Kartlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

Kartlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında  Üretim  Modülü altında bulunan Kartlar menüsünde Ürün Ağacı, Operasyon, İş Merkezi, Tezgah Sınıfı, Tezgah Kodu kartları olmak üzere 5 ayrı ikon yer almaktadır.

clip0020üretimkartlar

Bu ikonlardan birine tıklanıldığında menü alanında değişiklik gerçekleşir.

clip0020üretmkartlagelenmenü

 

Görüldüğü gibi Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Üretim Kartları  için Diğer İşlemler Alanı aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

Stok modülünde bulunan kartlar menüsünde yer alan ikonlar için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

ÜRÜN AĞACI

Üretim Sürelerini Hesaplat

Toplu Üretim Süresi Hesaplama

Öcelik Koduna Göre Rota Kopyalama

Ürün Ağacı Toplu Malzeme Değişimi

OPERASYON

Formül Oluştur

YOK

İŞ MERKEZİ

YOK

YOK

TEZGAH SINIFI

YOK

YOK

TEZGAH KODU

YOK

YOK

 

tog_minusSeçilen Kartlar İçin

Üretim Sürelerini Hesaplat:

 

Formül Oluştur:

 

tog_minusTüm Kartlar İçin

Toplu Üretim Süresi Hesaplama:

Öcelik Koduna Göre Rota Kopyalama:

Ürün Ağacı Toplu Malzeme Değişimi: