İş Merkezi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Kartlar >

İş Merkezi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Üretimin yapıldığı  fabrika, atölye gibi üretim yerlerinin her biri birer iş merkezidir. Bu üretim yerlerinin her biri için iş merkezi kartı açılır. Tanımlanan iş merkezi kartlarının numarası iş emrinde ve üretim gerçekleşme hareketlerinde seçilerek kullanılır. İş merkezi kodu verilmeden iş emrinin açılması ve üretim gerçekleşme hareketinin yapılması mümkün değildir.

"İş Merkezi" kartına Likom Gusto ERP yazılımının Üretim Modülü altındaki Kartlar menüsünden ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusİş Merkezi Kartı

 

"İş Merkezi Kartı" menüsü açıldığında ekranda var olan kartlar listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

 

İşlemler menüsüne ait ilk sekme "Genel" sekmesidir.

 

Üst İş Merkezi: Eğer İş Merkezi kartı bir başka iş merkezine bağlı ise burada o iş merkezinin bağlı olduğu üst iş merkezinin "Kodu" ve "Adı" görüntülenecektir.

uretim_ismerkeziustismerkezi

 

İş Merkezi: İş Merkezi kartına kodunun ve adının verildiği alandır. Kodu alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan İş Merkezi kodunun bir üst kodu verilir.

uretim_ismerkezikoduadi

 

Bölüm: İş Merkezi kartının ait olduğu bölüm kodunun ve adının seçildiği alandır.

uretim_ismerkezibolum

 

Depo: İş Merkezi kartının bağlı olduğu depo kodunun ve adının seçildiği alandır.

uretim_ismerkezidepo

 

Gider Yeri: İş Merkezi kartının bağlı olduğu gider yerinin kodu ve adının seçildiği alandır.

uretim_ismerkezigideryeri

 

Bakım Gider Yeri: İş Merkezi kartının bağlı olduğu gider yerinin kodu ve adının seçildiği alandır.

uretim_islemlerbakimgider

 

Sabit Kıymet Yeri: İş Merkezi kartının bağlı olduğu sabit kıymet yerinin kodu ve adının seçildiği alandır.

uretim_ismerkezigenelsabitkiymet

 

Çalışma Takvimi: Bu alan söz konusu iş merkezinin hangi takvime göre çalıştığını gösterir. Takvim seçimi elle yapılır. "Vardiya Belirle" düğmesi ile vardiyalar seçilmiş olan takvime göre atanır.

uretim_ismerkezitakvim

 

'Çalışma Takvimi İzleme' düğmesine tıklandığında İş Merkezi Çalışma Takvimi penceresi açılacaktır.

uretim_ismerkezicalismatakvimi

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

 

İş merkezine bağlı gerçekleştirilen iş emirlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak yarımamül ve bakım onarım muhasebe hesap kodları bu alandan tanımlanır. Bu amaçla Muhasebe hesap planı İş merkezi bazında detaylandırılmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Dağıtım Sekmesi

 

Endirekt iş merkezlerinde biriken maliyetlerin direkt iş merkezine yansıtılması için kullanılmaktadır.   Yeni düğmesi ile  direkt iş merkezlerine dağıtım oranlarının tanımlanabildiği aylık dönem oluşturulabilir. Değiştir ile tanımlanmış olan dönemde değişiklik yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yeni yada değiştir ile açılan iş yeri masraf dağıtım detayında, endirek iş merkezinde biriken maliyetlerin hangi ayda, hangi direkt iş merkezine hangi oranda dağıtılacağının tanımı yapılır.

 

hmtoggle_arrow1İş Yeri Masraf Dağıtım Bilgileri

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Dönem : Endirekt iş merkezinde biriken endirekt maliyetlerin hangi ayda uygulanacağının belirlediği alandır. Yeni dönem tanımlanmadığında tanımlanmış olan en son dönem geçerli sayılır.

IsMerkeziDagitimDonem

 

Oranlar maliyet dağıtımında, her bir en direk maliyet tanımı için belirlenen kritere göre otomatik hesaplansın : Bu seçenek işaretlendiği durumda maliyetler direkt iş merkezindeki endirekt maliyet dağıtımına göre hesaplanır. Bu seçeneğin işaretlenmediği durumda tanımlı olan direkt iş merkezleri için malzeme ve diğer tutarların iş merkezi oranlarının tanımlanması gerekmektedir.

IsMerkeziDagitimOranlar

 

İşyeri Kodu / İş Yeri Adı : Endirekt maliyetlerin hangi direkt iş merkezlerine dağıtılacağının seçildiği alandır.

IsMerkeziDagitimIsyeri

 

Endirekt Mazemeler Tutarlar / Oran - Diğer Tutarlar / Oran : Tanımlanan direk iş merkezlerine dağıtım oranının yada tutarının belirlendiği alandır.

IsMerkeziDagitimTutarOran

 

Dağıtım Yapılan Toplam Giderler : Endirekt Mazemeler Tutarlar / Oran - Diğer Tutarlar / Oran tanımlarının toplamlarının izlendiği alandır.

IsMerkeziDagitimToplam

 

 

 

 

 

 

tog_minus_sev2Endirek Maliyet Dağıtım Sekmesi

 

Endirek giderlerin dağıtımı ile ilgili tanımlamanın yapıldığı sekme olup, hem direk iş merkezlerinde hemde endirek iş merkezlerinde mevcuttur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Dağıtım Kriterleri : Endirek Maliyetlerin hangi kritere  göre dağıtılacağının seçildiği alandır. Oklara tıklanarak aşağıda anlamları açıklanan kriterlerden herhangi biri seçilebilir.

IsMerkeziEndirekDagitimKriteri

 

hmtoggle_arrow1Dağıtım Kriterleri

a- Üretilen Ürün Miktarı (1.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün birinci birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

b- Direk Maliyetler Toplamı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki Direk Maliyetler toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

c- Kullanılan Malzeme Miktarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki kullanılan toplam malzeme miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

d- Kullanılan Malzeme Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki kullanılan toplam malzeme maliyeti bazında dağıtılacağını belirtir.

e- İşçilik Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen İşçilik süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

f- İşçilik Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen İşçilik maliyetleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

g- Makina Kullanım Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen Tezgahların (Sabit Kıymetlerin) kullanım süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

h- Makina Amortisman Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen Tezgahların (Sabit Kıymetlerin) Amortisman Maliyetleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

i- Operasyon Gerçekleşme Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen operasyonların gerçekleşme süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

j- Gerçekleşen Ürün Ağacı Adeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerinde kullanılan Ürün Ağacı adeti toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

k-Toplam İşçi Sayısı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerinde kullanılan toplam işçi sayısı bazında dağıtılacağını belirtir.

l- Sınai Maliyet: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin herhangi bir kritere bağlı olmadan tamamının dağıtılacağını belirtir.

m- Ürün Ağacı Anahtarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde gerçekleşmesi bulunan ürün ağaçlarında tanımlanan dağıtım kriterleri bazında dağıtılacağını belirtir.

n- İş Merkezi Anahtarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde gerçekleşmesi bulunan İş Merkezlerinde tanımlanan dağıtım oranları bazında dağıtılacağını belirtir.

o- Üretilen Ürün Miktarı (2.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün ikinci birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

p- Üretilen Ürün Miktarı (3.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün üçüncü birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

 

 

 

Kart Türü Kolonu: Endirek  Maliyet dağtımının Gelir/Gider üzerinden mi yoksa Muhasebe modülü üzerinden mi seçiminin yapılacağı kolondur.

IsMerkeziEndirekKartTuru

 

Hesap Kodları Kolonu : Seçilen kart türüne bağlı olarak endirek maliyetlerin ilişkilendirileceği hesap aralıkları ve yansıtma hesaplarının seçiminin yapılacağı kolondur. Hesap türü Muhasebe seçildiği taktirde karşımıza Muhasebe hesap planı çıkarken, Gelir Gider seçildiğinde  Gelir Gider Yeri ve Türü kartları çıkmaktadır.

IsMerkeziEndirekHesapKodu1

Örneğin kart türü Muhasebe seçildiği taktirde Muhasebe Başlangıç Kodu, Muhasebe Bitiş Kodu ve bu hesapların Yansıtma hesap kodları seçilmelidir.

IsMerkeziEndirekHesapKodu2