Bakım Onarım Taleplerine Bağlı İş Emirleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Üretim Listeleri > İş Emirleri Listeleri >

Bakım Onarım Taleplerine Bağlı İş Emirleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Bakım Onarım Taleplerine Bağlı İş Emirleri Listesi'ne ulaşmak için Üretim modülü altında Üretim Listeleri altından, İş Emirleri sekmesinden İş Emirleri Bakım Onarım Taleplerine Bağlı'ya tıklamak gerekir.

exp_collapse


 

Bakım Onarım Taleplerine ve Planlama Kriterlerine bağlı olarak iş emri oluşturulduğu alandır.

 

İş Emirleri / Bakım Onarım Talep(ler)ine Bağlı düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Talep Edilen : Girilmiş olan Bakım Onarım Taleplerin tek bir stok’a yada tüm stoklara, tek bir hizmet’e yada tüm hizmetlere, tek bir sabit kıymete yada tüm sabit kıymetlere göre ve seçilmiş olan kartın izleme koduna göre filtrelenmesini sağlar.

clip1827

 

Bakım Onarım Talebi Durumu ve Bakım Onarım Talebi Statüsü : Girilmiş olan Bakım Onarım Taleplerinin Bakım Onarım Talebi durumuna (karşılanmadı, kısmen karşılandı, tamamı karşılandı) göre ve statüsüne (Bakım Onarım Talebi aşamasında, teklif aşamasında, sipariş aşamasında, sevk aşamasında, irsaliye aşamasında) göre filtrelenmesini sağlar.

clip1828

 

Talebi Oluşturan Kullanıcı ve Bakım Onarım Talebi Eden Bölüm : Tek bir kullanıcı yada bölüme ait girilmiş olan Bakım Onarım Taleplerinin filtrelenmesini sağlamaktadır.

clip1829

 

tog_minusİş Emirleri / Bakım Onarım Talep(ler)ine Bağlı İş Emirleri

 

İş Emirleri / Bakım Onarım Talep(ler)ine Bağlı İş Emirleri'nin listelendiği alan aşağıdaki ekran görnütüsündeki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçim : Liste’den iş emirlerinin seçildiği alandır.

 

Talep Statüsü : Talep hareketinin statüsünün (Bakım Onarım Talebi aşamasında, teklif aşamasında, sipariş aşamasında, sevk aşamasında, irsaliye aşamasında)  izlendiği alandır.

 

Stok Kodu / Stok Adı : İş Emri oluşturulmuş (talep edilmiş) ürünün kodunun ve adının izlendiği alandır.

 

İzleme Kodu / İzleme Adı : İş Emri oluşturulmuş ürünün İzleme Kodu / İzleme Adı mevcut ise listelendiği alandır.

 

Talep Tarihi / Kullanıcı : Talep hareketine ait tarih ve talep eden kullanıcı bilgisinin izlendiği alandır.

 

En Geç Teslim Tarihi / Saati : Bakım Onarım Talebi’nin girilen en geç teslim ve tarih bilgisinin izlendiği alandır.

 

Talep Seri / No : Talep hareketinin seri ve no bilgisinin izlendiği alandır.

 

Talep Açıklama : Talep hareketinin açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

Talep Miktarı : Bakım Onarım Talebin’de girilmiş olan ürün miktarının izlendiği alandır.

 

Kaçıncı Birim : Bakım Onarım Talebinde ürün’e ait seçil olan birim bilgisinin izlendiği alandır.

 

Açılan İş Emri Ürün Miktarı : Bakım Onarım Talebi’ne bağlı oluşturulmuş iş emrinde üretilecek ürün miktarının

izlendiği alandır.

 

Kalan Miktar : Bakım Onarım Talebi’ne bağlı oluşturulmuş iş emrinde, iş emrine dahil edilmemiş miktarın

İzlendiği alandır.

 

Onay Miktarı : Bakım Onarım Talebi’nin bir kısmının onaylanması gereken durumlarda kısmi onayın yapıldığı ve

izlendiği alandır.

 

Toplu Talep Seri No / Ref. No / Açıklama : Bakım Onarım Talebi toplu talep hareketine bağlı oluşturulmuş

ise bağlı olduğu toplu talep hareketine ait Seri No / Ref. No / Açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

Rzv. Seri / Rzv. No /  Rzv Geçerlilik Tarihi / Rzv Açıklması : Bakım Onarım Talebine bağlı rezervasyon

hareketine ait bilgilerin izlendiği alandır.

 

Depo Kodu : Talep hareketinde seçilmiş olan depo bilgisinin izlendiği alandır.

 

Bütçe Kodu : Talep hareketinde seçilmiş olan bütçe bilgisinin izlendiği alandır.

 

Tahmini Birim Fiyat : Talep eden kullanıcı tarafından Bakım Onarım Talebinde belirlenen tahmini birim

fiyatın izlendiği alandır.

 

Oluşturan / Değiştiren Kullanıcı : Bakım Onarım Talebini oluşturan ve değiştiren kullanıcının izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

İş Emirleri / Bakım Onarım Talep(ler)ine Bağlı İş Emirleri Listesinde bulunan arama kriterleri ile;

 

clip1831

 

Belirli bir tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlayabilir,

Belirtli bir dönemdeki taleplerin listelenmesini sağlayabilir,

Belirli bir seri’ye ait taleplerin ve o seri’ye ait belirli aralıktaki talep numaralarını göre listelenmesini sağlayabilir,

Diğer kriter seçenekleri ile daha detaylı arama işlemi yapabilirsiniz.

 

Diğer Kriterler;

 

Arama kriterlerinin altında bulunan diğer kriterler düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsünde

Bulunan pencere açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Genel;

Son Onay Durumuna Göre : Onay gerekmeyen, reddedilmiş, onaylanmış yada onay bekleyen taleplerin filtrelenmesi yapılabilir.

Belirli Bir Onaya Göre : Tanımlanmış olan onay'ın durumuna göre arama yapılabilir.

Stok Grup Kodu : Stok'un dahil olduğu stok grubuna göre arama yapılamasını sağlamaktadır.

Sıralama : Önce tarih, sonra seri no, Sadece seri no'ya veya referans numarasına göre listenin sıralanmasını sağlamaktadır.

 

Stok Kodu;

Belirli aralıktaki stokların gelmesi sağlanabilir, belirtilen aralık şablon olarak kaydedilip daha sonra şablon kullanılabilir.

 

Alıcı Kodu;

Belirli aralıktaki alıcıların gelmesi sağlanabilir.

 

Oluşturan / Değiştiren;

Bakım Onarım Talep hareketini oluşturan ya da değiştiren kullanıcıya göre filtreleme yapılabilir.

 

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

İş Emri Birleştirme menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

clip1833

 

Yeni Talep : Yeni Talep oluşturabilir,

Talebi Düzelt : Listelenen taleplerde düzeltme yapabilir,

Ek Bilgiler : Talep’e ait ek bilgilere ulaşabilir.

Planlama Kriterleri : Planlama kriterlerini belirleyebilir,

 

tog_minus_sev2Genel Planlama

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluşturulurken;

 

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir,

yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir seçeneği işaretlendiğinde İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme,

Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için

iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki

siparişler için ayrı iş emri oluşturur.

 

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken

ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

 

Mevcut Stok Miktarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

 

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul,

yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

 

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden

planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı;

 

Yarı Mamul İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

 

Aynı Referans No’yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve

yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

 

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken

yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

 

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken

yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

 

Yarı Mamul İçin Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün

stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı;

 

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

Talep Seri: Seçili talep serisi için planlama yapar.

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

Toplu Talep Seri: Seçili toplu talep serisi için planlama yapar.

Planlayan Personel Alanı;

Kodu: Seçili personel kodu alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Adı: Seçili personel adı alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Öndeğere Kaydet: Seçili personeli öndeğere kaydeder.

 

Diğer Kriterler Alanı;

 

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, taleplerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

tog_minus_sev2Malzeme Planlama

 

clip1835

Malzeme İhtiyaç Planlaması Alanı;

 

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur: Planlama yaparken kullanılan malzemelerde eksik varsa

bu malzemeler için talep oluşturur.

Satınalma Taleplerini Birleştirme Kriteri Alanı; Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur

seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve oluşturulan satınalma taleplerinin nasıl birleştirileceği bilgileri girilir.

Hiç Birleştirme: Satınalma taleplerini birleştirmez, herbir eksik malzeme için ayrı talep oluşturur.

Tümünü Birleştir: Satınalma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir talep oluşturur.

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satınalma taleplerini malzemlerin teslim tarihine göre

gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar talep oluşturur.

 

Malzeme Sevkiyat Sürelerini Dikkate Al: Malzeme planlama yaparken malzemelerin sevkiyat sürelerini

dikkate alır.

Talepler İçin Min. Sipariş Seviyesini Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken taleplerin minimum sipariş

edilme seviyelerini dikkat alır.

Stok Miktarını Hesaplarken Asgari Seviyeyi Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını

kontrol eder.

 

Satınalma Taleplerini Lot Miktarına Tamamla Alanı;

 

Alınacak Lot Miktarı Sipariş: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını siparişin

lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın

lot miktarına tamamlar.

Her Malzeme İçin Stok Miktarını Ürün Ağacındaki Parametreye Göre Kontrol Et:

Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını;

Depoda: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Siparişte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sipariş miktarlarını

dikkate alarak yapar.

Sevk Emrinde: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki

miktarları dikkate alarak yapar.

Talepte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü talepteki miktarları dikkate

alarak yapar.

 

Açık İş emirleri için gerekli malzemeyi dikkate Al: Malzeme planlamasını açık iş emirlerinde

gereken malzemeye göre yapar.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra İse Devam Et:

Malzeme planlamasını malzemelerin temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise yapar.

 

tog_minus_sev2Kapasite / Zaman Planlama

 

clip1836

 

Zaman Planlaması Alanı;

İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre

çizelgeleme yapar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken

aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden itibaren başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği

işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihe: İş emirlerini tarih alanında seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması Alanı;

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

 

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse

Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde

bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihime göre tekrarlatır.

İş Emrinde Hesaplanan Başlangıç/Teslim Zaman Aralığı, Oluşturulan Taleplerin

Teslim Tarihine Yansısın: İş emri oluşturulurken oluşan taleplerin teslim tarihini, iş emrinde hesaplanan

başlangıç/teslim tarihindeki zaman aralığını dikkate alarak oluşturur.

 

İş Emirleri Oluştur : Talep’e bağlı iş emri oluşturabilir,

Gönder : Bağlı raporlardan döküm alabilir, panoya kopyalayabilir yada e-Mail ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.