İş Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

İş Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımda İş Emri,

 

Hangi ürünlerin üretileceği, hangi ürünlerin kullanılacağı, üretimin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı ve nerede üretileceğinin tanımlandığı harekete İş Emri denilmektedir.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da iş emri hareketine üretim sekmesindeki hareketler alanından İş Emri düğmesine tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse


 

tog_minusİş Emri

İş Emri düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Tarih, Seri ve No : İş emrine ait tarih, seri ve no bilgisi bu alandan girilmektedir.

 

IsEmriTarihSeriNo

 

İş Emri Türü : Oluşturulan iş emrinin türünün seçildiği alandır.

 

   Ürün Ağacı: Stoğa ait üretim yapılacaksa bu alandan seçim yapılmalıdır.

   Hizmet:Hizmete  ait üretim yapılacaksa bu alandan seçim yapılmalıdır.

   Dönüştürme: Üretilen bir ürün tekrar bir operasyona girerek farklı bir ürüne dönüşecekse bu alandan seçim yapılmalıdır.

 

IsEmriTuru

A_info_128

 

Örneğin Tavuk üretildikten sonra tekrar parçalanma operasyonuna girerek but, kanat vb. Ürünlere dönüşecekse bu alandan seçim yapılmalıdır.

 

 

 

Planlayan : İş emrini planlayan personel bilgisi bu alandan seçilmelidir.

 

IsEmriPlanlayan

 

Planlanan : Planlanan iş emrine ait Plan başlangıç, bitiş ve tarih saat bilgisi bu alandan girilmelidir.

 

IsEmriPlanlanan

 

İş Emri Bağlantı Bilgileri : Oluşturulmuş olan iş emri başka bir hareket bağlı olarak oluşturulmuş ise, bağlı olduğu hareket bu alandan izlenir.

 

IsEmriBaglanti

 

Ürün \ İzleme Kodu Bilgi : İş emrine bağlı üretilecek ürün yada yarımamülün   kodu, adı ve izleme kodu, adı bilgisi bu alndan izlenir.

 

IsEmriIzlemeKodu

 

Ref. No : İş emrine referans no girişi yada Ara butonu ile girilmiş olan Ref. No:’ya göre arama yapılabilmektedir.

 

IsEmriRefNo

 

Ürün Ağacı ve Rota : İş emrinde üretilecek ürün’e ait ağaç bilgisinin ve izlenecek rota bilgisinin izlendiği alandır.

 

IsEmriUrunAgaci

 

İş Emri : İş emrinin durumunu ve üretilecek ürünün miktarının izlendiği ve değiştirilebildiği alanlardır.  Durum bilgisi iş emri durumuna göre otomatik değişmektedir.

 

IsEmriDurumu

 

tog_minus_sev2İş Emri Satırları

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Operasyon Kodu: İş Emrinde kullanılan operasyonun kodu’dur. İş emrinde birden fazla operasyon olması durumunda operasyonlar alt alta listelenir.

Operasyon Adı: İş Emrinde kullanılan operasyonların adının yer aldığı alandır.

Planlanan Başlangıç Tarihi : İş Emrinin planlanan başlangıç tarihinin izlenebildiği ve değiştirilebildiği alandır.

Planlanan Başlangıç Saati : İş Emrinin planlanan başlangıç saatinin izlenebildiği ve değiştirilebildiği alandır.

Planlanan Bitiş Tarihi : İş Emrinin planlanan bitiş tarihinin izlenebildiği ve değiştirilebildiği alandır.

Planlanan Bitiş Saati : İş Emrinin planlanan bitiş saatinin izlenebildiği ve değiştirilebildiği alandır.

Gerçekleşen Başlangıç – Bitiş Tarihi : İş Emrinin gerçekleşme bilgisine göre gerçekleşme tarihinin izlenebildiği alandır.

Tamamlanan Miktar : Üretimi yapılmış ürün miktarının yüzdesel olarak izlendiği alandır.

Tamamlanan Süre : Üretimi yapılmış ürün süresinin yüzdesel olarak izlendiği alandır.

Planan Üretim Miktarı : Planan üretim miktarının izlendiği ve değiştirilebildiği alandır.

Üretilen Miktar : Üretimi yapılmış ürün miktarının miktarsal izlendiği alandır.

Ürün Fire Miktarı : Üretimde fire miktarının izlendiği alandır.

Kalan Miktar : Henüz üretilmemiş (üretimi tamamlanmamış) miktarın izlendiği alandır.

İş Merkezi : Üretim yapılacağı iş merkezinin izlendiği alandır.

Hizmet Kodu : İlgili operasyon kartında seçilmiş hizmet kartının bilgisinin gözüktüğü alandır.

Açıklama : Operasyon kartının açıklamasının izlendiği alandır.

 

tog_minus_sev2İş Emri Hareketler

 

IsEmriHareket

 

Plan. Ürün Ağacı / Rota : Oluşturulan iş emri için üretilecek ürün, kullanılacak malzeme ve izlenecek rotanın tanımlandığı alandır. Ayrıca açılan pencereden ürün ağacından kopyalama ile daha önce açılmış olan ürün ağaçlarındaki bilgilerde iş emrine otomatik yansıtılabilir.

 

Gerçekleşme : Oluşturulmuş olan iş emrinin gerçekleştirildiği durumda bu buton ile açılan menüden iş emri gerçekleşme bilgileri (gerçekleşme zamanı, gerçekleşme miktarı vs.) girilecek iş emri gerçekleşme işlemi yapılır. İş Emri gerçekleşme işlemi sonrası operasyon bilgilerinin tutulduğu iş emri satırlarının altında gerçekleşme detay bilgilerine erişilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.