Genel Özellikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi > Crystal Rapor Ekleri >

Genel Özellikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Genel Özellikler sayfasında Crystal Rapor'u tanımına bir isim verilmektedir. Bu isim kullanıcının raporlarını takibini kolaylaştırmanın yanı sıra rapor çıktısı dosyanın da adını oluşturacaktır.

 

Genel Özellikler Sayfası

Genel Özellikler Sayfası