UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılması Gerekenler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura UBL-TR 1.2 Geçişi Yapılan Düzenlemeler >

UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılması Gerekenler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Birden Fazla Fatura Türünü Kapsayan Giden Fatura Şablonu Oluşturulmasına İlişkin Örnek

Standart e-Fatura Şablonu kullanılarak oluşturulan e-Faturaların türü koşula göre aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Fatura Tevkifat İçeriyor Mu?

Fatura İstisna İçeriyor Mu?

Standart e-Fatura Şablonu ile Oluşturulan e-Fatura’nın Fatura Tipi

 

Hayır

Hayır

SATIS

Evet

Hayır

TEVKIFAT

Hayır

Evet

ISTISNA

Not

Standart e-Fatura şablonu kullanılıyor olsa dahi yukarıda belirtilen fatura tipleri dışındaki faturalar için (IADE, OZELMATRAH, IHRACKAYITLI, ARACTESCIL) şablon tanımlanmalı ya da mevcut özel şablonlardaki fatura tipi güncellenmelidir.

 

Ayrıca, standart e-Fatura şablonu ile oluşturulan 0 KDV’li faturaların tipi “ISTISNA” olmakta ve istisna kodu 350 olarak yazılmaktadır.

0 KDV’li olup istisna faturası olmayan faturalar için (yani fatura tipi SATIS olan 0 KDV’li e-fatura oluşturulması gerekiyor ise) yeni bir şablon tanımlanmalı ve Genel Varsayılanlar sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi Kodu’nun 351 olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

Nasıl Yapılır?

 

Birden fazla fatura tipini kapsayan bir e-Fatura şablonu tanımlanmak isteniyor ise aşağıdaki işlem adımları takip edilebilir.

Eklenecek olan her bir fatura tipi için bir koşul eklenmelidir.

1. Eski şablon tanımı Yeni formata uygun e-Fatura Uygulaması üzerinden;

a. Giden e-Fatura Tanımları grubu

i. Giden Fatura Şablonları listesinden seçilerek açılır.

2. Giden Şablon Tanımı ekranında yer alan Genel Bilgiler sekmesindeki Fatura Tipi satırına gelinerek Kaynak Türü olarak ‘Koşula Bağlı’ seçilir. Yeni koşul eklemek için “Ekle” butonuna basılır.

 

ubl2

 

 

3. “Ekle” butonuna basıldıktan sonra çıkan koşul tanımlama ekranında belirli bir alanın belirli bir değeri için “Fatura Tipi”nin alacağı değer belirtilir. Tevkifatlı, iade ve satış faturaları için tanımlanan koşullara ait bir örnek aşağıda yer almaktadır. Bu üç fatura tipinin kullanıldığı durumlarda koşul tanımlama sırası aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

ubl-tr2

 

Eklenen Koşullara ait Detaylar:

Örneğin, Presto ürünleri için fatura tipinin “TEVKIFAT” olması koşulu fatura başlık tablosundaki TEVKIFATLI_MI alanının 2 olmasıdır. Buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

ubl-tr2-1

 

Presto ürünleri için fatura tipinin “IADE” olması koşulu fatura başlık tablosundaki FATURA_TURU_ID alanının 202 olmasıdır ve buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

ubl-tr2-2

 

Presto ürünleri için fatura tipinin “SATIS” olması koşulu fatura başlık tablosundaki FATURA_TURU_ID alanının 203 olmasıdır ve buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

ubl-tr2-3

 

 

4. “Kaydet” butonuna basılarak şablon kaydedildikten sonra koşulda belirtilen fatura türlerinin tümü için tek bir şablon kullanılabilir.

 

5. Şablonda kaydedildikten sonra Fatura Tipi alanı kontrol edildiğinde eklenen koşullar aşağıdaki şekilde görüntülenir. Tevkifatlı, iade ve satış faturaları için oluşturulan ortak bir şablonun fatura tipi koşullarının tanımlanma sırası Presto ürün grupları için aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

ubl-tr2-4

 

2. Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda Görsel e-Fatura Tasarımı’nda Yapılacak Değişiklikler

 

Kullanılan görsel tasarım “Standart e-Fatura Görseli” ise herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.

Şayet;

- Kullanılan görsel tasarım standart e-fatura görseline yalnızca logo eklenerek hazırlanmış özel bir tasarım ise ve

- Tevkifat/istisna içeren e-faturalar oluşturulurken kullanılmıyor ise

 

e-Fatura Görsel Tasarımı ekranında sol alt köşede yer alan “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonuna basarak mevcut görsel tasarımı yeni formata uygun hale getirmek yeterli olacaktır.

 

ubl-tr2-5

 

Özel bir görsel tasarım kullanıyor ise kullanım yerine göre yapılacak düzenlemeler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere özel bir görsel tasarım;

- İstisna türündeki faturalar için kullanılacak ise istisna ile ilgili eklemeler,

 

- tevkifatlı faturalar için kullanılacak ise tevkifat ile ilgili eklemeler mutlaka yapılmalıdır.

 

- özel matrah ve ihraç kayıtlı fatura türlerinde istisna kodu bulunması durumunda da istisna ile ilgili eklemeler yapılmalıdır. (Burada dikkat edilecek nokta, ihraç kayıtlı bir fatura var ise ve bu ihraç kaydı kapsamında 701 ya da 702 istisna kodlarından biri kullanılmış olması o faturanın türünü ISTISNA yapmaz.)

 

Bu türler kullanılmıyor ise özel görsel tasarımı açıp “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonuna basarak görsel tasarımı yeni formata uygun hale getirmek yeterli olacaktır.

 

 

Özel Görsel Tasarımın Kullanıldığı Fatura Türü

Tevkifat Bilgilerinin Eklenmesi Başlığında Belirtilen Maddeler Uygulanacak Mı?

İstisna Bilgilerinin Eklenmesi Başlığında Belirtilen Maddeler Uygulanacak Mı?

Satış

Hayır

Hayır

İade

Hayır

Hayır

Tevkifat

Evet

Hayır

İstisna

Hayır

Evet

Özel Matrah

Hayır

(Özel Matrah faturalarına ait özel matrah istisna kodları kullanılıyor ise) Evet

İhraç Kayıtlı

Hayır

(İhraç Kayıtlı faturalara ait istisna kodları olan 701 ya da 702 kodu kullanılıyor ise)

Evet

Satış + Tevkifat

Evet

Hayır

Satış + İstisna

Hayır

Evet

İade + Tevkifat

Evet

Hayır

İade + İstisna

Hayır

Evet

 

2.1. Tevkifat Bilgilerinin Eklenmesi (Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda)

 

Tevkifatlı e-Fatura’larda tevkifat vergisinin hem satırda hem de fatura dip toplamında görüntülenebilmesi için verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. Tevkifat ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar “Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada

 

<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Tevkifatı --> ve

<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Satır Tevkifatı -->

 

ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda aynı yere yapıştırılması yeterli olacaktır.

 

Düzenleme yapılmaması halinde tevkifatlı e-Fatura’nın görselinde tevkifat tutarları görüntülenmeyecektir.

 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura Satır Tevkifatı’nın Görünümü:

 

ubltr2-gorsel

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura Tevkifatı’nın Görünümü:

 

ubltr2-gorsel1

 

1.1. İstisna Bilgilerinin Eklenmesi (Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda)

 

İstisna kodu içeren e-Fatura’larda istisna kodunun not alanında görüntülenebilmesi için bu verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. İstisna kodu ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar “Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada

 

<!-- İstisna Kodlarının Görüntülenmesi --> ve

<!-- İstisna Kodlarının Görüntülenmesi -->

 

ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda dokümanda belirtilen aynı yere yapıştırılması yeterli olacaktır. Düzenleme yapılmaması halinde istisna kodu içeren e-Fatura’nın görselinde istisna kodları görüntülenmeyecektir.

 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura İstisna Kodunun Görünümü:

 

ubltr2-gorsel2