Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama >

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MRP(Materials Requirement Planning- Malzeme İhtiyaç Planlama);

MRP sistemi, ürün ağacı bilgilerini, stok bilgilerini,  satın alma sisteminde bulunan açık siparişler ve ana üretim planında üretim taleplerini hesaba katarak hangi malzemelere ne zaman ihtiyaç duyulacağını hesaplar.  Yapılan hesap zaman boyutuna sahiptir, MRP sistemi, imalat planında bulunan ürünleri, ürün ağaç bilgisini kullanarak aşağı doğru patlatır (exploding) ve zaman eksenine yerleştirir.  Bu özelliği ile ortaya satın alma ve tüm alt parçalar için bir üretim planı çıkartır, siparişlerin karşılanabilmesi için gerekli iş emirlerini ve satın alma emirlerini oluşturur.

Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Planlama modülü içerisinden MRP sistemine ulaşılır.

mrp1

 

Malzeme ihtiyaç planlama Likom Gusto ERP  Yazılımı'nda aşağıdaki şekillerde yapılabilinir. Aslında hepsi aynı işlemi yapmakta olup işlerin takibi açısından farklılık göstermektedirler.