UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılan Değişiklikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura UBL-TR 1.2 Geçişi Yapılan Düzenlemeler >

UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılan Değişiklikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Veri Kaynağına Eklenen Tablolar

 

Yeni e-Fatura formatıyla birlikte Veri Kaynağı tanımlarına eklenmiş olan tablolar ve kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir.

 

Teslimat: Oluşturulacak olan e-Fatura’da teslimat bilgilerinin yer alması isteniyor ise teslimat bilgilerine ait veriler bu tablo aracılığıyla alınmalı ve giden e-Fatura şablonunda bu tabloya ait verilerden yararlanılmalıdır.

 

İskonto: Oluşturulacak olan e-Fatura’da birden fazla iskonto bilgisinin yer alması isteniyor ise iskonto bilgilerine ait veriler bu tablo aracılığıyla alınmalı ve giden e-Fatura şablonunda bu tabloya ait verilerden yararlanılmalıdır.

 

Tevkifat: Oluşturulacak olan e-Fatura’da birden fazla tevkifat bilgisinin yer alması isteniyor ise tevkifat bilgilerine ait veriler bu tablo aracılığıyla alınmalı ve giden e-Fatura şablonunda bu tabloya ait verilerden yararlanılmalıdır.

 

Fatura Satırı Detayı: Oluşturulacak olan e-Fatura satırında yer alan bir ürüne ait ikinci bir birim belirtilmek isteniyor ise bu tablodan yararlanılmalıdır.

 

Fatura Satırı Iskonto: Oluşturulacak olan e-Fatura satırında birden fazla iskonto bulunuyor ise bu tablodan yararlanılmalıdır.

 

Satır Tevkifatı: Oluşturulacak olan e-Fatura satırında birden fazla tevkifat bulunuyor ise bu tablodan yararlanılmalıdır.

 

2. UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Giden Şablon Tanımlarına Eklenen Alanlar

 

Yeni e-Fatura formatıyla birlikte Veri Kaynağı tanımlarına eklenmiş olan tablolar ve kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir. Zorunlu alan olarak belirtilmeyen alanlar isteğe bağlı olarak kullanılabilir alanlar olup ihtiyaç duyulmaması halinde herhangi bir düzenleme yapılmasını gerektirmemektedir.

 

2.1. Genel Bilgiler

 

Fatura Tipi (Zorunlu Alan): Oluşturulacak olan e-Fatura’nın fatura tipinin belirtildiği alandır. “SATIS, IADE, TEVKIFAT, ISTISNA, OZELMATRAH, IHRACKAYITLI ya da ARACTESCIL” değerlerinden birini alabilir.

 

Ek Fatura Tipi: Faturanın tipi olarak ilave bir ayırıma gidilmesi gerekiyorsa belirlenen bir fatura tipi bu elemana yazılabilir.

 

Fatura Dönemi: Faturada dönem bilgisine yer verilmesi halinde bu eleman kullanılacaktır.

 

Kontrat Bilgileri: Fatura ile ilgili kontrat dokümanın bilgilerinin gösterilmesinde bu eleman kullanılabilecektir. Bu alana ait verilerin doldurulması için Teslimat tablosunun kullanılması gerekmektedir.

 

Sevkiyat Bilgileri: Bu elemana gönderim, taşıma ve sevkiyat ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

 

2.2. Düzenleyen/Alıcı Bilgileri

 

Gönderici/Alıcı Tarafa ait Blok Adı: Tarafın adresinde yer alan bina veya bloğa ait isim bu alana girilebilir.

 

Gönderici/Alıcı Tarafa ait Kayıt Detayları: Tarafın kayıtlı olduğu diğer yerlerin bilgileri ve kayıtlı olduğu yerlerdeki kayıt numaraları bu alana yazılabilir.

 

Şahsa ait Hesap Bilgisi: Faturayı düzenleyen tarafa ait hesap bilgisi bu alana yazılabilir.

 

İletişim Bilgisi Notu: Tarafın iletişim bilgisine ilişkin not tanımlamasında bu alan kullanılabilir.

 

Gönderici Tarafa ait Vergi İşlerinden Sorumlu Taraf Bilgileri: Faturadaki vergi işlerinden sorumlu olan taraf bilgileri eklenmek istiyorsa bu eleman kullanılacaktır.

 

Faturadaki Ürünü/Hizmeti Sağlayan Taraf Bilgileri: Faturayı düzenleyen haricinde faturadaki mal veya hizmeti sağlayan taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.

 

2.3. Vergi Toplamları & Parasal Toplamlar

 

Tevkifat Tutarı ve Tevkifat ile İlgili Alanlar: Tevkifat bilgileri daha önce diğer vergilerin belirtildiği alanda belirtiliyordu. Yeni e-Fatura formatı ile birlikte hesaplanan tevkifat tutarının belirtilmesi için tevkifata özgü alanlar kullanılacaktır.

 

Vergi Muafiyet Sebebi Kodu: Vergi muafiyet sebebi ile birlikte muafiyet sebebi kodunun da bu alanda belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

2.4. Satırlar

 

Not: Fatura satırı notu artık çoklu olarak eklenebilecektir.

 

Tevkifat Bilgileri: Fatura satırındaki tevkifat bilgileri daha önce fatura satır vergilerinin belirtildiği alanda belirtiliyordu. Yeni e- Fatura formatı ile birlikte satır tevkifatının belirtilmesi için satır tevkifatına özgü alanlar kullanılacaktır.

 

Mal/Hizmet Ek Açıklama: Mal/hizmet ile ilgili anahtar kelimeler veya fatura satır tipi bilgileri girilebilir.

Diğer Ürün Bilgileri: Parti lot bilgisi, ürün takip numarası, üretim zamanı, seri numarası ve kayıt numarası gibi bilgiler girilebilir.

 

Alt Mal/Hizmet Satırı: Eğer ürün için ek bir birim kodu kullanılması gerekiyorsa bu elemanın içindeki InvoicedQuantity elemanı kullanılabilir. Bu alanın kullanılabilmesi için veri kaynağındaki Fatura Satırı Detayı tablosunun uygun verilerle doldurulması gerekmektedir.

 

Kalem Bazlı Teslimat: Kalem bazlı teslimat olması durumunda bu eleman doldurulur.

 

2.5. Genel Varsayılanlar

 

KDV Muafiyet Sebebi Kodu: Satış faturasına ait KDV tutarının 0 olduğu ve bu faturanın istisna olmadığı, KDV Muafiyet Sebebi alanının doldurulmuş olduğu durumlarda Vergi İstisna Sebebi Kodu olarak burada yer alan kod kullanılacaktır. KDV tutarı 0 olan satış faturaları için 351 değerini almalıdır.

 

3. Giden e-Fatura Şablon Tanımlarında Yapılması Gereken Değişiklikler

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu tebliğler doğrultusunda giden şablon tanımlarında yapılması gereken düzenlemeler aşağıda listelenmiştir.

 

Fatura Tipi:

Mevcut Giden e-Fatura Şablon Tanımları açıldığında Fatura Tipi alanı boş olarak görüntülenecektir.

Fatura Tipi alanı boş olan ya da yeni formata göre düzenlenmemiş şablonlarla e-Fatura oluşturulur ise gönderilecek olan fatura tevkifat ve istisna içermiyor ise e-Fatura’nın tipi “SATIS” olacaktır. Tevkifat ve istisna içeren bir faturaya ait e-Fatura oluşturuluyor ise fatura tipi tevkifatlı fatura için “TEVKIFAT”, istisna içeren fatura için ise “ISTISNA” olacaktır.

Yeni formata göre düzenlenmiş olan “Standart e-Fatura Şablonu” için de aynı durum geçerlidir.

 

KDV’den Muaf Faturalar:

 

Giden e-Fatura Şablon Tanımı - Genel Varsayılanlar sekmesinde yer alan KDV Muafiyet Sebebi alanının dolu olduğu durumlarda KDV Muafiyet Sebebi Kodu olarak KDV Muafiyet Sebebi Kodu alanında belirtilen değer kullanılır. KDV tutarının 0 olduğu (“Özel Matrah Uygulaması’ndan Dolayı e-Fatura’da KDV Gösterilmesin” seçeneğinin işaretlendiği) satış faturaları için KDV Muafiyet Sebebi Kodu alanının değeri 351 olmalıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde otomatik olarak 351 kodu kullanılmaktadır.

KDV Tutarının 0 olduğu ancak “Özel Matrah Uygulaması’ndan Dolayı e- Fatura’da KDV Gösterilmesin” seçeneğinin işaretlenmediği ve KDV Muafiyet Sebebi Kodu’nun belirtilmediği durumlarda muafiyet sebebi kodu olarak otomatik olarak 350 kodu kullanılmaktadır.

İstisna ve Özel Matrah faturalarında burada belirtilen KDV Muafiyet Sebebi Kodu kullanılmamaktadır. Bu fatura tipleri için muafiyet sebebi kodu vergi türü tanımları yapılırken ayrıca belirtilmelidir.

 

Tevkifatlı Faturalar:

 

Standart e-Fatura Şablonu’nun kullanılmadığı durumlarda Tevkifatlı faturalar için oluşturulmuş olan Giden Fatura Şablonlarındaki Fatura Tipi alanı “TEVKIFAT” olarak güncellenmelidir.

Şablonda bu şekilde bir düzenleme yapılmasa dahi faturada tevkifat tutarı bulunuyor ise ve fatura bir iade faturası değil ise fatura tipi “TEVKIFAT” olarak değiştirilerek, e-Fatura bu şekilde oluşturulmaktadır.

Tevkifatlı faturalar için oluşturulmuş ve Vergiler tablosunun kullanıldığı bir veri kaynağı ya da şablon var ise Tevkifat Vergi Kodları Tablo -3’te yer alan 6’lı tevkifat vergi kodlarına göre düzenlenmelidir. Tevkifat vergi kodu 950 olan tanımlarda bu şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ek olarak, tevkifat tutarlarının veri kaynağının Vergiler tablosunda belirtildiği şablon tanımlarının düzenlenmesi ve Tevkifat ile ilgili bilgilerin veri kaynağı tanımına yeni eklenmiş olan Tevkifat tablosu kullanılarak setlenmesi gerekmektedir.

 

İstisna Faturaları:

 

Standart e-Fatura Şablonu’nun kullanılmadığı durumlarda İstisna faturaları için oluşturulmuş olan Giden Fatura Şablonlarındaki Fatura Tipi alanı “ISTISNA” olarak güncellenmelidir.

Vergi istisnası içeren bir faturanın fatura tipi iade ve istisna kodu 351 değil ise faturada vergi istisnası olması durumunda fatura tipi “ISTISNA” olarak değiştirilmektedir.

Vergi istisnası bulunan ya da özel matraha tabii olan faturalar için Tablo - 1’de yer alan vergi istisna kodlarından birinin belirtilmesi zorunludur. İstisna kodları, faturadaki istisna türüne göre belirtilmelidir. Örneğin, ÖTV istisnası olan bir fatura için ÖTV istisna kodlarından yararlanılmalıdır. İstisna faturaları için kullanılan özel şablonlar var ise hem fatura tipi güncellenmeli hem de 3 ile başlayan vergi istisna kodu belirtilmelidir.

 

İade Faturaları:

 

İade faturalarının e-Fatura’ları oluşturulurken Standart Şablon kullanılıyor ise bu tip faturalar için yeni bir şablon tanımlanmalı ve fatura tipi “IADE” olarak belirtilmelidir.

İade faturaları için oluşturulmuş olan şablonlar var ise bu şablonlardaki fatura tipi alanı “IADE” olarak güncellenmelidir.

 

İhraç Kayıtlı Faturalar:

 

İhraç Kayıtlı faturaların e-Faturaları oluşturulurken fatura tipinin “IHRACKAYITLI” olarak belirtildiği bir şablon tanımlanmalı ve bu şablon kullanılmalıdır. İhraç kayıtlı faturalara ilişkin e-Faturalar “Standart e- Fatura Şablonu” ile oluşturulamamaktadır.

İhraç kayıtlı bir faturada ihraç kaydı kapsamında 701 ya da 702 istisna kodlarından biri kullanılmış olsa dahi faturanın türü IHRACKAYITLI olmalıdır.

İhraç kayıtlı satışlar için kullanılabilecek olan istisna kodları Tablo-4 “İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İLE DİİB VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ KODLARI LİSTESİ”nde yer almaktadır.

 

4. Görsel e-Fatura Tasarımlarında Yapılması Gereken Değişiklikler

 

e-Fatura oluşturulurken kullanılan görsel tasarımlar özelleştirilmiş tasarımlar ise aşağıdaki alanların yeni e-Fatura formatına göre düzenlenmesi gerekmekte olup, güncellenen görsel tasarımlar 19 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’dan sonra kullanılmaya başlanmalıdır.

Kullanılan görsel tasarım “Standart e-Fatura Görseli” ise herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.

Kullanılan görsel tasarım standart e-fatura görseline yalnızca logo eklenerek hazırlanmış özel bir tasarım ise ve tevkifat/istisna içeren e-faturalar oluşturulurken kullanılmıyor ise e-Fatura Görsel Tasarımı ekranında sol alt köşede yer alan “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonuna basarak mevcut görsel tasarımı yeni formata uygun hale getirmek yeterli olacaktır.

Aşağıdaki düzenlemeleri içeren standart görsel tasarım dosyası tarafınıza iletilecek olup bu dosya aracılığıyla gerekli değişiklikler mevcut görsel tasarımlara uyarlanabilir.

Standart Görsel tasarımı kullanan müşterilerimizin herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.

 

a. Para Birimi Kodu: Görsel tasarım dosyası içeriğinde yer alan TRL ifadelerinin tümü TRY ile değiştirilmelidir. Değiştirilmemesi halinde görüntülenen e-faturada tutarların yanında TL yerine TRY ifadesi görüntülenecektir.

 

Bu işlemi manuel olarak yapmak istemeyen müşterilerimiz para birimi kodunu güncellemek için e-Fatura Görsel Tasarımı ekranında sol alt köşede yer alan “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonu aracılığıyla mevcut görsel tasarımlarındaki para birimi kodlarını güncelleyebilirler.

 

b. Tevkifat: Tevkifatlı e-Fatura’larda tevkifat vergisinin hem satırda hem de fatura dip toplamında görüntülenebilmesi için verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. Tevkifat ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar “Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada

 

<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Tevkifatı --> ve

<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Satır Tevkifatı -->

 

 

ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda aynı yere yapıştırılması yeterli olacaktır. Düzenleme yapılmaması halinde tevkifatlı e-Fatura’nın görselinde tevkifat tutarları görüntülenmeyecektir.

 

 

c. İstisna: İstisna kodu içeren e-Fatura’larda istisna kodunun notlar arasında görüntülenebilmesi için bu verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. İstisna kodları ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar “Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada

 

<!—İstisna Kodlarının Görüntülenmesi --> ve

<!—İstisna Kodlarının Görüntülenmesi -->

 

ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda aynı yere yapıştırılması yeterli olacaktır. Düzenleme yapılmaması halinde istisna kodu içeren e-Fatura’nın görselinde bu kodlar görüntülenmeyecektir.

Ayrıca, istisna kodu belirtilen fatura türleri arasında OZELMATRAH ve IHRACKAYITLI fatura türleri de olabildiğinde bu türlerde istisna kodu kullanılması durumunda da yukarıda belirtilen eklemelerin yapılması gerekmektedir.

 

5. Genel Uyarılar

 

Yeni formata uygun e-Fatura Yazılımı’nın kullanıcılara iletilmesindeki amaç şablon tanımlarında yapılması gereken değişikliklerin geçiş öncesi en kısa sürede yapılarak yeni e-Fatura formatına uygun hale getirilebilmesidir. Bu nedenle, yeni formatın uygulamaya konulma tarihinden önce tüm e-Fatura işlemleri eski formata uygun olan Likom e- Fatura Yazılımı üzerinden yapılmalıdır.

Hem yeni formata uygun hem de eski formata uygun olan e-Fatura Yazılımı’nda buna istinaden gerekli uyarılar yapılmaktadır. Görüntülenen uyarılardan birkaçı aşağıda listelenmiştir.

a. 19 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’a kadar yeni e-Fatura formatına uygun Likom e-Fatura Yazılımı aracılığıyla eski formata uygun olarak oluşturulmuş bir şablon tanımı açılıp kaydedilmek istenirse aşağıdaki mesaj görüntülenecek ve eski şablon tanımında yeni formata göre değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Eski şablonunuzu kullanarak yeni e-Fatura formatına uygun bir şablon oluşturmak isteniyor ise “Farklı Kaydet” seçeneğini kullanılabilir.

 

efatura1

 

 

b. 19 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’a kadar yeni e-Fatura formatına uygun Likom e-Fatura Yazılımı üzerinden e-Fatura gönderim/paketleme işlemleri yapılamayacaktır.

 

c. Yeni e-Fatura formatına uygun olmayan, eskiden tanımlanmış olan Giden Fatura Şablonları yeni e-Fatura formatına uygun e-Fatura Yazılımı üzerinden açılırken “Bu alanın tanımlanabilir olması için kullanılan veri kaynağında Tevkifat tablosunun kullanılması gerekir.” şeklinde bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Şablon tanımında Tevkifat tablosunun kullanımını gerektiren bir durum yok ise yani Vergi Toplamları sekmesindeki “Fatura Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan” seçeneğinin işaretli olması isteniyor ise şablon tanımını farklı kaydedip kapatmak, bu mesajın tekrar görüntülenmemesi için yeterli olacaktır.

 

d. İmzalamayı kendisi yapan firmalar için imzalama işlemini yapan kullanıcıların C:\Users\KullaniciAdi\AppData\Roaming dizininde bulunan UBLTRSCHEMAS adlı klasörü silinmeleri gerekmektedir.

 

 

6. Kod Listeleri

 

KISMİ İSTİSNA KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

201

17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler

202

17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler

204

17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları

205

17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri

206

17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri

207

17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri

208

17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri

209

17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler

211

17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri

212

17/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler

213

17/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı

214

17/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri

215

17/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri

216

17/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri

217

17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri

218

17/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler

219

17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri

220

17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları

221

Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti

223

Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler

225

Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili

 

 

Teslimler

226

17/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri

227

17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler

228

17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler

229

17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri

230

17/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi

231

17/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi

232

17/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri

234

17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi

235

16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi

236

19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)

237

17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim

238

17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri

239

17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri

240

17/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı

250

Diğerleri

TAM İSTİSNA KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

301

11/1-a Mal İhracatı

302

11/1-a Hizmet İhracatı

303

11/1-a Roaming Hizmetleri

304

13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları

305

13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında

 

Yapılan Hizmetler

306

3/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler

307

13/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]

308

13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi

309

13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi

310

13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler

311

14/1 Uluslararası Taşımacılık

312

15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

313

15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

314

19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar

315

14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri

316

11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

317

17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları

318

Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler

319

13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri

320

Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi"ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler

321

Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal

Teslimi ve Hizmet İfaları

322

11/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)

323

13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

350

Diğerleri

351*

İstisna Olmayan Diğer (*1 no.lu kdv beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodlari dışındaki, istisna olmayan ancak 0 KDV'li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır. )

ÖTV İSTİSNA KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

101

İhracat İstisnası

102

Diplomatik İstisna

103

Askeri Amaçlı İstisna

104

Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler

105

Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna

106

Diğer İstisnalar

107

7/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler

108

Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler

Tablo – 1: Kısmı-Tam-ÖTV İstisna Kodları Listesi

 

ÖZEL MATRAH KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

801

Milli piyango, spor-toto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar

802

At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları

803

Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar

804

Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar

805

Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali

806

Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler

 

807

Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar

808

Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri

809

Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı

810

Telefon kartı ve jeton satışları

811

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı

 

Tablo – 2: Özel Matrah Kodları Listesi (Fatura Tipi “OZELMATRAH” ise kullanılacak olan istisna kodları listesi)

 

TEVKİFAT KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

601

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.1)]

602

ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER [GT 117-Bölüm (3.2.2)]

603

MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ [GT 117- Bölüm (3.2.3)]

604

YEMEK SERVİS HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.4)]

605

ORGANİZASYON HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.4)]

606

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.5)]

607

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.5)]

608

YAPI DENETİM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.6)]

609

FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ [GT 117- Bölüm (3.2.7)]

610

TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.8)]

611

SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.9)]

612

TEMİZLİK HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.10)]

613

ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.10)]

614

SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ [GT 117-Bölüm(3.2.11)]

615

HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm(3.2.12)]

616

5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE,KURUM VE KURUŞLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER [GT 117-Bölüm (3.2.13)]

617

HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ [GT 117-Bölüm (3.3.1)]

618

HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ [GT 117-Bölüm (3.3.1)]

619

BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.2)]

620

İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.3)]

621

METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.4)]

622

PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ [GT 117-Bölüm (3.3.5)]

623

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.6)]

650

DİĞERLERİ

Tablo – 3: Tevkifat Kodları Listesi

 

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İLE DİİB VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ KODLARI LİSTESİ

KODU

ADI

701

İhraç Kayıtlı Satışlar

702

DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar

 

Tablo – 4: İhraç Kayıtlı İstisna Kodları Listesi (Fatura Tipi “IHRACKAYITLI” ise kullanılacak olan istisna kodları listesi)