Sevk İçin İş Emri Gerçekleştirme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Sevk İçin İş Emri >

Sevk İçin İş Emri Gerçekleştirme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Sevk Emri için İş Emri Gerçekleştirme,

 

Sevkler için oluşturulmuş olan iş emirlerinin izlendiği ve gerçekleşmesinin yapıldığı alandır.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da Sevk Emri için İş Emri Gerçekleştirme hareketine üretim sekmesindeki hareketler alanından Sevk Emri için İş Emri Gerçekleştirme düğmesine tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusSevk Emri için İş Emri Gerçekleştirme Başlığı

 

Sevk Emri için İş Emri Gerçekleştirme düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.  Açılan pencerede Sevk Emirleri için oluşturulmuş iş emirleri listelenmektedir. “İş Emri Gerçekleştir” düğmesine tıklayarak seçilmiş olan iş emirlerinin gerçekleşmesi yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Stok Türü : Ürün ağacı olan stoklar için girilmiş Sevklerin listelendiği pencerede, belirlenen stok, hizmet yada demirbaş’a ait olan Sevklerin filtrelenmesini sağlamaktadır.

clip1795

 

İzleme Kodu : Stok türü alanında seçilmiş olan ürün için tanımlanmış olan izleme kodlarının filtrelenebilmesini sağlamaktadır.

clip1796

 

Alıcı Türü : Bu seçenek ile sadece tek bir cari yada diğer finans kartınızı girilmiş olan Sevklerin litelenmesi sağlanmaktadır.

clip1797

 

Devreden : Devir rakamlarının izlendiği alandır.

clip1798

 

 

 

tog_minusSevk Emri İçin İş Emri Gerçekleştirilme Satırları

 

Sevk Emri İçin İş Emri Gerçekleştirilme Satırlarının ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçim : İş Emri oluşturulacak Sevklerin seçildiği alandır.

 

Stok Kodu / Stok Adı : Üretilecek ürünün  Stok Kodu / Stok Adı’nın listelendiği alandır.

 

Sipariş Tarihi / Teslim Tarihi : İş emrine bağlı Sipariş ve Teslim tarihinin izlendiği alandır.

 

Belge Seri / Belge No : İş Emri’nin belge seri ve belge no bilgisinin izlendiği alandır.

 

Alıcı Kodu / Alıcı Adı : Sevk emrinde seçilmiş olan cari bilgisinin izlendiği alandır.

 

Personel Kodu / Personel Adı : Sevk emrini oluşturmuş personel bilgisinin izlendiği alandır.

 

Sipariş Miktarı : Sevk emrine bağlı girilmiş olan siparişin miktarının izlendiği alandır.

 

Karşılanan Miktar : Sevk emrinde belirtilmiş olan miktarın bir kısmının üretilmesi halinde üretilen miktarın izlendiği alandır.

 

Kalan Miktar : Sevk emrinde belirtilmiş olan miktarın bir kısmının üretilmesi halinde henüz üretilmemiş miktarın izlendiği alandır.

 

Karşılanma Oranı : Sevk emrinde belirtilmiş olan miktarın bir kısmının üretilmesi halinde üretilen miktarın yüzdesel olarak izlendiği alandır.

 

Birim Fiyat : Sevk Emrin’deki birim fiyatının izlendiği alandır.

 

Açıklama : Sevk emrine bağlı iş emrinin açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

İskonto : Sevkin iskonto bilgisinin izlendiği alandır.

 

KDV : Sevkin KDV bilgisinin izlendiği alandır.

 

Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke : Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke bilgisinin izlendiği alandır.

 

Onay Durumu : Sevkin Onay Durumu’nun izlendiği alandır.

 

Oluşturan / Değiştiren Kullanıcı : Sevki oluşturan ve değiştiren kullanıcının izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

Sevkten İş Emri Gerçekleştirilme menüsünde bulunan arama kriterleri ile;

 

clip1799

 

Belirli bir tarih aralığındaki Sevk Emrilerin listelenmesi sağlayabilir,

Belirli bir dönemdeki Sevk Emrilerin listelenmesini sağlayabilir,

Belirli bir seri’ye ait Sevk Emirlerinin ve o seri’ye ait belirli aralıktaki Sevk Emri numaralarını göre listelenmesini sağlayabilir,

Diğer kriter seçenekleri ile daha detaylı arama işlemi yapabilirsiniz.

 

Genel;

Sıralama : Önce tarih, sonra seri no, Sadece seri no'ya veya referans numarasına göre listenin sıralanmasını sağlamaktadır.

Seri’ye göre arama : Belirtilen bir Sevk Emri serisine ait hareketlerin litelenmesi ve hareket numarasının filtrelenebilmesi sağlanmaktadır.

Referans No’ya göre : Hareket girişinde belirtilen referans numarasına göre arama yapılabilir.

Teslim tarihi : Hareket girişinde belirtilen teslim tarihi bilgisine göre belirli tarihler arasındaki hareketlerin listelenmesi sağlanabilir.

Son Onaya Göre : Onay durumuna göre listeleme yapılabilir.

Son Durumuna Göre : Sevk Emri’nin açık / kapalı durumuna göre arama yapılabilir.

Ürün Ağacı Bilgisi : Sevk emrinde kullanılan stok’a bağlı ürün ağacı olup olmadığının filtrelemesi yapılabilir.

 

Stok Kodu;

Belirli aralıktaki stokların gelmesi sağlanabilir, belirtilen aralık şablon olarak kaydedilip daha sonra şablon kullanılabilir.

 

Alıcı Kodu;

Belirli aralıktaki alıcıların gelmesi sağlanabilir.

 

Oluşturan / Değiştiren;

Sevk Emri hareketini oluşturan yada değiştiren kullanıcıya göre filtreleme yapılabilir.

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

Sevk Emrinden İş Emri Gerçekleştirilme menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

clip1800

 

Yeni Sevk Emri : Yeni Sevk Emri oluşturabilir,

Sevk Emri Düzelt : Listelenen Sevk Emrilerde düzeltme yapabilir,

Ek Bilgiler : Sevk Emri’e ait ek bilgiler’e ulaşabilir, düzeltebilir,

İş Emri Gerçekleştir : Seçtiğiniz İş Emirlerini gerçekleştirebilirsiniz.