İş Emirleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Üretim Listeleri > İş Emirleri Listeleri >

İş Emirleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında İş Emri Listesi,

 

Oluşturulmuş İş Emirleri’nin izlendiği alandır. Likom Gusto ERP Yazılımında İş Emri Listesine Listesine ulaşmak için Üretim modülü altında Finans Listeleri altından, İş Emirleri sekmesinden İş Emirleri tıklamak gerekir.

exp_collapse


 

Listesi düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusİş Emri Listesi İş Emirleri

 

İş Emri Listesi İş Emirleri ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir,

 

clip1839

 

Seçim : Liste’den iş emirlerinin seçildiği alandır.

 

Referans No : İş Emri’nin referans numarasının izlendiği alandır.

 

Tarih / Durum : İş Emri’nin tarih ve durum bilgisinin izlendiği alandır.

 

Seri / No : İş Emri’nin seri ve no bilgisinin izlendiği alandır.

 

Tür : İş Emri’nin türü bilgisinin izlendiği alandır.

 

Ürün Ağacı Kodu / Ürün Ağacı Adı : İş Emri’ne bağlı ürün ağacının kodu ve adı bilgisinin izlendiği alandır.

 

Stok Kodu / Adı : Ürün ağacında seçilmiş olan stok kodu ve adı bilgisinin izlendiği alandır.

 

İzleme Kodu / Adı : Üretilecek ürün için belirtlenmiş olan izleme kodu / adı var ise izlendiği alandır.

 

İş Emri Miktarı / Karşılanma Oranı : Listelenmiş olan iş emirlerine ait iş emri miktarı ve kısmi karşılanma durumlarında karşılanma oranının yüzdesel olarak izlendiği alandır.

 

İş Emri Başlangıç Tarihi : İş Emri’nin başlangıç tarihinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Başlangıç Saati : İş Emri’nin başlangıç saatinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Bitiş Tarihi : İş Emri’nin bitiş tarihinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Bitiş Saati : İş Emri’nin bitiş saatinin izlendiği alandır.

 

Onay Durumu : İş Emri’nin Onay Durumu’nun izlendiği alandır.

 

Açıklama : İş Emri’nin açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

İş Emri birleştirme menüsünde bulunan arama kriterleri ile;

 

clip1840

 

Kod seçimi ile birlikte; ürün ağacına, ürüne, malzemeye, ürün ağacı kod aralığına, ürün kod aralığına, malzeme kod aralığına göre arama yapabilir,

İzleme kodu / adı’na göre arama yapabilir,

Belirtli tarih aralığındaki yada dönemindeki iş emirlerinin listelenmesini sağlayabilir,

Açıklamaya göre arama yapabilir,

İş emrinde belirtilmiş olan referans numarasına göre arama yapabilirsiniz.

 

tog_minus_sev2Diğer Kriterler

 

Diğer Kriterler;

 

Arama kriterlerinin altında bulunan diğer kriterler düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan pencere açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Durum Kodlarına Göre : İş Emri’nin son bulunduğu duruma göre listeleme yapılmasını sağlamaktadır.

İş Emri Serisi / Açıklamasına Göre : Belirli seri ve açıklamaya ait iş emrilerinin listelenmesi sağlanabilir.

Sıralama Kriteri : Listelenen iş emrilerinin belirtli kritere göre sıralanması sağlanabilir.

Son Onay Durumuna Göre  : İş Emri’nin sonra onay durumuna göre listelenmesi sağlanabilir.

Belirtli bir Onaya göre : Likom Gusto ERP’ye tanımlanmış olan onay tanımına göre listelenmesi sağlanabilir.

İş Emri Türü : İş Emri türüne göre listelenmesini sağlamaktadır.

Operasyon Türü : Operasyon türüne göre listelenmesi sağlanmaktadır.

İş Merkezi : Belirli bir iş merkezine ait iş emirlerinin listelenemesi sağlanabilir.

Ürün Dinamik Özellikleri : Dinamik ürün özelliklerine göre arama yapılmasını sağlamaktadır.

 

 

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

İş Emri Birleştirme menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

clip1842

 

Yeni İş Emri : Yeni İş Emri oluşturabilir,

İş Emri Düzelt : Listelenen İş Emrilerde düzeltme yapabilir,

İş Emri Ek Bilg. : İş Emrine ait ek bilgilere ulaşabilir.

İş Emrine Bağlı Hareketler : İş Emri başka bir harekete (üretim talebi, sipariş vs.) bağlı oluşturulmuş ise izlenebilir,

Gönder : Bağlı raporlardan döküm alabilir, panoya kopyalayabilir yada e-Mail ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 

Diğer Kriterler ile ilgili, Arama Kriterleri başlığında detaylı bilgi verilmiştir.