İş Emrinden Malzeme Planlaması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama > Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) >

İş Emrinden Malzeme Planlaması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Üretim modülünde bulunan İş Emri ekranında manuel olarak oluşturulan iş emirleri için malzeme planlama yapılması isteniyorsa İş Emrinden Malzeme Planlaması ekranı kullanılır.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı Planlama Modülü altından İş Emrinden Malzeme Planlaması ekranına ulaşılır. exp_collapse

 

İş Emrine Göre ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusİş Emrinden Malzeme Planlaması Ekran Özellikleri

 

İş Emrine Göre ikonuna tıklanıldığında daha önceden oluşturulmuş iş emirleri listelenir. Listelenen iş emirleri arasında Arama Kriterlerine göre listeleme yapılabilir.

MRP_ISMP2

 

Kod Seçimi: Varsayılan olarak Tümü seçimi seçili gelir. Ürün Ağacı, Ürün, Malzeme seçimleri yapılırsa tek bir hesap seçimi yapılacağından Kodu-Adı seçim alanları aktif olur ve istenilen hesap buradan seçilir.

Ayrıca bu hesaba ait izleme kodları da mevcutsa İzleme Kodu-Adı alanından seçimi yapılabilir.

MRP_ISMP3

 

Kod Seçimi alanından Ürün Ağacı Kod Aralığı -Ürün Kod Aralığı - Malzeme Kod Aralığı seçimlerinden biri yapılırsa aralık seçimi için yeni bir ekran açılır. Buradan 1 yada 1 den fazla aralık seçimi yapılabilir.

MRP_ISMP4

 

Tarih Alanı: İstenilen tarih aralığı belirlenerek, sadece o tarihlerdeki iş emirlerinin listelenmesi sağlanır.

Açıklama Alanı: İş emirlerinin açıklama bilgileri listeleme ekranına yansımaktadır. Bunlardan belli bir açıklamaya sahip olanların listelenmesi istenirse açıklama yazılarak filtreleme yapılır.

Referans No: Referans no bilgisi yazılarak, o referans no ya sahip olan iş emrinin listelenmesi sağlanır.

Yenile düğmesine tıklanarak arama kriterlerinde yapılan değişikliklerin listeleme yansıması sağlanır.

 

Diğer İşlemler:

MRP_ISM5

 

Tümünü Seç: Listelenmiş olan iş emirlerinin hepsinin seçilmesini sağlar.

Tümünü Bırak: Seçilmiş olan iş emirlerinden seçimin kaldırılmasını sağlar.

Yeni İş Emri: Yeni bir iş emri oluşturulmak isteniyorsa bu bu düğme kullanılabilir. Düğmeye tıklandığında İş Emri oluşturma ekranı açılır.

İş Emri Düzelt: Listelenmiş iş emirlerinden değişiklik yapılmak istenen varsa satır alanından ilgili iş emrine gidilir ve İş Emri Düzelt düğmesine tıklanırsa ilgili iş emri açılır ve istenen değişiklik yapılabilir. Ayrıca çift tıklama ile de iş emri açılabilir.

İş Emri Ek Bilg: İş Emri Ek Bilgiler ekranı görüntülenir. Kart ve hareketlerde kullanılan ek bilgiler ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İş Emrine Bağlı Hareketler: Satır alanından seçilmiş olan iş emrine bağlı hareketlerin listelendiği ekran açılır.

MRP_ISM6

 

Diğer Kriterler: Diğer Seçim Kriterleri ekranı açılır. Bu ekrandan listelemeye yansıması istenilen seçimler yapılabilir. İş Emri Durum Kodlarına göre, seri bilgisine göre, son onay durumuna göre, iş emri türüne göre, operasyon türüne göre, iş merkezi bilgisine göre filtreleme yapılmak için bu ekran kullanılır. Ayrıca listelenecek iş emirlerinin ne şekilde sıralanması isteniyorsa Sıralama Kriteri alanında seçim yaparak sağlanır.

MRP_ISM7

 

 

tog_minus_sev2Planlama Kriterleri:

 

Malzeme Planlama işleminin hangi seçimler, istekler doğrultusunda yapılacağı Planlama Kriterleri ekranında yapılan seçimler ile sağlanır.

 

hmtoggle_arrow1Genel Planlama Sekmesi:

 

Genel Planlama Sekmesinde İş Emri Oluştururken yapılacaklar- Yarı Mamul Planlamasının özellikleri - Oluşacak belgeler için serilerin seçimi gibi bilgiler yer almaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluştururken Alanı:

1.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur. Bu seçenek işaretlendiğinde İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki siparişler için ayrı iş emri oluşturur.

2.

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

3.

Mevcut Stok Miktarlarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

4.

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul, yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

5.

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

6.

Birden Fazla Ürün Ağacı Olan Stoklarda Varsayılan Ürün Ağacını Dikkate Al: Birden fazla ürün ağacı  olan stokların ürün ağaçları kullanılırken varsayılan üzerinden işleme devam edilir.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı:

1.

Yarı Mam. İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

Aynı Referans No'yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

2.

Yarı Mam. Malzemelerini Ana İş Emrine Bağla:

Yarı Mam. Operasyonları Planlamaya Dahil Etme:

3.

Yarı Mam. için Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

4.

Yarı Mam. için Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

5.

Yarı Mamul için Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al:Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı:

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

Talep seri: Seçili talep serisi için planlama yapar.

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

Toplu Talep Seri: Seçili toplu talep serisi için planlama yapar.

 

Planlayan Personel Alanı:

Kodu-Adı: Planlamayı yapan kullanıcının seçimi bu alandan yapılır.

Öndeğere Kaydet: Seçilmiş personel bilgisini ön değer olarak kaydeder.

 

Diğer Kriterler:

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, taleplerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

hmtoggle_arrow1Malzeme Planlama Sekmesi:

Malzeme Planlama Sekmesi : Planlama Kriterleri ekranı ortak kullanılmaktadır. Bu sebeple bazı seçimler ekranlarda varsayılan olarak seçili gelmektedir.  Malzeme İhtiyaç Planlanma(MRP ) içerinden açılan Planlama Kriterlerinde Eksik Malzemeler için Talep Oluştur her durumda seçili olması gerektiği için seçili ve değiştirilemez olarak görüntülenmektedir.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Eksik Malzemeler için Talep Oluştur: Malzeme planlama çalıştırıldığında stoklar için eksik miktar hesaplanırsa bunlar için talep oluşturulmasını sağlar. Planlama ekranlarında varsayılan olarak seçili ve değiştirilemez olarak görüntülenir.

 

Satın Alma Taleplerini Birleştirme Kriterleri Alanı:

Hiç Birleştirme: Satın alma taleplerini birleştirmez, her bir eksik malzeme için ayrı talep oluşturur.  Aşağıdaki gibi aynı stok için 2 ayrı talep oluşturur.

MRP_ASP15

 

Tümünü Birleştir: Satın alma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir talep oluşturur. Yukarıda birleştirmediği örnekte miktarları 2000 olan 1 olan 2 ayrı talep oluşturmuşken, tümünü birleştir de miktarı 2001 olan tek sipariş oluşturur.

MRP_ASP16

 

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satın alma taleplerini malzemelerin teslim tarihine göre gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar talep oluşturur.

 

Talepler için Min. Sipariş Seviyesini Kontrol Et: Stok Kartı - Üretici Kodları/Temin Yerleri sekmesinde belirlenmiş olan minimum sipariş seviyesi kontrol edilir.

 

Stok Miktarlarını Hesaplarken Asgari Sev. Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını kontrol eder. Stok Kartı- Seviye Ambalaj stok sevileri alanında belirtilen seviye bilgileri baz alınır.

 

Satın Alma Taleplerini Lot Miktarlarına Tamamla:

Alınacak Lot Miktarı - Sipariş: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını siparişin lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı - Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın lot miktarına tamamlar.

 

Diğer İş Emirleri İçin Gerekli Olan İhtiyacı da Dikkate Al (Bu parametre sistemdeki tüm açık iş emirleri için gerekli olan malzeme ihtiyacını da kontrollere ekler) : Sistemde bulunan tüm açık iş emirleri için gerekli olan malzemeleri kontrol eder. Bu seçim yapıldığında planlama işlemi uzun zaman alabilir.

 

Her Malzeme için Stok Miktarını Ürün Ağacındaki parametreye göre kontrol et : Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını Kontrol Et

Depoda: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Sevk Emrinde: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki miktarları dikkate alarak yapar.

Siparişte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sipariş miktarlarını dikkate alarak yapar.

Talepte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü talepteki miktarları dikkate alarak yapar.

 

Stok Miktarı Yeterli Olan Malzemeleri de, Oluşturulacak Talep Listesine Getir: Siparişte kullanılan ve miktarca yeterli olan stokların da listelenmesi isteniyorsa seçilir. Bu durumda listeleme şu şekilde görüntülenir. Eksik miktar  ve talep sipariş miktarı sıfır olarak yazılır.

MRP_ASP14

 

 

 

hmtoggle_arrow1Kapasite/Zaman Planlama Sekmesi:

Kapasite/Zaman Planlama:

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Zaman Planlaması Alanı:

İş Emirleri Oluşturulurken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre çizelgeleme yapar. Bu seçim yapıldığında ileriye doğru- geriye doğru seçimleri aktif olur.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: Çizelgelemenin iş emri tarihinden başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü Geriye Doğru: Çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihte: İş emirlerini tarih alanından seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması:

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

 

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihine göre tekrarlatır.

Malzeme Temin Sürelerini Stok Üretici Bilgilerinden Kontrol Et, En Kısa Temin Süreli Tedarikçiyi, Talep Temin Yerleri Bilgisine Ekle: Stoklar için Stok Kartı- Üretici Kodları/Temin Yerleri sekmesinde girilen temin carileri birden fazla tanımlanabilir. Bunlar içerinde temin süresi en kısa olana hesaplama yapılması isteniyorsa bu seçim yapılmalıdır.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra ise Mesajlara Ekle: İş emrinde kullanılan stoklardan eksik olan var ve temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise kullanıcıların bu durumdan haberdar olması isteniyorsa, kullanıcıya verilen mesajlarda bu bilginin gösterilmesi isteniyorsa bu seçim yapılmalıdır.

 

 

 

Kriterleri Öndeğere Al : Bu düğme yapılan seçimleri ön değer olarak kaydeder ve bu ekran yeniden kullanılmak üzere açıldığında son kaydedilmiş ön değerlere göre işleme devam edilir. Seçimlerin sürekli aynı kalması yada en son neye göre planlama yapıldığının takip edilmesi için ön değere kaydetme işlemi kullanılabilir.

Tamam : Yapılan seçimlerin işlemlere yansıması ve kriterler ekranının kapanması için kullanılır.

Vazgeç: Herhangi bir değişiklik kaydedilmeden kriterler ekranından çıkar.


 

tog_minus_sev2Malzeme Planla:

Kriterler belirlenip seçimler yapıldıktan sonra Malzeme Planla düğmesine tıklanıldığında ilerleme çubuğu görüntülenir.

MRP_ASP9

 

Seçimler doğrultusunda malzeme planlama işlemleri tamamlandığında ilerleme çubuğu kapanır ve Talep Oluşturma ekranı açılır. Bu ekranda seçilen stoklar ve seçim kriterleri doğrultusunda oluşturulması gereken talep miktarları hesaplanır. Miktar hesaplanan kadar bırakılarak yada elle müdahale edilip değiştirilerek istenen stok seçilir ve Talep Oluştur diyerek talep açılır.