Operasyon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Kartlar >

Operasyon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Operasyon Nedir?

Üretim sürecinde, makine yardımı ile ya da insan gücü ile yapılan her bir işlem adımı birer operasyondur. Örneğin bir ürünü üretmek için yapılan boyama işlemi, kesme işlemi, fırınlama işlemi, montaj işlemi ve bunun gibi her türlü işlem adımı birer operasyondur.

Üretim sürecindeki her bir operasyon için operasyon kartı açılır. Operasyon kartına Likom Gusto ERP yazılımının Üretim Modülü altındaki Kartlar menüsünden ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusOperasyon Kartı

"Operasyon Kartı" menüsü açıldığında ekranda var olan kartlar listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

İşlemler menüsüne ait ilk sekme "Genel" sekmesidir.

Resmi büyütmek için tıkılayınız.
Resmi büyütmek için tıkılayınız.

 

 

Üst Operasyon: Eğer operasyon kartı bir başka operasyonun altına açılmış ise burada o operasyonun bağlı olduğu üst operasyonun kodu ve adı görüntülenecektir.

uretim_ust_op

 

Operasyon: Operasyon kartına kodunun ve adının verildiği alandır. "Kodu" alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Gusto tarafından da en son açılmış olan operasyon kodunun bir üst kodu verilir.

uretim_operasyonkodu

 

Açıklama: Kart ile ilgili açıklamaları içeren alandır. Daha önce tanımlanmış açıklama seçenekleri varsa bunlardan biri seçilebileceği gibi, elle de giriş yapılabilir.

uretim_aciklama

 

İş Merkezi: Operasyonun bağlı olduğu iş merkezinin kodunun ve adının yazdığı alandır. Kod girildiğinde "Adı" alanı, ad girildiğinde "Kodu" alanı otomatik olarak gelecektir. İş Merkezinden kasıt üretim hattı, fabrika, departman vb. olabilir. Bu tamamen nasıl gruplama yapıldığına bağlıdır.

uretim_ismerkezi

 

Fire Bilgileri: Operasyona ait fire bilgilerinin girildiği alandır. "Fire Oranı" yüzdelik olarak ne kadar fire verildiğini, "Fire Hassasiyet" ise hassasiyet değerinin virgülden sonra kaç basamak olacağının seçimini yapmak isçin kullanılır.

uretim_firebilgileri

 

Üretim Süresi: Sabit ve değişken üretim sürelerinin cinsleriyle birlikte elle girildiği alandır.

uretim_surebilgileri

 

Ortalama Parti Miktarı: Sapmalar göz önüne alınmadan, her parti üretimde ortalama kaç ürün olduğunun bilgisini veren, elle girilen alandır.

_uretim_ortpartimiktari

 

Operasyon Tipi: Operasyonun tipinin seçildiği alandır. Operasyon sadece makinadan ibaretse ya da Makina ve işçilik bir aradaysa "Makina", makina olmadan sadece personel tarafından elle yapılıyorsa "Manuel", dışarıya yaptırılan bir işlem ise "Fason" seçeneği seçilmelidir.

uretim_operasyontipi

 

Operasyon ürün üzerinde yapılan işlemler açısından bir denetleme noktası ise "Denetleme noktası mı?", "Gantt Şeması Süresi Uzatılabilir" bir operasyon ise "Gantt Şeması Süresi Uzatılabilir", ve eğer o operasyon için üretim kapasitesi sınırı yoksa "Sonsuz Kapasite Varsay" seçeneği seçilmelidir.

uretim_seçenek

 

Hizmet Kodu: "Hizmet Kodu" alanı yalnızca Operasyon Tipi Fason olarak seçildiğinde aktif olur. Dolayısıyla dışarıya yaptırılan operasyonlar için kullanılan bir alandır. Yüklenici firma hizmetinin "Kod ve Ad" bilgilerini verir.

 

uretim_hizmetkodualan

 

Maliyet: Sabit ve değişken maliyetlerin elle girildiği alandır.

 

uretim_maliyetalan

 

Eğer operasyon seri band üzerinde gerçekleşen bir operasyon ise, "Seri band üzerindeki bir operasyon mu?" seçeneği işaretlenir. İsteğe bağlı olarak seri band üzerinde geçen operasyon süresi elle girilebilir.

 

uretim_seriband

 

 

tog_minus_sev2Makina/Görev Tanımı Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Makinalar Alanı: Genel sekmesinde operasyon tipi "Makina" seçildiğinde makinalar alanı doldurulmalıdır.

 

uretim_makinalaralanedit

 

Tezgah Sınıfı Kodu - Adı: Bu kolona operasyonu yapan makinanın/tezgahın dahil olduğu sınıf "Adı" ve "Kodu" girilir. Kodu girildiğinde "Adı" alanı, Adı girildiğinde "Kodu" alanı otomatik olarak gelecektir.

Tezgah Kodu - Adı: Bu kolona operasyonu yapan makinanın/tezgahın "Adı" ve "Kodu" girilir. Kodu girildiğinde "Adı" alanı, Adı girildiğinde "Kodu" alanı otomatik olarak gelecektir.

Kurulum Süresi - Açıklama - Birim: Bu kolon operasyona başlayabilmek için tezgahın kurulum/hazırlanma süresini verir. Açıklama alanına gerekli açıklama elle girilir. Birim kolonuna girilen sürenin cinsi yazılır.

Direk Maliyetler: Direk maliyetler düğmesine tıklandığında "Operasyona Bağlı Direk Makina Giderleri" penceresi açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Değişken Makina Maliyetleri:  Makinaya bağlı değişken giderlerin bilgisini veren alandır. İlgili bilgiler satırlara girilmelidir.

Sabit Makina Maliyetleri: Sabit makina giderlerinin bilgisini veren alandır. İlgili bilgiler satırlara girilmelidir.

 

Alternatif Tezgahlar: Bu düğme ile operasyonun yapılacağı makinaya alternatif tezgahlar tanımlanır ya da daha önce tanımlanmış olan alternatif tezgahlardan seçim yapılır.

 

Satır Sil: Bu düğme ile yaratılmış olan satırlar silinebilir. Silmek istenilen satır seçildikten sonra tıklanmalıdır.

 

 

İşçilikler Alanı: Genel sekmesinde operasyon tipi "Elle" seçildiğinde "İşçilikler" alanı doldurulmalıdır.

 

uretim_isciliklermanuelalanedit

 

Görev Kodu - Adı: Operason dahilinde üstlenilen görevin "Adı" ve "Kodu" bilgisini içeren kolondur.

Personel Kodu - Adı: Görevi üstlenen personelin "Kodu" ve "Adı" bilgisini içeren kolondur.

Kurulum Süresi - Birim: Yapılacak işçilik için gereken kurulum/operasyona hazırlanma süresini ve sürenin cinsini veren kolonlardır.

Çalışma Süresi - Birim: Operasyon üzerinde ne kadar çalışılacağı süresini ve cinsini veren kolonlardır. Elle girilir.

 

Satır Sil: Yaratılan satırların silinmesini sağlayan düğmedir. Silmek istenilen satır seçildikten sonra tıklanmalıdır.

 

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili "Adlar","Notlar","Ek Alanlar","İşaretler","Kullanıcı Tanımlı" tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.