevk Emri'ne ait Tarih, Seri ve Numara verilmektedir.

clip0220şlk

Bu alanlara girilecek verilerin özellikleri;

Tarih: Sevk Emrine ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih alanından faturaya ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Sevk Emrine tanımlanmış seriler seri alanına gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu alanda görebilecek ve burada yetkileri dahilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Sevk Emrine ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” düğmesi ile Sevk Emri'ne en son kaydedilmiş Sevk Emri'nin numarasının bir üstünü verecektir. Ayrıca, “Aç” düğmesi ile de daha önce kaydedilmiş olan bir Sevk Emri seri ve numarası girildiği takdirde ilgili belge açılacaktır.

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Sevk Emrine ait referans numarasının girilebileceği alandır.

Müşteri Satıcı Bilgileri: Sevk Emri'nin alındığı satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Kasa, Banka veya Personel kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet Sevk Emri'ne ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere pasif gelecektir.

clip0237işlk                         clip0238işlk

Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle Tür seçimi yapılmalıdır. Ekran görüntüsünde de görüleceği üzere 3 çeşit Müşteri/Satıcı Bilgisi bulunmaktadır.

clip0239x

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Gusto’da tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/Adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

Ayrıca Sevk Emri'nin ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “Satıcı Öz.” düğmesi ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; tür Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Gusto’da tanımlı değil ise “Satıcı Öz.” düğmesine tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır.

Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi Sevk Emri’nde Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Diğer Cari dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari veya Potansiyel Carinin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösteren Bakiye penceresi açılacaktır.

Ayrıca Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Adres” düğmesi başlıktaki personel bilgisi girildikten sonra aktif hale gelecektir. Bu düğme ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan Sevk Adresi Bilgileri ekranı açılacaktır. Bu ekran aracılığı ile Sevk Emri'nin ait olduğu carinin sevk adres bilgileri görüntülenebilir, değiştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kısaca söz etmek gerekirse;

Cari/Diğer Cari Kartından Seç” seçeneği ile ilgili carinin kartında tanımlanmış olan adres Sevk Emri'nde sevk adresi olarak görünecektir.

Cari/Diğer Cari Sevk Adreslerinden Seç” seçeneği ile carinin kartında tanımlanmış olan sevk adreslerinden seçim yapılabilir ve bu adreslerden seçileni Sevk Emri'nde sevk adresi olarak görünecektir.

Serbest” seçeneği ile altta bulunan alanlar aktif hale gelecek ve kullanıcı buraya Sevk Emri'ne ait sevk adresini elle giriş yaparak tanımlayabilecektir.

Yine Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Bayi Kanalı” seçeneği ile bayisi olan firmaların kullandığı bir alan olup bu düğme aracılığı ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Dağıtım (Bayi) Kanalı” penceresi açılacak ve Sevk Emri'nin hangi bayi aracılığı ile alındığı seçimi yapılacaktır. İlgili bayinin kodu ve adı burada seçilerek ve irsaliye yada fatura ilgili bayiye kesilecekse “İrsaliye/Fatura Dağıtım Kanalına Kesilecek” seçeneği işaretlendikten sonra “Tamam” düğmesine tıklanarak pencere kapatılır.

Sevki Alan Personel : Sevki  alan personelin kodunun ve adının girildiği bölümdür.

Burada bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmelerinden aktarım ile Sevk Emri oluşturma başlığında söz edeceğiz.

Bütçe Bilgileri: Sevk Emri'ne ait bütçe bilgilerinin girildiği alandır.

Açıklama: Sevk Emri'ne ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

clip0240işlk

Sözleşme : Sözleşmeler Satınlama modülünde Sözleşmeler bölümünden tanımlanmaktadır. (Sözleşmeler ile ilgili detaylar Sözleşmeler başlığı altında anlatılmıştır.) İlgili cariye ait bir sözleşme tanımı yapılmamışsa bu alan pasif gelecektir. Eğer cariye ait bir sözleşme tanımlanmışsa bu bölümden seçilebilmektedir. Sözleşme seçildiği takdirde stok / hizmet veya demirbaş kartlarına ait fiyat bilgileri ve ödeme planı bilgileri sözleşmeye göre Sevk Emri belgesine otomatik olarak yansıyacaktır.

verilensevkemrisozlesme

Fiyat Listesi: Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

clip0241işlk

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Sevk Emrinde Fiyat listesi alanında listelenecektir.

clip0242işlk

 

tog_minusAktarmalar

Oluşturulan Sevk Emri'ne bağlı sevk emri işleminin yapıldığı yerdir. Sevk Emri Başlık Bilgilerinde “Sevk Alan Personel” bölümünde bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmeleri ile diğer belgelerden aktarım yapılmaktadır.

clip0243işlk

Talep Aktar

Talep Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Talepler Listesi” açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sevk Emrine aktarılması istenen talep bu ekrandan seçilmektedir. Seçilecek talep toplu talep ise “Toplu Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda toplu taleplerin listelenmesi sağlanır, şayet aktarılacak tek bir talep ise “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda tek taleplerin listelenmesi sağlanır. “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçildikten sonra “Seçim” alanı aktif hale gelir ve burada listelenmesi istenen talebin Stok, Hizmet, Demirbaş veya Cari seçimlerinden biri seçilerek, seçim alanının yanında bulunan İlk Kod/İlk Ad- Son Kod/Son Ad alanlarından gerekli seçim yapılarak aramanın filtrelenmesi sağlanabilir. Eğer aramanın daraltılması istenmiyor ise “Hiçbiri” seçilir ve tüm talepler listelenir.

verilensevkemriaktarma3

Talep Statü”  alanında bulunan “Talep Aşamasında”, “Teklif Aşamasında”, “Sipariş Aşamasında”, “Sevk Aşamasında”, “İrsaliye Aşamasında” seçimleri ile aranılan talebin aşaması seçilerek talebe kolay ulaşılması sağlanır. Eğer talebin aşaması bilinmiyor ise “Tümü” seçilerek işlemlere devam edilir.

verilensevkemriaktarma4

Tarih Aralığı” seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

verilensevkemriaktarma5

Eğer ekranda listelenen toplu talepler ise kullanıcının bu toplu talebin satırları görüntüleyebilmesi için “Toplu Talep Satırlarını Listele” seçeneği bulunmaktadır.

verilensevkemriaktarma6

Toplu Talep Satırlarını Listele” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Talebe Bağlı Tek Talepler Listesi” penceresi açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede seçim kriteri olarak “Cari” bulunmaktadır, eğer cari seçeneği seçilir ise “İlk” ve “Son” alanları aktifleşecektir. Buradan aranan cari aralığı seçilebilir.

verilensevkemriaktarma8

Öncelikle satırda listelenen taleplerden seçim yapılmalıdır, ardından seçilen satırda “Onaylanan Miktarı Talep Aktarım Miktarı Yap” düğmesi ile aktarılacak olan talepteki miktarın tamamının Sevk Emri’ne aktarılması anlamına gelir, eğer farklı bir miktar girilecekse “Talep Aktarım Miktarı” alanına aktarılacak tutar girilebilir. “Talepleri Aktar” düğmesi ile talebin Sevk Emri’ne aktarılma işlemi tamamlanmış olur.

 

Aktarım

Aktarım düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Aktarılacaklar penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığı ile aktarım yapılacak hareketin türü “Aktarım Kaynağı” bölümünden seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Aktarım Kaynağı bölümünde aktarımı yapılmak istenen belge seçildikten sonra satırda listelenen hareketler içerisinden seçim yapılmalıdır. “Tarih Kriteri” seçeneği ile listelenecek hareketlerin seçilen tarih aralığında filtrelenmesi sağlanabilir. “Sıralama” seçeneği ile de satırda listelenen hareketler “Hareket Tarihi”,”Teslim Tarihi”,”Seri No”,”Referans No”  seçimlerinden yapılan seçime göre sıralanacaktır.

“Ön Değere Kaydet” seçeneği ile yapılan seçimler ön değer olarak kabul edilir ve bu ekran her açıldığında yapılmış olan seçimler varsayılan olarak gelir ve her işlemde yeniden bu seçimleri yapmayı gerektirmez.

Aktarılacaklar ekranında aktarılacak hareketin seçilmesinde sonra "Bağlantılı Aktar" veya "Bağlantısız Aktar" seçeneklerinden biri seçilerek işleme devam edilecektir.

"Bağlantılı Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturur. Bu aktarım sonusunda kaynak belgeye ait miktar bilgileri aktarılan miktar kadar kapanır.

"Bağlantısız Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturmaz. Aktarılan satırlar tamamen bağımsız olarak oluşur. Kaynak belgeye ait miktarlar bu işlem sonucunda kapanmaz. İstenirse daha sonra başka bir belgeye aktarımı yapılabilir.

Kaynak belge ve hedef belge arasındaki ilişkiye göre sistem bağlantılı aktarım yapılmasına izin verilmeyebilir. Örneğin Sipariş belgesi Alınan Teklif belgesine bağlantılı olarak aktarılamaz. Böyle bir durumda kullanıcı aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşır.

verilensevkemriaktarma1

Açılan pencerede hareketin satırında girilen miktar Kalan Miktar kolonunda görünecektir. Eğer hareketin satırında girilmiş olan miktarın tamamı aktarılmayacak ise  “Aktar” düğmesine tıklamadan “Şimdiki Teslimat Miktarı”  alanına girilecek olan miktar girilmelidir. Şayet girilmez ise ekranda “Aktarılacak Satır İçin Şimdiki Teslimat Miktarını Giriniz” uyarısı çıkacak ve aktarma işleminin yapılmasına izin vermeyecektir. Şayet seçilen hareketin satırındaki miktarın tamamı aktarılacak ise “Aktarım Mik. Kalan Mik. Yap” düğmesine tıklanır ve ardından “Aktar” düğmesi ile hareket sevk emrine aktarılmış olur. “Toplam Teslimat Miktarı” alanının karşısına, gerekli seçimler yapıldıktan sonra toplam teslimat miktarı gelecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusSevk Emri Satır Açıklamaları

Kod Seçimi /Adı: Fatura satırında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok, Set, S.Kıymet ve Hizmet seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

clip0244işlk

Örneğimize Stok kodu seçilerek satır açıklamalarına devam edilecektir.

Kodu/Adı: Kodu alanındaki clip0244işlkşlkj işaretine tıklandığında stok kartları listelenir. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki clip0244işlkşlkj işaretine tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki clip0248x işaretine tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Resim seçilip clip0244işlkşlkj işaretine tıklanır ise stok kartı açılır. Stokla ilgili bilgilere bakılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok seçimi yapılır. Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır.

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda clip0248xşeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Sevk Emri satırı için kaydedilmiş barkod ya da üretici kodu var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

clip0251işlk

 

Miktar / Birim: Kaç birim stok alındığının girildiği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. clip0248x simgesine tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

clip0259işlk

 

Döviz Türü: Sevk Emri döviz türünün seçilebileceği alandır. clip0244işlkşlkj simgesine tıklanarak tanımlanmış olan doviz türleri listelenir.

Döviz Yeri: Doviz türü için tanımlanmış olan doviz yerlerinin seçilebileceği alandır.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efk. Satış ve Efk. Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

Birim Fiyat / B.Fiyat(Döviz): Birim fiyatın girildiği alandır. Döviz türü girildi ise o günkü kur değerine göre birim hesap (Döviz) hesaplanıp birim fiyat döviz alanına yazılır.

clip0261işlk

 

İskonto Tutarı / İskonto Oranı: Sevk Emri satırına iskonto uygulanacak ise iskonto tutar ya da oran girilerek iskontonun faturaya dahil edildiği alandır. İskonto oranı girilir ise iskonto tutarı otomatik hesaplatılır. İskonto tutarı girilir ise iskonto oranı otomatik hesaplanıp iskonto oranı alanına yazılır.

KDV Tutarı / Serbest / KDV Oranı: Sevk Emri satırına uygulanacak KDV tutarının, oranının görüldüğü alandır. KDV oranı stok kartından, cari kartından yada sistem için tanımlanmış KDV oranı otomatik gelir.

Ek Vergiler / Ek Vergi Tutarı: Vergi Tanımları

Muhasebe Modülü Tanımlar altında tanımlandır. Tanımlanmış olan Aktif durumdaki Ek Vergi Tanımlarından ilgili vergi seçilebilir. Seçilen ek vergi oranına göre ek vergi tutarı otomatik olarak hesaplanıp Ek Vergi Tutarı hesaplanır yazılır.

Ödeme Koşulu/Vade Süresi: Tanımlanmış olan ödeme koşullarından ilgili ödeme koşulunun seçilebileceği alandır. Vade Süresi alanına Ödeme Koşulu’nda tanımlanmış olan vade süresi gelir.

clip0262işlk

 

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Sevk Emri satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

clip0263işlk

 

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

Sevk Emri Satır Toplamları: Iskonto Tutarı, KDV Tutarı, Ek Vergiler Tutarı hesaplandıktan sonra Sevk Emri Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır. Döviz Türü seçilmiş ise döviz satır toplamı Hrk. Döviz Tutar alanına yazılır.

clip0264işlk

 

tog_minusSevk Emri Toplamlar

Sevk Emri ekranında faturaya ait genel toplamların görüntülendiği bölümdür.

clip0265işlk

Bu bölümde bulunan alanların işlevleri:

Toplam: Sevk emrinde girilen satırlardaki toplamların hiçbir iskonto, masraf ve vergi düşülmemiş toplamıdır. Bu alana tutar satırlardaki toplamları toplayarak yazdığı için elle müdahale edilememekte ve buradaki tutarda bir hata var ise fatura satırlarındaki tutarlar kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılabilmektedir.

İskonto Tutarı: Sevk Emri satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı kolonlarında girilen iskonto tutarlarının tamamının toplamının görülebileceği alandır. Sevk Emri toplam tutarından düşülen ilk iskontodur. Bu alana müdahale edilememekle birlikte, iskonto tutarında bir değişiklik yapılmak istenirse fatura satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İskonto Sonrası Toplam: Sevk Emri toplamından iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilen toplamın yazıldığı alandır. Bu alana da manuel olarak müdahale edilememektedir.

KDV Tutarı: Sevk Emri'ne ait KDV tutarının görüntülendiği bölümdür. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Oran Dağılımlı KDV Tutarları” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede satırlarda girilen KDV Oranı/Tutarı/Matrahı ve Satır KDV Toplamı görüntülenebileceği gibi İrsaliye KDV Toplamı, FA Masraf KDV Tutarı, Toplam KDV Tutarı görüntülenebilir.

Ek Vergiler Toplamı: Sevk Emri'nde işlem yapılan stok, hizmet veya demirbaş için ek vergi tanımlanması yapılmış ve bu ek vergi tutarının faturaya işlenmesi onaylanmış ise, hesaplanan ek vergiler toplamının yazılacağı bölümdür. Bu bölüme tutarlar otomatik olarak yazılmakta ve manuel olarak müdahale edilemez.

Genel Toplam: Sevk Emri: Toplamlar bölümünün en son alanını oluşturan Genel Toplam da yukarıda anlatılan 5 maddede anlatılan işlemler sonucu elde edilmiş olan faturanın genel toplamıdır. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

tog_minusSevk Emri Satır İşlemleri

Sevk Emri Satır - Başlık İşlemleri sevk emri ekranında sol altta yer alır.

sevk emri satir baslik1

Satır - Başlık Bilgileri

Sevk Emri Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan sevk emrinin kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.

sevk emri satir baslik2

“Bağlı Hareketler” düğmesi üzerinde çalışılan sevk emrinin satırı eğer aktarımla oluşmuş ise bu düğmesine tıklandığında açılan “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresinde hangi aktarım ile oluştuğu bilgisi bulunur, eğer sevk emri aktarımla oluşmamış ise aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi açılan pencere boş gelecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresi bize satırın bağlı olduğu sipariş, teklif, sevk emri veya talep hakkında bilgi verir.

Yeni” düğmesi üzerinde bulunulan satırın üzerine yeni bir satır ekleme işlemi yapar.

Sil” üzerinde bulunulan satırı silme işlemi yapar.

Kopyala” üzerinde bulunulan satırı kopyalar.

Ek Bilgiler” düğmesi ise üzerinde çalışılan satır ile ilgili ek bilgileri verir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede üzerinde işlem yapılan satır ile ilgili ek bilgiler girilebilir, görüntülenebilir. Şayet aktarım yapılmadan önce satırda ek bilgiler girilmiş ise aktarımla satır ek bilgileri de aktarılacağından burada kontrol edilebilir. İlk sekmede bulunan “Döviz” penceresinde döviz bilgileri görüntülenebilmekle beraber burada bulunan alanlarda değişiklikler de yapılabilir.

“Satırlara Döviz Belirle” düğmesi aracılığı ile ise Sevk Emri satırlarına döviz belirleme işlemi yapılabilir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan penceresi açılmaktadır;

ş

Burada ilgili satıra döviz tanımlaması yapılabilir, Döviz, Döviz Yeri ve Kur Türü seçilerek üzerinde bulunulan satıra döviz belirleme işlemi tamamlanmış olur.

Stok Miktar Bilgileri

Bu sekme stoklar için iki ayrı izleme seçeneği sunarak, stok bilgilerini takip etmeyi sağlar. 'Depo Koduna Göre' seçeneği; stokları, depoda tutulan kodlarına göre, 'İzleme Koduna Göre' seçeneği ise stoklarının izleme kodlarına göre takip edilmesini sağlar.

asdfasdda

Menü Tanımı: Menü Tanımı düğmesine tıklandığında Miktar İzleme ekranı açılacaktır. Bu alandan Stok Miktar Bilgilerine ait gösterilecek satır başlıkları seçilir.

clip01865555x

Stok Genel Bilgileri

Bu sekme kullanıcıya stok hakkında genel bilgiler sunar. Genel Stok Miktarı, Son Alış Miktarları ve Son Satış Miktarları farklı birimler cinsinden bu sekmeden takip edilebilir.

clip0188ljkh

 

tog_minusSevk Emri Genel İşlemleri

 

Sevk Emri Genel İşlemleri, Sevk Emri Satır İşlemleri bölümünün hemen altındadır.

 

sevk emri satir baslik3

 

Döviz” düğmesi ile Sevk Emri'ne hareket dövizi girilebilir. Ayrıca bu ekrandan Sevk Emri'nin yerel para birimi cinsinden ve sistem dövizi cinsinden toplam tutar değerleri görüntülenebilmektedir.

Hareket dövizi alanında Sevk Emri'ne ait döviz, döviz yeri, kur türü ve kur tarihi seçimleri combolarından yapılır ve Döviz tutarı ile o güne ait kur değeri ekrana düşer. Bunun dışında “Çevirme Şekli” alanında “Dövizden Yerel Paraya” seçeneği ile fatura tutarını döviz tutarından yerel para birimi tutarına, “Yerel Paradan Dövize” seçeneği ile fatura tutarını yerel para biriminden döviz birimine, “Serbest” seçeneği ile çevirme işlemini manuel olarak ve son olarak “Döviz Sabit” seçeneği ile kuru sabitleme işlemleri yapılır. Döviz Sabit seçeneği genellikle carilerle yapılan anlaşmalarda anlaşma süresince kuru sabitleme söz konusu olduğunda kullanılan bir seçenektir.

 

Ek Bilgiler” seçeneği ile Sevk Emri'ne ait görüntülenmesi, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen ek bilgiler girilmektedir. Diğer sekmeler ise faturaya eklenmesi istenen bilgi, dökuman ve notlar için kullanılan alanlardır.

Ayrıca Ek Bilgiler penceresinden Hareket Döviz Dağılımları sekmesinden Sevk Emri'nin sistem dövizi, cari dövizi ve hareket dövizi cinsinden toplamları görüntülenebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönder” düğmesi ile Sevk Emri ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder düğmesi aracılığı ile yapılabilmektedir.

clip0262işlkiş

 

Toplu İskonto” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Satır İskontoları” düğmesi açılmakta ve bu pencere aracılığı ile Sevk Emri'ne toplu iskonto tanımı yapılabilmektedir.

clip0272x

 

Bu pencerede “Dağıtılacak Kalem Türleri” seçimlerinde iskontonun stoğa mı, hizmete mi yoksa demirbaşa mı dağıtılacağı seçimi yapılır. Yine toplu iskonto manuel olarak değil de tanımlı iskontoya göre dağıtılacaksa bu pencerede bulunan “İskonto Tanımına Göre” seçeneği seçilir ve altında bulunan combo aktif hale gelir. Açılan comboda Satınalma/Tanımlar menüsünde İskonto tanımlarında tanımlanmış olan iskonto tanımları listelenecektir. Kullanıcı burada Sevk Emri'ne uygulayacağı toplu iskonto tanımı seçimini yapar. Seçim yaptıktan sonra “Dağıt” düğmesine tıklanır.

clip0273y

 

Şayet Sevk Emri satırında iskonto tanımlanmış ise karşımıza aşağıda ekran görüntüsü bulunan ikaz çıkacaktır;

clip0274y

 

Eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tutarının üzerine uygulanacaksa “Evet” düğmesine, eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tanımlarının silinmesi ve sadece seçilen iskonto tanımının uygulanması isteniyorsa “Hayır” düğmesine tıklanır. Ya da tanımlanmış bir iskonto tanımında değil de manuel olarak iskonto yanımı yapılmak isteniyorsa bu pencere de satırda İskonto Oranı ve açıklama manuel olarak girilebilir.

Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği üzere toplu iskonto satırı pencereye gelecektir.

 

clip0275y

 

Yansıt” düğmesine tıklandığında bu pencerede seçilmiş olan iskonto tanımı Sevk Emri'ne yansıtılacaktır.

 

Toplu İskonto İptal” düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere 3 seçenek çıkacaktır. Kullanıcı bu seçeneklerden seçimini yaparak toplu iskonto iptalini gerçekleştirebilir. “Bütün İskontoları Sil” seçeneği ile de Sevk Emri satırında da tanımlanmış iskontolar silinecektir.

 

clip0276y

 

Toplam Miktar” düğmesi ile Sevk Emri toplam miktarının görüntülenebileceği pencere açılmaktadır.

 

tog_minusSevk Emri Listesi

Sevk Emri Listesine Satınalma Modülü, Hareketler Menüsünde bulunan Hareket ikonuna tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Sevk Emri” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan sevk emirleri ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Alıcı ve Personel bilgisi seçimi yapılarak istenilen alıcıya ve personele ait sevk emirleri listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki sevk emirleri listelenmesi sağlanabilir.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait Sevk Emirlerinin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki Sevk Emrinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Sevk Emirleri Listesi ekranında sevk emrin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de sevk emrinin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

 

 

tog_minusKod Bazlı Sevk Emri Listesi

Kod Bazlı Sevk Emri Listesine Satınalma Modülü, Listeler Menüsünde bulunan Kod Bazlı simgesine tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Sevk Emri” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan sevk emirleri ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Stok ve Alıcı bilgisi seçimi yapılarak istenilen stoğa (tüm stok, tek mal, tek hizmet veya tek sabit kıymet) ve alıcıya (tüm müşteriler, tek cari ve tek diğer cari) ait sevk emirleri listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki sevk emirlerin listelenmesi sağlanabilir. Başlık kısmında yer alan bir diğer bilgi ise Devreden kısmıdır. Devreden kısmında miktar, tutar ve genel toplam bilgileri yer almaktadır.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait sevk emirlerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki sevk emirlerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Sevk Emri Listesi ekranında Sevk Emri'nin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Sevk Emri Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.