Metin Dosyası (Txt) Okuma / Yazma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Faydalı Bilgiler > SQL Linked Server ile Veri Okuma/Yazma >

Metin Dosyası (Txt) Okuma / Yazma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Linked Server ile Text okumak veya yazmak için öncelikle Registry ayarlarını yapmak gerekiyor. Başlat menüsünden Run(Çalıştır) başlatılıp açılan editöre regedit yazılır. Eğer Başlat menüsünde Run/Çalıştır çıkmaz ise Windows Tuşu ile birlikte R tuşuna basarakta registery editor açılabilir. Editörün sol tarafındaki ağaçta

HKEY_LOCAL_MACHINEArrow_rSOFTWAREArrow_rMicrosoftArrow_rOffice14.0Arrow_rAccess Connectivity EngineArrow_rEnginesArrow_rText

dizini bulunur.

 

Metin dosyasının Linked Server ile okunması için ön işlemler

Metin dosyasının Linked Server ile okunması için registry ayarları

 

tog_minusFormat

Formatı değiştirmek için Format' a çift tıklanır. Açılan ekrana Delimeted(;) yazılır. Örnekte kullanacağımız metin dosyası ';' karakteri ile ayrılmış veriler içerdiğinden bunu yapıyoruz.

 

Metin dosyası ayracı belirleme

Metin dosyası ayracı belirleme

 

 

tog_minusİlk Satırı Alan Başlığı Olarak Algılama

 

Eğer metin dosyasının ilk satırındaki veriler başlık olarak algılansın isteniyorsa bu değer 01 olarak bırakılır. İlk satır da veri olarak algılansın isteniyorsa değer 000 00 olarak  değiştirilmelidir.

İlk satırı veri olarak düzenlemek için registry ayarı

İlk satırı veri olarak düzenlemek için registry ayarı

 

 

Linked Server oluşturmak için Veri tabanına sa (System Administrator) ile bağlantı kurulmalıdır. Ekranın Object Explorer penceresinden Server Objects  üzerindeyken sağ tuşa basılır ve beliren menüden New Arrow_rLinked Server seçeneği seçilir.

Linked Server Oluşturma

Linked Server Oluşturma

Gelen diyalogta gerekli bilgiler doldurulur.

Metin dosya(lar)sının Linked Server ile eklenmesi

 

Metin dosya(lar)sının Linked Server ile eklenmesi

Pencere OK düğmesine basılarak kapatıldıktan sonra Object Explorer Arrow_r Linked Server altında oluşturulan bağlantı görülebilir

Linked Server Oluşturma

Linked Server Oluşturma

Örnek için kullanılacak dosya aşağıdaki gibidir.

; Ayraçlı Metin Dosyası

; Ayraçlı Metin Dosyası

 

Dosyanın içeriği kutucuğun içerisindedir.

Adı;Soyadı;TCKimlik;Baslangıç Tarihi

 

 

tog_minusLinked Server için Select sorgusu koşma

 

İki farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden birincisi OpenQuery kullanarak çalıştırma, diğer ise 4 parçalı sorgu oluşturmadır.

 

tog_minus_sev2OpenQuery kullanarak select sorgusu hazırlama

Örneğin kullanıcılar tablosunun verilerini almak için :

select * from OpenQuery(TXT,'Select * from [kullanicilar#txt]')

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

Select * from [TXT]...[kullanicilar#txt]

şeklindedir.

 

 

 

 

tog_minusLinked Server için Update sorgusu koşma

 

Kısıtlıdır.

 

 

tog_minusLinked Server için Insert sorgusu koşma

 

tog_minus_sev2OpenQuery kullanarak Update sorgusu hazırlama

Örneğin Kullanıcılar tablosuna (metin dosyasına) yeni bir satır ekleyelim.

 

insert into OpenQuery(TXT,'Select * from [kullanicilar#txt]')(Adı,Soyadı,[TCKimlik],[Baslangıç Tarihi]) values('Gusto','Olay Yönetimi','12345678901',GETDATE())

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

insert into [TXT]...[kullanicilar#txt](Adı,Soyadı,[TCKimlik],[Baslangıç Tarihi]) values('Gusto','Olay Yönetimi','12345678901',GETDATE())

şeklindedir.

 

Ekleme sonrası metin dosyasının içeriği şekildeki gibi olacaktır.

Ekleme sonrası metin dosyası

Ekleme sonrası metin dosyası

 

tog_minusLinked Server için Delete sorgusu koşma

 

Kısıtlıdır.