Tablo Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi > Crystal Rapor Ekleri >

Tablo Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu sayfada Crystal Raporun içerisinde kullanılan Tablo ve View ler listelenecektir. Her tablonun aitlik (Sahip) başka bir deyişle Schema bilgisinin verilmesi gerekmektedir. Örneğin Gusto veri tabanındaki Doviz,Firma veya BPM tablolarının şemaları Gusto 'dur. Firmaya özgü tablolar ise firma şemasına aittir. Örneğin 38 numaralı firmanın şeması Gusto00038 dir. Rapor içerisindeki tablo ve view ların şema bilgileri bu listede doldurulmalıdır.

 

Tablo Bilgileri

Raporda kullanılan tablo bilgileri