Likom Tüik e-VT Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Tüik e-VT >

Likom Tüik e-VT Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tüik e-VT ana menüsünde ‘Tüik e-VT’ grubu altında bulunan ‘Tüik e-VT Oluştur’  alanına tıklanarak anket oluşturulmak üzere ilgili anket formlarının ve hangi sıra ile doldurulacağının bulunduğu ekran açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusTüik e-VT Oluşturma

 

‘Tüik e-VT Oluştur’ ekranı ‘Genel Bilgiler’ ve ‘TÜİK e-VT Anket Bilgileri’ sekmesinden oluşur.

 

Genel Bilgiler Sekmesinde; Oluşturulacak anket için Gusto/Presto ERP yazılımlarında tanımlanmış olan firma, dönem ve bu dönemin hesap başlangıç tarihi, hesap bitiş tarihi ve ilgili dönemin referans yılı bulunur. Ve bu hesap tarihleri arasındaki Gusto/Presto ERP yazılımındaki tanımlar ve formül bilgileri ekran ilk açıldığında yüklenir.

 

Tüik e-VT Anket Bilgileri Sekmesinde; Gusto/Presto ERP yazılımındaki firma bilgilerin Tüik sisteminin uygun formatlarda gönderilmek üzere eklendiği, güncellendiği anket formlarına bu alandan ulaşılır. Anket formları birbiriyle bağlantılı olduğu için her işlem sırası ile adım adım yapılmalıdır. Her adım sırası ile tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir. Kullanıcının hangi aşamada olduğunu ve işlem sırasını aşağıdaki gibi aktif olan buton, buton üzerindeki sayı numarası ve butonun altındaki bayrak resminden anlayabilir.

 

İşlem gerçekleşme yüzdesi sol alt köşedeki işlem aracından ve hangi işlemin yapıldığını ekranda yazan açıklamadan anlaşılmaktadır.

 

Anket bilgi girişleri iki bölümden oluşmaktadır.

 

Kullanıcı Yanıtları: Anket formu ilk yüklendiğinde Gusto/Presto ERP yazılımındaki hesaplanan değerler veya formülden hesaplanan değerler ‘Kullanıcı Yanıtları’ sekmesinde görünür.

Hesaplanan Değerler; Anket formunda Gusto/Presto ERP yazılımındaki hesaplanan değerler veya formülden hesaplanan değerlerdir. Bu sekme içerisinde kontrollerin yanındaki ‘…’ bulunan butonlara tıklandığında, tıklanan kontrolle ilgili formül ekranı açılır. Açılan formül ekranında hesaplama işlemleri yapıldıktan sonra formül penceresinde kaydet butonu tıklanıp oluşturulan formül kaydedilirse formülden elde edilen sonuç tıklanan kontrolün sonucu olarak atanır.

 

TuikHesaplanan

 

Hesaplanan Değerler sekmesinde formül hesaplaması yapılabilen kontrollerin yanında  ‘…’  butonu bulunmaktadır. Bu butonlara tıklanır ve tıklanan kontrolle ilgili formül ekranı açılarak bu kontrole bağlı formül oluşturulup kaydedilebilir. Kaydedilen formül bilgisi kaydetme işleminden sonra tıklanan kontrol ekranına yüklenir. Eğer kullanıcı hesaplanan değerlerde formülü hesaplanan kontrolleri ‘Kullanıcı Yanıtları’ sekmesinde karşılık gelen değerlere yüklemek istiyorsa sol alt köşede bulunan ‘Formül Değerlerini Forma Yükle’ butonunu tıklayarak formülde hesaplanan değerleri kullanıcı yanıtlarına yükleyebilir.

 

tog_minus_sev2Girişimde İstihdam, Çalışan Saat ve Ödemeler

 

1. Referans yılında çalışan ücretliler ile iş sahibi ve ortaklar grubu açıklaması

           

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR:

Maaşlı ve ücretli çalışanlar sayısı, maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişiler olarak tanımlanır.

Maaşlı ve ücretli çalışanlar sayısında, kısmi çalışanlar, evde çalışanlar, mevsimlik çalışanlar, grevde olanlar veya kısa dönemli ayrılışlar içerilir. Ancak uzun süreli ayrılan kişiler hariç tutulur. Maaşlı ve ücretli çalışanlar sayısında gönüllü çalışanlar kapsanmaz.

 

İŞ SAHİBİ VE ORTAKLAR:

Zamanının çoğunu işyerinde çalışarak geçiren iş sahibi ve ortakları ifade eder. Bu kişilerden kar dışında emeği karşılığı ücret alanlar varsa iş sahibi ve ortaklar sütununda değil, ücretli çalışanlar kısmında kapsanır.

 

ÜCRETSİZ ÇALIŞAN AİLE FERTLERİ:

Birimin sahibi ile birlikte yaşayan ve düzenli olarak birim için çalışan, ancak çalışmaları için sabit bir ücret almayan ve hizmet anlaşması olmayan kişiler kapsanır. Bu kişilere, başka bir işyerinde sürekli çalışanlar dahil değildir.

 

2. Referans yılında girişimde aşağıdaki niteliklere göre yıllık ortalama ücretli çalışan sayısı grubu açıklaması

             

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PERSONELİ

AR-GE'de doğrudan istihdam edilen kişiler ile AR-GE'ye doğrudan hizmet sağlayan yöneticiler, idare ve büro personeli gibi kişiler de kapsanır.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN STAJYER VE ÇIRAKLAR

Çalıştığı işte deneyimi olmayan uzman birinin gözetiminde bir mesleği, bir sanatı öğrenen kimseleri kapsanır.

 

KISMİ ÇALIŞANLAR

Genel çalışma saatleri çalıştığı birimdeki aylık veya haftalık normal çalışma saatinin %70’inden az olan kişilerdir. Bu tanım kısmi çalışma şekillerinin tümünü kapsar (yarım gün, haftada bir, iki yada üç gün çalışma vb.).

 

4. Referans yılında ücretli çalışanlara yapılan brüt ödemeler

(720, 730, 740, 750, 760 ve 770 Hesaplar)

PERSONELE YAPILAN BRÜT ÖDEMELER : Ayni veya nakdi, düzenli veya düzensiz olarak yapılan brüt maaş, ücret, gündelik, fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim, tazminat vb. ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluşlarına işverence yapılan ödemeler ile ihbar ve kıdem tazminatları hariç)

 

SOSYAL GÜVENLİK MASRAFI : İşverenlerin sosyal güvenlik masrafları, işveren tarafından kendi çalışanlarının sosyal faydalara hak kazanmasını güvenlik altına alabilmek için üstlenilen sosyal katkılar değerine eşit tutara karşılık gelir.

 

İHBAR TAZMİNATI : İş sözleşmelerinde fesih bildirimine ilişkin koşullara uymayan işverenin personele ödediği tutardır.

 

KIDEM TAZMİNATI : İşyerinde belirli bir süre çalışmış olan ve hizmet sözleşmesi iş yasasında belirlenen koşullarla sona eren personele işveren tarafından ödenen tutardır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişimin Harcamalar Bilgileri

 

Harcamalar (Maliyet ve gider kaydedilmeyen KDV ve ÖTV ile indirim, iadeler ve iskontolar hariç)

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişimin Hasılatı

 

1. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ; cari dönemde elde edilen hak ediş tutarı (350-357 hesaplar) Önceki yıllarda yapılan işlere ait hakedişlerin iş bitiminde 600 no.lu hesaba virmanlanan kısmı dahil edilmeyecektir.

 

2. Yap-Sat ve/veya emanet usulü işlerde ; 600 hesap.Sadece cari dönemde teslim edilen kısmın bedeli yazılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişim Stokları ve Yurtdışı Bağlantılı Yapmış Olduğu Faaliyetler

 

Girişimin mal ve hizmet üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve yakıt stokları ile işyerine ait olmakla birlikte üzerinde işlem yapılmak üzere başkaları tarafından muhafaza edilen mallardır. Başkalarına ait olduğu halde işleme tabi tutulmak üzere işyerinde bulunan mallar hariçtir.

 

Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan malların stok değeri: Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan

malların stoklarının yılbaşı ve yılsonu ayırımında değeridir.

 

Yarı mamul ve Mamul stokları;

 

Yarı mamul : üretim aşamasında olup, henüz satışa hazır olmayan mallardır.

 

Mamul : Girişimin kendisinin üretmiş olduğu veya hammadde ve malzemesini vermek suretiyle dışarıya fason olarak yaptırdığı mallardır.

Bu stoklar içinde, girişim hesabına satılmak üzere bayi ve temsilciliklere gönderilmiş, ancak henüz satışı yapılmamış mallara ait stoklar

dahildir. Başkalarının malzemesini kullanarak onlar adına üretilen, henüz teslim edilmemiş malların stokları ise hariç tutulmuştur. Bu stoklar

işin sahibi olan, diğer girişimin stoklarında gösterilir.

 

Diğer stoklar: Yukarıda stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, atık ve hurda gibi stok kalemlerinden oluşur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişimde Yapılan Gayri Safi Yatırımlar

 

Girişimde yapılan gayri safi yatırım (kuruşlar hariç TL olarak) ve girişimin yaptığı sabit kıymet satış değeri.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişim Sermaye ve Araştırma Geliştirme Gider Bilgileri

 

Girişim Sermaye ve Araştırma Geliştirme Gider Bilgileri.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişimin Vergileri, Kar/Zarar Durumu ve Vergi Kimlik Bilgileri

 

Girişimin Vergileri, Kar/Zarar Durumu ve Vergi Kimlik Bilgileri.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Girişimin Yerel Birimlerine Ait Bilgiler

 

Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir birimdir.

 

Yerel birim, girişimin büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi

olarak tanımlanabilen bir yerde yerleşik olan bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya daha çok kişinin tam gün veya kısmi olarak çalışması ile kendi girişimi için ekonomik faaliyet yürüttüğü yerdir.

 

Girişim merkezinin bulunduğu yer ile yardımcı faaliyet yürüten birimler de yerel  birim olarak değerlendirilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetleri ve Cevaplayıcı Bilgileri

 

Yıllara yaygın İnşaat, Gemi İnşası, Proje vb. gibi faaliyet sürdüren girişimler için doldurulacaktır.

 

Cevaplayıcı bilgileri Gusto kullanıcıları için otomatik yüklenecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minus_sev2Anketi Tamamla ve XML Dosyası Oluştur

 

Anket formlarını eksiksiz ve uygun formatta dolduran kullanıcı son aşamada anket formlarında doldurduğu bilgiler doğrultusunda oluşan XML dokümanını kendi bilgisayar diskine ve Likom Tüik e-VT proje veri tabanına kaydeder. Bilgilerini kaydeden kullanıcı ‘TÜİK e-VT Sistemi Firma Anahtarı’ alanına, Tüik sisteminden elde ettiği anahtarı yazar ve ‘Anketi TÜİK e-VT Sistemine Yükle’ butonuna tıklayarak oluşan XML’i TÜİK e-VT Sistemine yükleyebilir. “Anketi TÜİK e-VT Sistemine Yükle” butonu tıklandıktan sonra yapılan işlemin başarılı başarısız olma durumları hakkında kullanıcı detaylı bir şekilde bilgilendirilecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.