İş Emri İptal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > İş Emri İşlemleri >

İş Emri İptal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında İş Emri İptal,

 

Oluşturulmuş olan iş emrilerinin toplu olarak iptal edilmesi, silinmesi için kullanılmaktadır.

 

A_caution_128

 

Silinen (İptal edilen) iş emrileri tamamen silindiğinden dolayı, silme işlemi öncesi gerekli kontrollerin yapılmış olması gerekmektedir.

Aksi takdirde silinmiş iş emirlerinin tekrar oluşturulması gerekebilir.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da İş Emri İptal hareketine üretim sekmesindeki hareketler alanından İE İptal düğmesine tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse


 

İE İptal düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.  Açılan pencerede oluşturulmuş iş emirleri listelenmektedir. “İş Emri Sil” düğmesine tıklayarak seçilmiş olan iş emirlerini iptal edebilirsiniz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusİş Emri İptal İş Emirleri

 

İş Emri İptal menüsünde iş emirlerinin listelendiği alan aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçim : İptali edilecek iş emirlerinin seçildiği alandır.

 

Referans No : İş Emri’nin referans numarasının izlendiği alandır.

 

Tarih / Durum : İş Emri’nin tarih ve durum bilgisinin izlendiği alandır.

 

Seri / No : İş Emri’nin seri ve no bilgisinin izlendiği alandır.

 

Tür : İş Emri’nin türü bilgisinin izlendiği alandır.

 

Ürün Ağacı Kodu / Ürün Ağacı Adı : İş Emri’ne bağlı ürün ağacının kodu ve adı bilgisinin izlendiği alandır.

 

Stok Kodu / Adı : Ürün ağacında seçilmiş olan stok kodu ve adı bilgisinin izlendiği alandır.

 

İzleme Kodu / Adı : Üretilecek ürün için belirtlenmiş olan izleme kodu / adı var ise izlendiği alandır.

 

İş Emri Miktarı / Karşılanma Oranı : Listelenmiş olan iş emirlerine ait iş emri miktarı ve kısmi karşılanma durumlarında karşılanma oranının yüzdesel olarak izlendiği alandır.

 

İş Emri Başlangıç Tarihi : İş Emri’nin başlangıç tarihinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Başlangıç Saati : İş Emri’nin başlangıç saatinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Bitiş Tarihi : İş Emri’nin bitiş tarihinin izlendiği alandır.

 

İş Emri Bitiş Saati : İş Emri’nin bitiş saatinin izlendiği alandır.

 

Onay Durumu : İş Emri’nin Onay Durumu’nun izlendiği alandır.

 

Açıklama : İş Emri’nin açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

İş Emri iptal menüsünde bulunan arama kriterleri ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Kod seçimi ile birlikte; ürün ağacına, ürüne, malzemeye, ürün ağacı kod aralığına, ürün kod aralığına, malzeme kod aralığına göre arama yapabilir,

İzleme kodu / adı’na göre arama yapabilir,

Belirtli tarih aralığındaki yada dönemindeki iş emirlerinin listelenmesini sağlayabilir,

Açıklamaya göre arama yapabilir,

İş emrinde belirtilmiş olan referans numarasına göre arama yapabilirsiniz.

 

tog_minus_sev2Diğer Kriterler

 

Arama kriterlerinin altında bulunan diğer kriterler düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan pencere açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Durum Kodlarına Göre : İş Emri’nin son bulunduğu duruma göre listeleme yapılmasını sağlamaktadır.

 

İş Emri Serisi / Açıklamasına Göre : Belirli seri ve açıklamaya ait iş emrilerinin listelenmesi sağlanabilir.

 

Sıralama Kriteri : Listelenen iş emrilerinin belirtli kritere göre sıralanması sağlanabilir.

 

Son Onay Durumuna Göre  : İş Emri’nin sonra onay durumuna göre listelenmesi sağlanabilir.

 

Belirli bir Onaya göre : Likom Gusto ERP’ye tanımlanmış olan onay tanımına göre listelenmesi sağlanabilir.

 

İş Emri Türü : İş Emri türüne göre listelenmesini sağlamaktadır.

 

Operasyon Türü : Operasyon türüne göre listelenmesi sağlanmaktadır.

 

İş Merkezi : Belirtli bir iş merkezine ait iş emirlerinin listelenemesi sağlanabilir.

 

Ürün Dinamik Özellikleri : Dinamik ürün özelliklerine göre arama yapılmasını sağlamaktadır.

 

 

 

tog_minus İşlem Menüsü

 

İş Emri İptal menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

Is_Emri_Iptal_Islem

 

Yeni İş Emri : Yeni İş Emri oluşturabilir,

İş Emri Düzelt : Listelenen İş Emrilerde düzeltme yapabilir,

İş Emri Sil : Seçilmiş olan İş Emirlerinin İptal işleminin yapılmasını sağlamaktadır.