Likom Tüik e-VT Listeler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Tüik e-VT >

Likom Tüik e-VT Listeler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tüik e-VT Listeler grubu, Tüik sistemine gönderilmiş, Tüik e-VT projesi ile oluşturulmuş tüm anketlerin listelendiği, Gusto/Presto firma bilgilerine göre oluşturulmuş firma bilgilerinin listelendiği ve oluşacak XML elemanlarının listelendiği ekrandır.

 

tog_minusTüik Sistemindeki e-VT Bilgileri

 

‘Tüik e-VT Oluştur’ alanından oluşturulmuş bir anketin Tüik e-VT sistemine yüklendikten sonra bu alanda listelenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Birden fazla firma tanım bilgisi varsa kullanıcı ‘İlgili Firma’ alanından firma seçimi yapar, Tüik sistemi tarafından firmaya verilen anahtar ‘Tüik e-VT Sistemi Firma Anahtarı’ alanına yazılır ve ‘Yüklenen Anketleri Getir’ butonu yardımıyla yüklenen tüm anketler listelenir.

 

Listelenen kayıtlarda yüklenen ankete verilen eşsiz bir ‘Çalışma No’ alanı, yüklenen anketin adı bilgisi ‘Yüklenen Anket Adı’ alanı, anketin sistemdeki durumuyla ilgili açıklamayı ‘Kesinleşme Durum Açıklama’ alanı ve anketin yüklenme tarihiyle iliği ‘Yüklenme Tarihi’ alanı mevcuttur. Listelenen kayıt üzerine çift tıklandığında kullanıcıyı Tüik e-VT projesinde oluşturduğu ve kayıtlı anket bilgilerinin olduğu ekran açılır.

 

 

 

tog_minusKayıtlı e-VT Bilgileri

 

‘Tüik e-VT Oluştur’ alanından oluşturulmuş tüm anketler bu alanda listelenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Tüik e-VT projesiyle oluşturulmuş tüm anketlerin bulunduğu listedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

‘Referans Yılı’ alanı; anketin seçilen döneme göre aldığı referans yılını ifade eder. Anket bilgileri verileri bu referans yılına göre oluşturulmuştur.

Şirket Ünvanı; Firma tanım bilgileri alanında oluşturulmuş yasal unvan bilgisidir.

Anket Adı; Oluşturulmuş ankete Likom Tüik e-VT projesinde anket kaydet ve gönder formunda verdiğimiz tanım ad bilgisidir.

XML Dosya Adı; Oluşturulmuş ankete Likom Tüik e-VT projesinde anket kaydet ve gönder formunda verdiğimiz XML tanım ad bilgisidir.

Sisteme Yüklendi mi; Oluşturulan anket Tüik sistemine yüklenme durumunu ifade eder. Eğer bu alan seçili ise yüklenmiştir.

Oluşturma Tarihi; Anketin Likom Tüik e-VT projesi ile oluşturulup kaydedildiği tarihin bilgisidir.

Kullanıcı listelenen kaydı seçip ‘Seçili Anketi Aç’ butonunu tıkladığında veya kaydın üzerine çift tıkladığında ilgili anket güncellenmek üzere açılır.

‘Seçili Firmayı Tüik Sistemine Yükle’ butonu tıklandığında ilgi anketle ilgili bilgiler yüklenir. Eğer açılan form üzerinde ‘Anket Tüik e-VT Sistemine Yüklendi mi?’ işaretliyse kayıt daha önceden yüklenmiş bir kayıttır. Son olarak Tüik e-VT sistemi tarafından verilen firma anahtarı bilgisi ‘TÜİK e-VT Sistem Firma Anahtarı’ alanına yazılır ve ‘Anketi Tüik e-VT Sistemine Yükle’ butonu tıklanarak anket Tüik Sistemine yüklenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusFirma Bilgileri

 

Tanımlar sekmesinin ‘Firma Bilgileri’ alanından oluşturulmuş tüm firma bilgileri bu alanda listelenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Kayıtlı firma listesinde, ‘Firma Bilgi ID’ alanı Gusto/Presto ERP yazılımındaki firma Id değeridir. ‘Şirket Unvanı’ alanı firma tanım ekranında firma unvan alanda kaydettiğimiz değerdir. ‘İşyeri Kayıt Numarası’ alanı Tüik tarafından firmaya verilen ve firma tanım ekranında kaydedilen değerdir. ‘Nace Kodu’ alanı firma tanım ekranında kaydedilen 4 haneli numerik bir değerdir.

 

‘Oluşturma Tarihi’ alanı firma tanım ekranında firmanın kaydedilme tarihidir.

 

Firma bilgisini güncellemek için liste ekranından ilgili kaydın ‘Seçim’ alanı işaretleyip ‘Firma Aç‘ butonu tıklandığında veya kayıt üzerine çift tıklandığında

 

 

 

 

tog_minusXML Değişken Bilgileri

 

Anket değişkenlerin tekdüzen muhasebe sistemi hesap planında karşılık gelen hesapların tanımlanacağı ‘XML Değişken Bilgileri’ penceresi açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Hesap formülü yapılacak değişkeni üzerinde ilgili kayıt çift tıklanarak açılan kayıt üzerinde işlem yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

‘Standart Formülleri Yükle’ butonu tıklandığında Gusto/Presto ERP ürünleri için tanımlanmış standart formüller tanımlı firmaya yüklenir.

 

‘Formülleri Diske Kaydet’ butonu tıklandığında Gusto/Presto ERP ürünleri için kendi oluşturduğunuz değiştirdiğiniz formülleri kendi bilgisayarınıza klasör seçimi yaparak kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydettiğini bu formül bilgilerini isterseniz “Diskten Formül Yükle” butonunu tıklayarak tanımlı firma formüllerine yükleyebilirsiniz.

 

 

tog_minus_sev2XML Değişken Formülleri

 

Listelenen kayıtlardan tıklanarak açılan değişken bilgisi ve formül bilgisi aşağıdaki ekran görnütüsünde gösterilmiştir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

‘Değişken Bilgileri’ alanı kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı kullanılmıştır.Bu alanda formülün tanımlanacağı değişkene verilen isim ‘Değişken Adı’, Değişkenin hangi anket formunda kullanıldığı ‘Değişken Grubu’, Değişken etiketi bilgisi ‘Değişken Etiketi’ ve Değişkenle ilgili detaylı açıklama, formül işleminin nasıl yapılacağıyla ilgili açıklama bilgiside ‘Açıklama’ alanlarından takip edilebilir.

 

Formül Bilgileri alanında hesaplama yapılacak değişkenin formül girişi yapılır. Birden fazla hesap kodu ile hesaplama yapılacaksa her bir hesap için yeni satır açılır.

 

Formül kontrolü alanları;

 

Firma: ‘Firma’ alanından firma seçimi yapılmazsa formülü hesaplanacak firma varsayılan olarak Gusto/Presto ERP yazılımından giriş yapılan firma olarak seçilmiş olur. Eğer kullanıcı farklı bir firma üzerinden hesaplama yapmak isterse firma seçiminden tanımlı firmalar listelenir ve seçilen firmaya göre ilgili satırda firma bazlı formül hesaplaması yapılır.

 

Parantez Aç / Parantez Kapat: Parantez açma ve parantez kapatma alanları işlem önceliğini belirlemek için kullanılmıştır.

 

Hesap Kodu: ‘Hesap kodu’ alanından istenilen hesap seçimi yapılabilir. Seçilen hesap kodu alt kırınımları varsa alt kırınımları toplanarak bu hesaba eklenerek sonuç elde edilir.

 

Bakiye Tipi: ‘Bakiye Tipi’ alanından hesabın hangi sonuç bilgisini alacağını belirler bu alandan seçilen sonuca göre ilgili hesabın borç toplamı, alacak toplamı, bakiye, borç bakiye, alacak bakiye, açılış borç, açılış alacak, borç toplamı(Açılış hariç), alacak toplamı(Açılış hariç) değerleri elde edilir. Eğer bakiye tipi ‘Sabit’ seçilirse hesap kodu değerine bakılmadan ‘Sabit’ alanına girilen değer elde edilir.

 

Sabit Değer: ‘Sabit Değer’ alanına bakiye tipi sabit seçildiyse değer yazılır.

 

İşlem: ‘İşlem’ alanından hesap kodlarının veya sabit değerlerin matematiksel olarak yapılacağı işlem operatörleri seçilir.

 

Fiş No: ‘Fiş No’ alanından fiş seçimi yapılarak hesaplamanın sadece seçilen fiş  koşuluna göre yapılması sağlanır.

 

Özel Kod Tip: Formül hesaplamasına özel kod dahil edilecekse öncelikle özel kodun başlıktan mı yoksa satırdan mı alınacağı bilgisi seçilir. (Presto Standart ve Gustoda özel kod bulunmamaktadır.)

 

Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod3 : Fiş satırı girişinde özel kod seçimi yapıldıysa özel kod1, özel kod2 veya özel kod3 alanlarından istedikleri özel kodları çoklu seçim yaparak hesaplamaya dahil edebilirler.

İşaret 1, İşaret 2: Fiş satırlarında işaret seçimi yapıldıysa hesaplamaya İşaret 1 ve İşaret 2 alanlarından istedikleri İşaretleri çoklu seçim yaparak hesaplamaya dahil edebilirler.

 

Formül satırı oluşturulduktan sonra ‘Hesapla’ tıklanarak yapılan formüle göre sonuç bilgisi görüntülenebilir.