Hurda Dönüştür

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Diğer İşlemler >

Hurda Dönüştür

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımında Hurda Dönüştürme,

 

Dönemsel olarak üretilen ürünlerin toplam üretimdeki oranlarına göre hurda, yan ürün, atık malzeme gibi stoklara dönüşümünü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bu özellik sayesinde, seçilen mamullerin toplam üretime oranlarına göre üretime çıkışı ve hurda, yan ürün vb. stokların üretimden girişi sağlanmaktadır.

 

Hurda dönüşüm ekranına üretim sekmesindeki hareketler alanında bulunan “Hurda Dönüştür” düğmesine tıklayarak açılabilir.

exp_collapse


 

Hurda dönüşüm düğmesine tıklandığında karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan pencere açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusStok ve Depo Aralıkları Seçimi

 

Stok aralıkları ekranında dönüşümde kullanılacak stoklar seçilir. Bu alanda seçilen stoklar için ilgili tarih aralığında gerçekleşmesi tamamlanan iş emirlerinin listelenmesi sağlanır.

 

Depo aralıkları ekranında ise seçilen mamullerin hangi depodan veya depolardan alınacağı bilgisi seçilir.

 

clip1818

 

Stok aralıkları ve depo aralıkları ekranında istenirse belli stok aralıkları seçilebilir. Ayrıca, her satıra farklı aralıklar girilerek daha geniş bir seçim imkanı sağlanmış olur.

 

 

tog_minusHareket Listesi Kullanımı

 

İlgili stok ve depo aralıkları seçildikten sonra tarih aralığı seçilerek “Yenile” butonuna basılır.

 

Ekran üzerinde verilen tarih aralığında yapılan üretimler ve üretim miktarları listelenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Ekran üzerinde seçim kolonundan dönüşümde kullanılmak istenen üretimler seçilir. Seçim kutusu üzerine mouse sağ tuşu ile tıklayarak “Tümünü Seç” veya “Tümünü Bırak” seçenekleri ile listelenen tüm üretimlerin seçilmesi veya seçilerinin kaldırılması sağlanabilir.

 

 

clip1820

 

Hareket listesinin sol tarafı yapılan üretimleri listelerken, sağ tarafta boş olarak gelen alanlar kullanıcı tarafından doldurulacaktır.

 

Hurda Stok K. alanı yapılan dönüşüm sonucunda oluşacak stokların seçimi için kullanılır. Bu alanda seçilen stok için üretimden giriş hareketi oluşacaktır. Bu ekranda her satır ayrı olarak seçilebileceği gibi tüm satırlara aynı stok kolaylıkla uygulanabilir.

 

Hurda Stok K. alanında ilgili stok seçildikten sonra stok kodu üzerine mouse sağ tuşu ile tıklayarak “Tüm Satırlara Uygula” seçeneği ile listede bulunan tüm satırlara uygulanabilir.

 

 

clip1821

 

Hurda İzleme K., Depo Kodu, dönüşüm iş emrinde kullanılacak olan Operasyon Kodu ve iş emri serisi her satır bazında ayrı olarak seçilebileceği gibi “Tüm Satırlara Uygula” seçeneği ile kolaylıkla uygulanabilir.

 

clip1822

 

 

İş emri numarası alınması için iş emri no alanında bulunan üç nokta kısmından yeni numara alınır.

 

clip1823

 

Her satır için ayrı ayrı numara alınabileceği gibi bu alan üzerinde mouse sağ tuşu ile tıklanarak “Tüm Satırlara Artırarak Ver” veya “Tüm Satırlara Aynı No’yu Ver” seçenekleri ile işlem sonucu oluşturulacak iş emri numaraları verilir.

 

clip1824

 

Ekran üzerinde dönüşümde kullanılacak mamuller seçildikçe, ekranın alt kısmında bulunan toplam ürün alanında seçilen ürünlerin toplamı gösterilmektedir. Ayrıca, toplam hurda alanına çıkan hurda miktarı yazılarak “Yansıt” butonuna basılarak, her mamul için toplam üretimdeki oranına göre dağıtım yapılması sağlanmaktadır. Yansıt butonu ile ilgili dağıtım işlemi tamamlandıktan sonra ekran üzerinde hurda miktarı ve hurda oranı alanlarından yapılan işlemler takip edilebilir. Ayrıca, yapılmak istenen değişiklikler için ilgili alanlara manuel olarak müdahale edilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Oluşturma Kriterleri seçeneği ile planlayan personel bilgisini tanımlayabilir, otomatik çekim ya da ilk işlemde otomatik çekim seçeneğini işaretleyerek iş emirlerinin bu şekilde oluşmasını sağlayabilirsiniz.

 

clip1826

 

 

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra ekranının alt kısmında bulunan “İş Emri Oluştur” butonu ile ekran üzerinde seçilmiş satırlar için iş emri belgesi oluşturulur.

 

İş emri oluşturma işlemi tamamlandıktan sonraki işlemler standart üretim modülü üzerinden takip edilebilir.