Alınan Sipariş Eşleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Diğer İşlemler >

Alınan Sipariş Eşleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Üretim Alınan Sipariş Eşleme,

 

Siparişe dayalı üretim yapan işletmelerde, müşterilerden alınan siparişler kayıt altına alınarak bu siparişlerden otomatik iş emri oluşturulduğu gibi birbirinden bağımsız sipariş ve iş emri girişi yapılabilmektedir. “Alınan Sipariş Eşleme” birbirinden bağımsız girilmiş olan siparişleri ve iş emirlerini eşleme işlemi için kullanılır.

 

Alınan sipariş eşleme ekranı üretim sekmesindeki hareketler alanında bulunan “Alınan Sipariş Eşleme” düğmesine tıklayarak açılabilir.

exp_collapse


 

Alınan sipariş eşleme düğmesine tıkladığında aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan menü açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusKriterler

 

Stok Seçim Tipi : Stok seçim tipi alanından tüm stokların listelenmesini, belirtli bir stok aralığının listelenmesini ve tek bir stok’a ait bağımsız girilmiş sipariş ve iş emirlerinin listelenmesini sağlayabilirsiniz.

 

Seçilen seçim tipine göre kriter alanları değişmektedir.

 

Tüm Stoklar,

Uretim_Siparis_Esleme_kr1

 

Stok Aralığı,

Uretim_Siparis_Esleme_kr2

 

Tek Stok,

Uretim_Siparis_Esleme_kr3

 

Stok seçim tipi belirlendikten sonra hareket tarih aralığı belirtilip yenile düğmesine tıklanarak İş Emrine Bağlı Olmayan ve Siparişe Bağlı Olmayan İş Emirleri’nin listelenmesi sağlanır.

 

tog_minusİş Emrine Bağlı Olmayan Siparişler ve Siparişe Bağlı Olmayan İş Emirleri

 

İş Emrine Bağlı Olmayan Siparişler ve Siparişe Bağlı Olmayan İş Emirlerine ait ekran görnütüsü aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kriter seçimlerine bağlı olarak listelenen İş Emrine Bağlı Olmayan Siparişler ve Siparişe Bağlı Olmayan İş Emirleri  alnından eşlenecek siparişler ve iş emirleri işaretlenip “Seçilen Siparişleri Seçilen İş Emrine Bağla” düğmesine tıklayarak siparişleri iş emirlerine bağlama işlemi tamamlanır.

Siparişe Bağlı Olmayan İş Emirleri Listesindeki “İzleme Kodlarını Dikkate Al” seçeneği eşleme işleminin izleme kodlarına göre yapılmasını sağlamaktadır.

Uretim_Siparis_Esleme_Izleme