Sipariş Edilme Seviyesi Göre Malzeme Planlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama > Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) >

Sipariş Edilme Seviyesi Göre Malzeme Planlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Sipariş edilme seviyesi; Stokların temin süreleri göz önünde bulundurularak asgari stok seviyesi+temin süresi boyunca kullanım miktarıdır.

        Sipariş Edilme Seviyesi = Asgari Stok Seviyesi + Temin Süresi

Yani emniyet stoğunun altına düşmeden malzeme talep edildiğinde, temin süresi boyunca kullanımı da göz önünde bulundurarak belirlenen seviyedir.

Malzeme ihtiyacını belirlerken Stok Kartında yer alan Seviye Ambalaj sekmesindeki Sipariş Edilme Seviyesini veya Stok Kartında yer alan Üretici Kodları-Temin Yerleri sekmesinden girilen Minimum Sipariş Edilme Miktarı alanları göz önünde bulundurarak hesaplama yapar. Ayrıntılı bilgi için stok kartları yapılarını incelenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Likom Gusto ERP Yazılımı Planlama Modülü altından Sipariş Edilme Seviyesine Göre Malzeme Planlama ekranına ulaşılır. exp_collapse

 

Sipariş Edilme Seviye ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusSipariş Edilme Seviyesine Göre Malzeme Planlama Ekran Özellikleri

 

Başlık bölümü:

MRP_ASSMP19

Seçilecek Stoklar:

Stok Türü : Bu alandan Tek Stok- Stok Aralığı- Tüm Stoklar seçimlerinden biri yapılır.

 

Tek Stok seçimi yapılırsa seçilmek istenen stok Adı-Kodu alanından seçilir.

MRP_ASSMP20

 

Tüm Stoklar seçimi yapılırsa, bütün stok kartları için depo stok miktarı kontrol edilecektir.

 

Stok Aralığı seçimi yapılırsa aralık seçimin yapılması için yeni bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan istenilirse tek bir aralık seçimi yada bir kaç aralık seçimi yapılabilir.

MRP_US3

İzleme Kodu:

MRP_ASSMP6

Stok türü tek stok olarak belirlendiğinde ilgili stoğa ait olan izleme kodu izlenmek istenebilir. Stoğa ait izleme kodları Kodu-Adı alanından seçilir.

 

 

tog_minus_sev2Planlama Kriterleri

 

Sipariş Edilme Seviyesine Göre Malzeme Planlama işlemi yapılırken ne gibi ayrıntıların dikkate alınması isteniyorsa Planlama Kriterleri ekranından belirlenir.

MRP_ASSMP7

 

Yukarıdaki resimde numaralandırılmış seçimlerin özellikleri;

 

1)

Stoğun Karşılanmamış Taleplerini de Depodaki Miktara Dahil Et: Bu kriter seçildiğinde, listelenen stoklar için var olan talepleri satın alınmış ve depoda gibi düşünerek açılacak yeni talep miktarını açıklar.

Örnek : X malının asgari stok seviyesi = 50, depoda 10 adet var. 3 adet de satın alma talebi açılmış.  Bu kriter seçilmezse 50-10=40 adet satın alma talebi açılmalı. Bu kriter seçilirse, 50-(10+3) = 37 adet satın alma talebi açılmalı.

 

2)

Talepler İçin Lot Miktarını Kontrol Et: Bu kriter seçildiğinde,

 

3)

Rezerve Edilmiş Stok Miktarını Kullanılmış Say: Bu kriter seçildiğinde, listelenen stoklar için var olan rezerve edilmiş malzemeleri kullanılmış yani depoda yok sayar.

Örnek : X malının asgari stok seviyesi=50,depoda 10 adet var ve bunlardan 3 adedi rezerve edilmiş.Bu kriter seçilmezse 50-10=40 adet satın alma talebi açılmalı.Bu kriter seçilirse 50-(10-3) = 43 adet satın alma talebi açılmalı.

 

4)

Miktarları Depo Bazında Kontrol Et: Bu kriter seçildiğinde, listelenen stoklar için Stok Kartı- Asgari/Azami Depo Stok Miktar sekmesindeki seviyeleri ve bu depolardaki miktarları kendi içinde kıyaslar. Eğer bu kriter seçilmezse asgari stok seviyesine göre malzeme planlama çalıştırıldığında firma bazında yani Seviye Ambalaj sekmesinde girilmiş olan asgari seviyeyi dikkate alarak çalışır.

 

5)

Verilen Siparişleri Depodaki Miktara Dahil Et: Bu kriter seçildiğinde, listelenen stoklar için var olan verilen siparişleri satın alınmış ve depoda gibi düşünerek açılacak yeni satın alma talebi miktarını hesaplar.

Örnek: X malının asgari stok seviyesi=50, depoda 10 adet var. 3 adet de verilen sipariş açılmış. Bu kriter seçilmezse 50-10=40 adet satın alma talebi açılmalı. Bu kriter seçilirse, 50-(10+3)=37 adet satın alma talebi açılmalı.

 

6)

Sipariş Miktarını Üretici Bilgilerinden Al: Bu kriter seçildiğinde,Stok Kartı- Üretici Kodları/Temin Yerleri sekmesinde girilmiş olan Sipariş Edilme Miktarı bilgisi dikkate alınır. Yukarıdaki örneklerde hesaplanmış olan 37, 43,40 gibi sonuçlar olsa da bu kriter işaretlenmiş ise ve sipariş edilme miktarı 1500 olarak belirlenmiş ise talep miktarı 1500 olarak hesaplanır.

Sipariş Miktarını Üretici Bilgilerinden Al seçimi işaretlendiğinde Temin Süresi En Kısa Olan Üretici- Üretim Miktarı En Fazla Olan Üretici seçimleri seçilebilir olacaktır.

     Temin Süresi En Kısa Olan Üretici : Üretici Kodu/Temin Yerlerinde aynı hesap için birden fazla cari ile çalışılabilir. Bu kriter seçimi yapıldığında temin süresi en kısa olanın sipariş edilme miktarı dikkate alınır. Aşağıdaki resimde ilk carinin temin süresi 10 gün olduğu için sipariş edilme miktarı 100 olarak kullanılır ve talep miktarı buraya göre hesaplanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

       Üretim Miktarı En Fazla Olan Üretici : Üretici Kodu/Temin Yerlerinde aynı hesap için birden fazla cari ile çalışılabilir. Bu kriter seçimi yapıldığında sipariş edilme miktarı fazla olan cari dikkate alınır. Yukarıda ki resimde ikinci carinin sipariş edilme miktarı 200 olarak belirlenmiş ve ilk carinin miktarından daha fazla olduğu için talep miktarı 200 olan cari kullanılarak belirlenir.

 

7)

İzleme Kodu Olan Stoklar İçin İzleme Kodları Listelensin:

 

8)

İzleme Kodunda Seviye Değerleri Tanımlı ise Izleme Kodundaki Seviye Değerlerini Kontrol Et:

 

Kriterleri Öndeğere Al : Bu düğme yapılan seçimleri ön değer olarak kaydeder ve bu ekran yeniden kullanılmak üzere açıldığında son kaydedilmiş ön değerlere göre işleme devam edilir. Seçimlerin sürekli aynı kalması yada en son neye göre planlama yapıldığının takip edilmesi için ön değere kaydetme işlemi kullanılabilir.

 

Tamam : Yapılan seçimlerin işlemlere yansıması ve kriterler ekranının kapanması için kullanılır.

 

Vazgeç: Herhangi bir değişiklik kaydedilmeden kriterler ekranından çıkar.

 

Stok hesapları ve kriterler belirlendikten sonra seçimlerin ekranda listelenmesi için Yenile düğmesi kullanılır.

 

Seçilen stok veya stoklar için kriterler doğrultusunda miktar durumları kontrol edildiğinde sipariş edilme seviyesinin altına düşen stok yok ise aşağıdaki şekilde bilgi mesaj verilir.

MRP_ASSMP9

 

Tüm Stoklar seçimi yapılıp Yenile denildiğinde işlem uzun sürebileceği için kullanıcıya aşağıdaki şekilde soru sorularak cevaba göre işleme devam edilir.

MRP_ASSMP10

 

Yes diyerek işleme devam edildiğinde aşağıdaki şekilde izleme çubuğu ekrana gelir ve kullanıcı bilgilendirilir.

MRP_ASSMP11

 

Tüm stoklara bakıldığında Sipariş Edilme Seviyesinin Altında Olan stoklar ekranda listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Listeleme sonrasında ilgili stoğun adı, miktarı, eksik miktarı gibi bilgileri grid alanından izlenebilir.

MRP_ASSMP22

 

MRP_ASSMP13

 

Tümünü Seç: Listelenmiş stokların hepsini seçer.

Tümünü Bırak: Seçilmiş olan satırların hepsini boşaltır.

Toplam Stok Sayısı: Asgari Stok Seviyesinin altında kalan ve listelenmiş olan stok sayısını gösterir.

Seçilen Stok Sayısı: Seçilmiş olan ve talep oluşturulması istenen stok sayısı.

Yenile : Sıralama bilgisi Kriterler bilgileri değiştirildiğinde değişikliklerin listeye yansıması için kullanılır.

Diğer Kriterler: Diğer Kriterler ekranı açılır. Genel Sekmesinden Teslimat Deposu belirlenirken Stok Kodu sekmesinden Stok Aralığı belirlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Sıralama: Listelenmiş stokların Stok Koduna Göre - Stok Grup Koduna Göre- Teslim Tarihine Göre sıralanmasını sağlamak için kullanılır.

Talep Miktarlarını Eksik Miktardan Al : Oluşturulacak olan talep miktarının eksik olan miktar kadar olmasını sağlar. Miktar bilgisi Stok Kartı- Miktar Sekmesinden izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Talep Oluşturma

 

Talep Oluştur: Asgari seviyenin altına düşmüş seçilmiş olan stoklar için talep oluşturur.  Talep miktarı satır alanında elle değiştirilebilir. Oluşturulacak olan talebin miktarına aşağıdaki gibi müdahale edilir.

 

MRP_ASSMP23

 

Miktar belirlenip Seçim yapıldıktan sonra Talep Oluştur düğmesine tıklandığında Talep Oluşturma ekranı açılır.

MRP_ASSMP16

 

Talep Oluşturma ekranı Asgari Stok Seviyesine göre Malzeme Planlama - Üretilme Seviyesine Göre Malzeme Planlama ekranlarında da kullanılan ortak bir ekrandır.

Aynı Stok için tek talep oluştur : Asgari Stok Seviyesine Göre Malzeme Planlama da olmasa da diğer ekranlarda farklı siparişlerde mesela aynı stok kullanılmış ise hepsi için bir talep oluşturulmak istenildiğinde kullanılan bir seçimdir.

Teslim Tarihi : Oluşacak olan talebin teslim tarihinin hangi kritere göre oluşması isteniyorsa bu alanda ona göre seçimler yapılır.

Üretici Kodu -Temin Yerleri bilgilerinden al seçimi yapılırsa, stok kartının üretici kodu -temin yeri bilgileri kullanılarak Teslim Tarihi belirlenir.

Sistem tarihinden al: Oluşacak olan talep tarihi, sistemin tarihi üzerinden belirlenir.

Talepler toplu talebe bağlanmak istenirse Oluşan Talepleri Toplu Talebe Bağla seçimi yapılır ve toplu talebin seri seçimi Toplu Talep Serisi alanından yapılır.

Talep Serisi : Oluşacak olan taleplerin hangi seriyi kullanacağı bu alandan seçilir.

Tamam: Talep için gerekli bilgiler belirlendikten sonra talep oluşturma işleminin başlaması için Tamam düğmesine tıklanır.

 

A_info_128

 

Oluşturulan talep Satın Alma Talepleri listesinden izlenebilir.  Talepler için tanımlanmış bir Onay Tanımı mevcut ise ve onay tanımı otomatik onay olarak belirlenmişse talep Onaylandı durumunda oluşur, ancak onay tanımı otomatik onay olarak belirlenmemişse, talep Onay Bekliyor durumunda oluşur.

 

 

Gönder : Panoya Kopyalama- Rapor işlemleri için kullanılır.

Tamam: Malzeme Planlama ekranından çıkılır.