Tekliften Toplu Sipariş Oluşturma (Tek.Sip.Aktar)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > Diğer İşlemler >

Tekliften Toplu Sipariş Oluşturma (Tek.Sip.Aktar)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tekliften toplu sipariş oluşturmak için Likom Gusto ERP yazılımının satış menüsünden , Tek Sip. Aktar seçeneğine gelinir.

exp_collapse

 

tog_minusTek.Sip.Aktar Başlık Bilgileri

teksip3

Alıcı Türü: Kullanıcının, siparişe dönüştürmek istediği teklifin, alıcı türünü seçtiği combodur.  Alıcı türü olarak Tüm hesaplar, Tek Cari, Tek diğer cari veya Potansiyen cari seçilebilir.

Personel: Kullanıcının, siparişe dönüştürmek istediği teklifin, personelini seçtiği combodur. Personel olarak, tüm personel veya tek personel seçilebilir.

Kod: Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari,Tek Diğer Cari veya Potansiyel Cari seçmesi durumunda veya Personel olarak Tek personel seçmesi halinde aktif hale gelir. Her kod alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidir. Siparişe çevirilmek istenen teklifte personelin veya alıcının kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak gelir.

Adı: Kullanıcının alıcı türü olarak Tek Cari, Tek Diğer Cari veya Potansiyel Cari seçmesi durumunda veya Personel olarak Tek personel seçmesi halinde aktif hale gelir. Her adı alanı kendi karşısındaki alan için geçerlidirSiparişe aktarılmak istenen teklifte personelin veya alıcının adı seçildikten sonra kodu otomatik olarak gelir.

 

tog_minusTek.Sip.Aktar Satırları

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tek.Sip.Aktar satırlarında yukarda görülen 5 yazan bölüme çift tıklandığında karşınıza o teklife ait, verilen teklif ekranı gelir.

sevkemri1000

Resmi büyütmek için tıklayınız

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçim: Aktarılmak istenen teklifin seçildiğin bölümdür. İçi boş karenin üstüne tıklayarak seçim yapılabilir.

teksip6

Tarih/Opsiyon: Teklifin tarihini devamında opsiyonlu süresini gösterir.

teksip7

Belge Seri No/Referans No:  Aktarılmak istenen teklifin, Belge seri no ve Referans numarasını gösterir.

teksip8

Tutar/KDV/Genel Toplam: Aktarılmak istenen teklifin tutarını, KDV miktarını ve  maaliyetlerin genel toplamını gösterir.

teksip9

Başlık Onay Durumu/Satır Onay Durumu: Aktarılmak istenen teklifin onay durumlarını gösterir.

teksip10

Hesap Döviz Tutarı/Hesap Döviz KDV/Hesap Döv. Genel Toplam: Aktarılmak istenen teklifin hesap dövizi bilgilerini gösterir.

teksip11

Sistem Döv. Tutarı/ Sistem Döv. KDV/ Sistem Döv. Genel Toplam: Aktarılmak istenen teklifin sistem dövizi bilgilerinin gösterildiği bölümdür.

teksip12

Sevk Adı-Adresi/Şehir-Ülke: Aktarılmak istenen teklifin adres bilgileri gösterilir.

teksip13

Oluşturan kullanıcı/Oluşturma zamanı: Aktarılmak istenen teklifi oluşturan kullanıcı bilgilerini ve teklifin oluşturulma zamanını gösterir.

teksip14

Değiştiren kullanıcı/ Değiştirilme Zamanı: Aktarılmak istenen teklifi son değiştiren kullanıcının ve değiştirilme zamanının tarih ve saat olarak gösterildiği bölümdür.

teksip154

 

tog_minusArama Kriterleri

teksip16

Tarih: Satırlarda gösterilen tekliflerin tarih aralığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca yanında bulunan sürgülü çubuk ile de zaman aralığına karar verilebilir. İstenilen zaman aralığı seçildikten sonra Yenile butonuna basılarak ekrana istenilen tekliflerin gelmesi sağlanır.

Gönder: Ekranın bulunduğu rapora veya e-mail yoluyla aktarılması için kullanılır.

Yenile: Arama kriterlerine göre Tek.Sip.Aktar satırlarının yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler:  Siparişleri Sıralama, Onay, Teslimat, Referans no ve Seri noya göre aramak için kullanılır. Aramak için gerekli kriterler işaretlenmeli ve Tamam butonuna basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusGenel İşlemler

teksip20

Tümünü Seç: Tek.Sip.Aktar satırlarındaki bütün tekliflerin seçilmesini sağlar.

Tümünü Bırak: Tek.Sip.Aktar satırlarındaki bütün seçili tekliflerin bırakılmasını sağlar.

Yeni Teklif:  Boş bir Verilen Teklif ekranı açar. Burada teklif oluşturduktan sonra Yenile butonu ile teklifin ekrana düştüğü gözlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Teklifi Düzelt: Satırlarda seçilen teklifin Verilen Teklif ekranına gider. Bu ekranda Teklifin satırları ile ilgili değişiklikler yapılabilir ancak başlık bilgileri değiştirilemez.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Siparişe Dönüştür: Seçilen Teklifleri siparişe dönüştürür. Tek.Sip.Aktar satırlarından istenilen teklifler seçildikten ve hemen yanındaki combodan seri seçildikten sonra Siparişe dönüştür butonuna basılır ve karşılaşılan ekranda dönüştürülen siparişler için Tarih bilgileri girilir.  Devamında tekliflerin siparişe dönüştüğüne dair uyarı ekranı çıkar ve Tek.Sip.Aktar satırlarında Seçim sekmesi X ile işaretlenir.

teksip23                                 teksip25

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusTekliften sipariş nasıl oluşturulur?

1.

Tekliften sipariş oluşturma işlemi yapmak için menüden Satış ->  Tek.Sip. Aktara gelinir

2.

Alıcı Türü ve Personel türü seçilir

3.

Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır

4.

Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5.

Çıkan tekliflerde siparişe aktarılmak istenilenler seçilir.

6.

Siparişe dönüştür butonuna basılır.

7.

Siparişin tarih bilgileri girildikten sonra teklif siparişe dönüşür.