Ana Üretim Planı (MPS)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama >

Ana Üretim Planı (MPS)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ana Üretim Planı ( Master Production Scheduling -MPS) , şirketin üretim yapmak için ne tür beklentilerinin olduğunun ifadesidir.

Belirli konfigürasyonlar, miktarlar ve tarihlerle ifade edilecek şekilde şirketin ne üretmeyi planladığını göstermektedir.

MPS bir satış tahmini değildir. MPS, satış tahminleri, üretim tahmini, müşteri siparişleri, yönetim politikaları, malzeme ve kapasite yeterliliği ölçütleri çerçevesinde şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi tarihte üreteceğini belirten üretim programıdır.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Planlama modülünden Ana Üretim Planı (Master Production Scheduling - MPS) ekranına erişilir. mps1