Verilen Teklif

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  >

Verilen Teklif

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Verilen teklif verilerinin takibinin yapılabildiği, talep kayıtlarından teklif oluşturulabildiği, talebe karşılık gelen Satış tekliflerinden en uygun olanının belirlenmesi gibi uygulamaların yapıldığı , Satış Taleplerinin programa girilmesi ve bunların satıcı firmaya iletilmesi üzerine, satıcı firmanın gönderdiği tekliflerin girildiği ya da daha önceden girilen kayıtların izlendiği, bu kayıtlar üzerinde değişiklik yapıldığı veya iptal edildiği bölümdür. Verilen Teklif Satış modülü altında Hareketler menüsünde bulunmaktadır.exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Teklif Başlık Bilgileri

Belge : Belge bölümü Fatura ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Faturaya ait Tarih, Seri ve Numara verilmektedir.

clip0117x

Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: Verilen Teklife ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Bu alandan teklife ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Verilen Teklif’e tanımlanmış seriler listelenir ve bunlardan birisi seçilerek işleme devam edilir.

Burada belirtmek gerekir ki kullanıcılar sadece yetkilerinin bulunduğu serileri bu alanda görebilecek ve burada yetkileri dahilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Verilen Teklif’e ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  düğmesi ile teklife en son kaydedilmiş verilen teklif numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “” düğmesi ile de daha önce kaydedilmiş olan bir verilen teklifin seri ve numarası girildiği takdirde ilgili teklif belgesi açılacaktır.

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Verilen Teklif’e ait referans numarasının girilebileceği alandır.

clip0118x

Müşteri Satıcı Bilgileri: Teklifin alındığı satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Potansiyel Cari kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet teklife ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı pasif gelecektir.

Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

clip0119x

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle Tür seçimi yapılmalıdır. Ekran görüntüsünde de görüleceği üzere Verilen Teklifte 3 çeşit Müşteri/Satıcı Bilgisi bulunmaktadır.

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Gusto’da tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/Adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

Ayrıca teklifin ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “Satıcı Öz.” düğmesi ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; Tür alanı Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Gusto’da tanımlı değil ise “Satıcı Öz.” düğmesine tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır. Buradan yeni satıcı kartı eklemesi yapılabilir.

 

Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi Verilen Teklif’te Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Diğer Cari dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari veya Potansiyel Carinin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösteren Bakiye Penceresi açılacaktır.

Ayrıca Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Adres” düğmesi başlıktaki personel bilgisi girildikten sonra aktif hale gelecektir. Bu düğme ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan Sevk Adresi Bilgileri ekranı açılacaktır. Bu ekran aracılığı ile teklifin ait olduğu carinin sevk adres bilgileri görüntülenebilir, değiştirilebilir. Adres düğmesindeki alanlardan kısaca söz etmek gerekirse;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari/Diğer Cari Kartından Seç” seçeneği ile ilgili carinin kartında tanımlanmış olan adres teklifte sevk adresi olarak görünecektir.

Cari/Diğer Cari Sevk Adreslerinden Seç” seçeneği ile carinin kartında tanımlanmış olan sevk adreslerinden seçim yapılabilir ve bu adreslerden seçilen Teklif'te sevk adresi olarak görünecektir.

Serbest” seçeneği ile altta bulunan alanlar aktif hale gelecek ve kullanıcı buraya Teklife ait sevk adresinin girişini  klavyeden elle  yapabilecektir.

Yine Müşteri/Satıcı Bilgileri’nde bulunan “Bayi Kanalı” seçeneği, bayisi olan firmaların kullandığı bir alan olup bu düğme aracılığı ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Dağıtım (Bayi) Kanalı” penceresi açılacak ve teklifin hangi bayi aracılığı ile alındığının seçimi yapılacaktır. İlgili bayinin kodu ve adı burada seçilerek ve irsaliye yada fatura ilgili bayiye kesilecekse “İrsaliye/Fatura Dağıtım Kanalına Kesilecek” seçeneği işaretlendikten sonra “Tamam” düğmesine tıklanarak pencere kapatılır.

Teklifi Alan Personel : Verilen Teklifi alan personelin kodunun ve adının girildiği bölümdür.

clip0121x

Burada bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmelerinden aktarım ile teklif oluşturma başlığında söz edeceğiz.

Bütçe Bilgileri: Teklife ait bütçe bilgilerinin girildiği alandır.

clip0122x

Opsiyon Tarihi: Teklife ait opsiyon tarihinin girilebileceği alandır.

clip0123x

 

Toplu Ödeme: Toplu Ödeme seçeneğine basıldığında Sipariş/Teklif Satırı Toplu Ödeme Planı ekranı açılacaktır.

clip0168x

clip0181x

Bu ekranda ödeme koşulu, ortalama vade süresi hesaplama öndeğerleri, sipariş/teklif/sevk hareket tutarlarına dair seçimler bulunmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ödeme Koşuluna Göre Dağıt seçeneği işaretlendiğinde, önceden tanımlanmış olan ödeme koşulları listelenecektir. Ardından Seçilen Koşula Göre Hesapla düğmesine basıldığında, dağıtma işlemi listeden seçilmiş olan ödeme koşuluna göre yapılacaktır. Bu seçenek seçili olduğunda, Ortalama Vade Süresi Hesaplama Öndeğerleri ve Sipariş/Teklif/Sevk Hareket Tutarı alanı pasif olacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Serbest Dağıt seçeneği işaretlendiğinde Otalama Vade Süresini Hesaplama Öndeğerleri alanı aktif hale gelecektir. Bu alandan 'KDV Tutarını Dikkate Al' kutucuğu işaretlenerek, KDV tutarının hesaba katılması sağlanır. Yuvarlama olmaması sağlanabildiği gibi, Aşağı, Yukarı ve Buçuklu olarak da yuvarlama tipi seçilebilir. Seçilen seçeneğe göre işlem yapılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onay Durumu: Onay Durumu, teklifin onayının ne durumda olduğunu göstermektedir. Onaya ait tanım, onaylanıp onaylanmadığı, zorunlu olup olmadığı, onay veren/verecek kullanıcılar ve benzeri bilgiler içerir. İlgili veriler tabloda listelenir.

 

clip0182x

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onay durumu ekran üzerindeki kutucuk üzerinde 'Onaylandı', 'Onaylanmadı', 'Onay Bekliyor' ya da 'Onay Gerekmiyor' şeklinde gösterilir:

clip0176x

 

Eğer üzerinde çalışılan hareket, başka bir hareket ile bağlantılıysa (aktarım yapıldıysa), onay durumu değişikliği yapılmasına izin verilmez. Bu durumda sistem aşağıdaki uyarıyı verecektir:

clip0172x

Değişiklik yapılmak isteniyorsa, öncelikle bağlı hareketin bağlantısı kaldırılmalıdır.

 

KDV Sıfırla: KDV sıfırla seçeneği ile tüm satırlardaki KDV sıfırlanabilir.

 

clip0184x

 

İşlem gerçekleşmeden önce sistem kullanıcıdan onay ister, 'Yes' seçeneği seçilirse onay verilmiş olur ve tüm KDV'ler sıfırlanır, 'No' seçeneği ise isteği iptal eder.

clip0175x

 

Açıklama: Verilen Teklife ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

clip0124x

 

Sözleşme : Sözleşmeler Satış modülünde Sözleşmeler bölümünden tanımlanmaktadır. (Sözleşmeler ile ilgili detaylar Sözleşmeler başlığı altında anlatılmıştır.) İlgili cariye ait bir sözleşme tanımı yapılmamışsa bu alan pasif gelecektir. Eğer cariye ait bir sözleşme tanımlanmışsa bu bölümden seçilebilmektedir. Sözleşme seçildiği takdirde stok / hizmet veya demirbaş kartlarına ait fiyat bilgileri ve ödeme planı bilgileri sözleşmeye göre Verilen Teklif belgesine otomatik olarak yansıyacaktır.

alinan teklif sozlesme

Fiyat Listesi: Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

clip0125x

 

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Verilen Teklifte Fiyat listesi alanında listelenecektir.

clip0126x

 

tog_minusVerilen Teklif Satır Bilgileri

clip0132x

Kod Seçimi /Adı: Teklif satırında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok, Set, S.Kıymet ve Hizmet seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

clip0133x

Örneğimize Stok kodu seçilerek satır açıklamalarına devam edilecektir.

Kodu/Adı: Kodu alanındaki aşağı ok işaretine tıklandığında stok kartları listelenir. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki aşağı ok işaretine tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki aşağı ok işaretine tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Resim seçilip ... işaretine tıklanır ise stok kartı açılır. Stokla ilgili bilgilere bakılabilir.

clip0131x

Stok seçimi yapılır. Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır.

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda ... şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. Buradan seçim yapılabilmesi için İzleme kodu tanımının olması gerekmektedir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Teklif satırı için kaydedilmiş barkod, üretici kodu tanımı var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

clip0135x

Miktar / Birim: Kaç birim stok alındığının girildiği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. Aşağı ok işaretine tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

clip0136x

Döviz Türü: Fatura döviz türünün seçilebileceği alandır. Aşağı ok işaretine tıklanarak tanımlanmış olan döviz türleri listelenir.

Döviz Yeri: Döviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efk. Satış ve Efk. Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

Birim Fiyat / B.Fiyat(Döviz): Birim fiyatın girildiği alandır. Döviz türü girildi ise o günkü kur değerine göre birim hesap (Döviz) hesaplanıp birim fiyat döviz alanına yazılır.

clip0137x

İskonto Tutarı / İskonto Oranı: Teklif satırına iskonto uygulanacak ise iskonto tutar ya da oran girilerek iskontonun faturaya dahil edildiği alandır. İskonto oranı girilir ise iskonto tutarı otomatik hesaplatılır. İskonto tutarı girilir ise iskonto oranı otomatik hesaplanıp iskonto oranı alanına yazılır.

KDV Matrahı: Fatura satırına uygulanacak KDV tutarının, oranının görüldüğü alandır. KDV oranı stok kartından, cari kartından yada sistem için tanımlanmış KDV oranı otomatik gelir. KDV oranı elle girilerek de KDV tutarı hesaplatılır.

clip0138x

Ek Vergiler / Ek Vergi Tutarı: Vergi Tanımları Muhasebe Modülü Tanımlar altında tanımlanır. Tanımlanmış olan Aktif durumdaki Ek Vergi Tanımlarından ilgili vergi seçilebilir. Seçilen ek vergi oranına göre ek vergi tutarı otomatik olarak hesaplanıp Ek Vergi Tutarı hesaplanır yazılır.

Ödeme Koşulu/Vade Süresi: Tanımlanmış olan ödeme koşullarından ilgili ödeme koşulunun seçilebileceği alandır. Vade Süresi alanına Ödeme Koşulu’nda tanımlanmış olan vade süresi gelir.

Açıklama: Fatura satırına özel açıklamalar Açıklama alanına girilir.

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Teklif satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

clip0139x

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

clip0140x

Teklif Satır Toplamları: Iskonto Tutarı, KDV Tutarı, Ek Vergiler Tutarı, Ek Maliyet hesaplandıktan sonra Teklif Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır. Döviz Türü seçilmiş ise döviz satır toplamı Hrk. Döviz Tutar alanına yazılır.

clip0141x

 

Verilen Teklif Toplamlar

Verilen Teklif ekranında teklife ait genel toplamların görüntülendiği bölümdür.

clip0142x

Bu bölümde bulunan alanlardan kısaca söz edelim;

Toplam: Teklifte girilen satırlardaki toplamların hiçbir iskonto, masraf ve vergi düşülmemiş toplamıdır. Bu alana tutar satırlardaki toplamları toplayarak yazdığı için elle müdahale edilememekte ve buradaki tutarda bir hata var ise teklif satırlarındaki tutarlar kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılabilmektedir.

İskonto Tutarı: Teklif satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı kolonlarında girilen iskonto tutarlarının tamamının toplamının görülebileceği alandır. Teklif toplam tutarından düşülen ilk iskontodur. Bu alana müdahale edilememekle birlikte, iskonto tutarında bir değişiklik yapılmak istenirse fatura satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İskonto Sonrası Toplam: Teklif toplamından iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilen toplamın yazıldığı alandır. Bu alana da manuel olarak müdahale edilememektedir.

KDV Tutarı: Verilen Teklife ait KDV tutarının görüntülendiği bölümdür. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Oran Dağılımlı KDV Tutarları” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede satırlarda girilen KDV Oranı/Tutarı/Matrahı ve Satır KDV Toplamı görüntülenebileceği gibi İrsaliye KDV Toplamı, FA Masraf KDV Tutarı, Toplam KDV Tutarı görüntülenebilir.

clip0143x

Ek Vergiler Toplamı: Teklifte işlem yapılan stok, hizmet veya demirbaş için ek vergi tanımlanması yapılmış ve bu ek vergi tutarının teklife işlenmesi onaylanmış ise, hesaplanan ek vergiler toplamının yazılacağı bölümdür. Bu bölüme tutarlar otomatik olarak yazılmakta ve manuel olarak müdahale edilemez.

Genel Toplam: Verilen Teklif Toplamlar bölümünün en son alanını oluşturan Genel Toplam da yukarıda anlatılan 5 maddede anlatılan işlemler sonucu elde edilmiş olan faturanın genel toplamıdır. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

tog_minusVerilen Teklif Satır - Başlık İşlemleri

Satır - Başlık İşlemleri

Verilen Teklif Satır - Başlık İşlemleri, Verilen Teklif ekranında sol altta yer alır. Bu başlık altında burada bulunan alanlardan ve işlevlerinden söz edeceğiz.

verilen teklif satir baslik1

Verilen Teklif Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan teklifin kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.

verilen teklif satir baslik2

Bağlı Hareketler” düğmesi üzerinde çalışılan teklifin satırı eğer aktarımla oluşmuş ise bu düğmeye tıklandığında açılan “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresinde hangi aktarım ile oluştuğu bilgisi bulunur, eğer teklif aktarımla oluşmamış ise aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi açılan pencere boş gelecektir.

clip0145x

 

Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresi bize satırın bağlı olduğu sipariş, teklif, sevk emri veya talep hakkında bilgi verir.

Yeni” düğmesi üzerinde bulunulan satırın üzerine yeni bir satır ekleme işlemi yapar.

Sil” üzerinde bulunulan satırı silme işlemi yapar.

Satır Kopyala” üzerinde bulunulan satırı kopyalar.

“Ek Bilgiler” düğmesi ise üzerinde çalışılan satır ile ilgili ek bilgileri verir.

Bu pencerede üzerinde işlem yapılan satır ile ilgili ek bilgiler girilebilir, görüntülenebilir. Şayet aktarım yapılmadan önce satırda ek bilgiler girilmiş ise aktarımla satır ek bilgileri de aktarılacağından burada kontrol edilebilir. İlk sekmede bulunan “Döviz” penceresinde döviz bilgileri görüntülenebilmekle beraber burada bulunan alanlarda değişiklikler de yapılabilir.

Son olarak da “Satırlara Döviz Belirle” düğmesinden bahsedeceğiz. Bu düğme aracılığı ile teklif satırlarına döviz belirleme işlemi yapılabilir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan penceresi açılmaktadır;

clip0146x

Burada ilgili satıra döviz tanımlaması yapılabilir, Döviz, Döviz Yeri ve Kur Türü seçilerek üzerinde bulunulan satıra döviz belirleme işlemi tamamlanmış olur.

 

Verilen Teklif Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan teklifin kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.

 

Stok Miktar Bilgileri

Bu sekme stoklar için iki ayrı izleme seçeneği sunarak, stok bilgilerini takip etmeyi sağlar. 'Depo Koduna Göre' seçeneği; stokları, depoda tutulan kodlarına göre, 'İzleme Koduna Göre' seçeneği ise stoklarının izleme kodlarına göre takip edilmesini sağlar.

 

verilen teklif stok miktar

 

Menü Tanımı: Menü Tanımı düğmesine tıklandığında Miktar İzleme ekranı açılacaktır. Bu alandan Stok Miktar Bilgilerine ait gösterilecek satır başlıkları seçilir.

clip01865555x

Stok Genel Bilgileri

Bu sekme kullanıcıya stok hakkında genel bilgiler sunar. Genel Stok Miktarı, Son Alış Miktarları ve Son Satış Miktarları farklı birimler cinsinden bu sekmeden takip edilebilir.

 

alinan teklif stok genel bilgileri

 

tog_minusVerilen Teklif Genel İşlemleri

Ek Bilgiler” seçeneği ile Verilen Teklife ait görüntülenmesi, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen ek bilgiler girilmektedir. Diğer sekmeler ise faturaya eklenmesi istenen bilgi, döküman ve notlar için kullanılan alanlardır.

verilen teklif satir baslik3

 

Ayrıca Ek Bilgiler penceresinden Hareket Döviz Dağılımları sekmesinden teklifin sistem dövizi, cari dövizi ve hareket dövizi cinsinden toplamları görüntülenebilir.

Gönder” düğmesi ile Verilen Teklif ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder düğmesi aracılığı ile yapılabilmektedir.

verilen teklif rapor

Toplu İskonto”  düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Satır İskontoları” ekranı açılmakta ve bu pencere aracılığı ile Teklife toplu iskonto tanımı yapılabilmektedir.

clip0152x

Bu pencerede “Dağıtılacak Kalem Türleri” seçimlerinde iskontonun stoğa mı, hizmete mi yoksa demirbaşa mı dağıtılacağı seçimi yapılır. Yine toplu iskonto manuel olarak değil de tanımlı iskontoya göre dağıtılacaksa bu pencerede bulunan “İskonto Tanımına Göre” seçeneği seçilir ve altında bulunan seçim kutusu aktif hale gelir. Açılan seçim kutusunda Satış/Tanımlar menüsünde İskonto tanımlarında tanımlanmış olan iskonto tanımları listelenecektir. Kullanıcı burada teklife uygulayacağı toplu iskonto tanımı seçimini yapar. Seçim yaptıktan sonra “Dağıt” düğmesine tıklanır.

clip0154x

 

Şayet teklif satırında iskonto tanımlanmış ise karşımıza aşağıda ekran görüntüsü bulunan uyarı çıkacaktır;

clip0153x

 

Eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tutarının üzerine uygulanacaksa “Evet” düğmesine, eğer satırda tanımlanmış olan iskonto tanımlarının silinmesi ve sadece seçilen iskonto tanımının uygulanması isteniyorsa “Hayır” düğmesine tıklanır. Ya da tanımlanmış bir iskonto tanımında değil de elle giriş yapılarak iskonto tanımı yapılmak isteniyorsa bu pencere de satırda İskonto Oranı ve Açıklama elle girilebilir.

Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği üzere toplu iskonto satırı pencereye gelecektir.

clip0167x

 

“Yansıt” düğmesine tıklandığında bu pencerede seçilmiş olan iskonto tanımı teklife yansıtılacaktır.

Toplu İskonto İptal” düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere 3 seçenek çıkacaktır. Kullanıcı bu seçeneklerden seçimini yaparak toplu iskonto iptalini gerçekleştirebilir. “Bütün İskontoları Sil” seçeneği ile de teklifte satırda da tanımlanmış iskontolar silinecektir.

clip0156x

 

Toplam Miktar” düğmesi ile Verilen Teklif toplam miktarının görüntülenebileceği pencere açılmaktadır.

clip0157x

 

tog_minusAktarmalar

Satış taleplerine bağlı teklif oluşturma işleminin yapıldığı yerdir. Teklif Başlık Bilgilerinde “Teklifi Alan Personel” bölümünde bulunan “Aktarım” ve “Talep Aktar” düğmeleri ile teklife diğer belgelerden aktarım yapılmaktadır.

clip0158x

Aktarmalar ile Teklifin gerekli başlık bilgileri girildikten sonra, seçilmiş Müşteri/Satıcı Bilgilerine sadık kalınarak aktarım yapılabilmektedir.

 

Talep Aktar

Talep Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Talepler Listesi” açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Teklife aktarılması istenen talep bu ekrandan seçilmektedir. Seçilecek talep toplu talep ise “Toplu Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda toplu taleplerin listelenmesi sağlanır, şayet aktarılacak tek bir talep ise “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda tek taleplerin listelenmesi sağlanır. “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçildikten sonra “Seçim” alanı aktif hale gelir ve burada listelenmesi istenen talebin Stok, Hizmet, Demirbaş veya Cari seçimlerinden biri seçilerek, seçim alanının yanında bulunan İlk Kod/İlk Ad- Son Kod/Son Ad alanlarından gerekli seçim yapılarak aramanın filtrelenmesi sağlanabilir. Eğer aramanın daraltılması istenmiyor ise “Hiçbiri” seçilir ve tüm talepler listelenir.

clip0160x

 

Talep Statü”  alanında bulunan “Talep Aşamasında”, “Teklif Aşamasında”, “Sipariş Aşamasında”, “Sevk Aşamasında”, “İrsaliye Aşamasında” seçimleri ile aranılan talebin aşaması seçilerek talebe kolay ulaşılması sağlanır. Eğer talebin aşaması bilinmiyor ise “Tümü” seçilerek işlemlere devam edilir.

clip0161x

 

Tarih Aralığı” seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek verilen tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

clip0162x

 

Eğer ekranda listelenen toplu talepler ise kullanıcının bu toplu talebin satırları görüntüleyebilmesi için “Toplu Talep Satırlarını Listele” seçeneği bulunmaktadır.

clip0163x

 

Toplu Talep Satırlarını Listele” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Talebe Bağlı Tek Talepler Listesi” penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu pencerede seçim kriteri olarak “Cari” bulunmaktadır, eğer cari seçeneği seçilir ise “İlk” ve “Son” alanları aktifleşecektir. Buradan aranan cari aralığı seçilebilir.

clip0165x

 

Öncelikle satırda listelenen taleplerden seçim yapılmalıdır, ardından seçilen satırda “Onaylanan Miktarı Talep Aktarım Miktarı Yap” düğmesi ile aktarılacak olan talepteki miktarın tamamının Verilen Teklif’e aktarılması anlamına gelir, eğer farklı bir miktar girilecekse “Talep Aktarım Miktarı” alanına aktarılacak tutar girilebilir. “Talepleri Aktar” düğmesi ile talebin Alının Teklif'e aktarılma işlemi tamamlanmış olur.

 

Aktarım

Aktarım düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Aktarılacaklar penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığı ile aktarım yapılacak hareketin türü “Aktarım Kaynağı” bölümünden seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Aktarım Kaynağı bölümünde aktarımı yapılmak istenen belge seçildikten sonra satırda listelenen hareketler içerisinden seçim yapılmalıdır. “Tarih Kriteri” seçeneği ile listelenecek hareketlerin seçilen tarih aralığında filtrelenmesi sağlanabilir. “Sıralama” seçeneği ile de satırda listelenen hareketler “Hareket Tarihi”,”Teslim Tarihi”,”Seri No”,”Referans No”  seçimlerinden yapılan seçime göre sıralanacaktır.

“Ön Değere Kaydet” seçeneği ile yapılan seçimler ön değer olarak kabul edilir ve bu ekran her açıldığında yapılmış olan seçimler varsayılan olarak gelir ve her işlemde yeniden bu seçimleri yapmayı gerektirmez.

Aktarılacaklar ekranında aktarılacak hareketin seçilmesinde sonra "Bağlantılı Aktar" veya "Bağlantısız Aktar" seçeneklerinden biri seçilerek işleme devam edilecektir.

"Bağlantılı Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturur. Bu aktarım sonusunda kaynak belgeye ait miktar bilgileri aktarılan miktar kadar kapanır.

"Bağlantısız Aktar" seçeneği aktarım yapmak istediğimiz kaynak belge ile aktarımın yapıldığı hedef belge arasında bir bağlantı oluşturmaz. Aktarılan satırlar tamamen bağımsız olarak oluşur. Kaynak belgeye ait miktarlar bu işlem sonucunda kapanmaz. İstenirse daha sonra başka bir belgeye aktarımı yapılabilir.

Kaynak belge ve hedef belge arasındaki ilişkiye göre sistem bağlantılı aktarım yapılmasına izin verilmeyebilir. Örneğin Verilen Sipariş belgesi Verilen Teklif belgesine bağlantılı olarak aktarılamaz. Böyle bir durumda kullanıcı aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşır.

alınan teklif baglantili aktar uyari

Açılan pencerede hareketin satırında girilen miktar Kalan Miktar kolonunda görünecektir. Eğer hareketin satırında girilmiş olan miktarın tamamı aktarılmayacak ise  “Aktar” düğmesine tıklamadan “Şimdiki Teslimat Miktarı”  alanına girilecek olan miktar girilmelidir. Şayet girilmez ise ekranda “Aktarılacak Satır İçin Şimdiki Teslimat Miktarını Giriniz” uyarısı çıkacak ve aktarma işleminin yapılmasına izin vermeyecektir. Şayet seçilen hareketin satırındaki miktarın tamamı aktarılacak ise “Aktarım Mik. Kalan Mik. Yap” düğmesine tıklanır ve ardından “Aktar” düğmesi ile hareket teklife aktarılmış olur. “Toplam Teslimat Miktarı” alanının karşısına, gerekli seçimler yapıldıktan sonra toplam teslimat miktarı gelecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Teklif Listesi

Verilen Teklifler Listesine Satış Modülü, Listeler Menüsünde bulunan Hareket simgesine tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Verilen Teklifler” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Verilen teklifler ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Satıcı ve Personel bilgisi seçimi yapılarak istenilen satıcıya ve personele ait tekliflerin listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki tekliflerin listelenmesi sağlanabilir.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait tekliflerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki tekliflerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Verilen Teklifler Listesi ekranında teklifin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Teklifin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusKod Bazlı Verilen Teklif Listesi

Kod Bazlı Verilen Teklifler Listesine Satış Modülü, Listeler Menüsünde bulunan Kod Bazlı ikonuna tıklandığında ulaşılabilir.

exp_collapse

“Verilen Teklif” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Verilen teklifler ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede başlık bilgileri bölümünde Stok ve Satıcı bilgisi seçimi yapılarak istenilen stoğa (tüm stok, tek mal, tek hizmet veya tek sabit kıymet) ve satıcıya (tüm satıcılar, tek cari, tek diğer cari veya potansiyel cari) ait tekliflerin listelenmesi sağlanabileceği gibi ekranın alt kısmında bulunan Tarih alanından da istenilen tarih aralığı girilerek belirlenen tarihteki tekliflerin listelenmesi sağlanabilir. Başlık kısmında yer alan bir diğer bilgi ise Devreden kısmıdır. Devreden kısmında miktar, tutar ve genel toplam bilgileri yer almaktadır.

Ayrıca “Diğer Kriterler” düğmesi ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Seçim Kriterleri” penceresi açılmaktadır. Bu pencerenin Genel Sekmesinde Sabit Kıymet Hareket Listesinin sıralama kriterleri seçimi yapılabilir. Ayrıca “Seriye Göre Arama” bölümünde seri seçimi yapılarak yalnızca seçimi yapılan seriye ait tekliflerin listelenmesi sağlanabilir. Yine burada Başlangıç ve Bitiş No aralığı girilerek yalnızca seçilen aralıktaki tekliflerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Onay Durumuna Göre” bölümünde kullanıcı burada yapacağı seçime göre Verilen Teklifler Listesi ekranında teklifin son durumuna göre de listeleme yaptırabilir.

Belirli Bir Onaya Göre” bölümünde de Teklifin Onay durumu seçimi yapılarak bu seçime göre ekranda listeleme sağlanabilir. Stok Kodu sekmesi ile Stok Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki stok kodlarının hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alıcı Kodu sekmesi ile Alıcı Kod aralığı verilebilir ve bu sayede listede yalnızca seçilen kod aralığındaki alıcıların hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.