Sipariş İçin İş Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

Sipariş İçin İş Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Sipariş için İş Emri,

 

Siparişe dayalı üretim yapan işletmelerde, müşterilerden alınan siparişler kayıt altına alınır ve bu siparişlerden iş emri oluşturularak üretim yapılabilir. Bir iş emri toplu olarak ya da tek tek, alınan siparişlerden otomatik olarak oluşturulabilir. Sipariş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da sipariş için iş emri hareketine üretim sekmesindeki hareketler alanından Sipariş için İE düğmesine tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse


 

Sipariş için İş Emri düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.  Açılan pencerede siparişler listelenmektedir. “İş Emri Oluştur” düğmesine tıklayarak seçilmiş olan siparişler için otomatik iş emri oluşturulabilmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

A_caution_128

 

Sipariş için iş emri oluşturma aşamasında Planlama Kriterlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu alanda bulunan veriler sipariş için açılacak iş emrinin detaylarını belirleyecektir.

 

Stok Türü : Ürün ağacı olan stoklar için girilmiş siparişlerin listelendiği pencerede, belirlenen stok, hizmet yada demirbaş’a ait olan siparişlerin filtrelenmesini sağlamaktadır.

 

Siparis_Icin_Is_Emri_Stok_Turu

İzleme Kodu : Stok türü alanında seçilmiş olan ürün için tanımlanmış olan izleme kodlarının filtrelenebilmesini sağlamaktadır.

 

clip1778

Alıcı Türü : Bu seçenek ile sadece tek bir cari yada diğer finans kartınızı girilmiş olan siparişlerin litelenmesi sağlanmaktadır.

 

clip1779

 

Devreden : Devir miktar ve tutarlarının izlendiği alandır.

 

clip1780

 

tog_minusSipariş İçin İş Emri Satırları

 

Sipariş İçin İş Emri Satırları

exp_collapse


 

Seçim : İş Emri oluşturulacak siparişlerin seçildiği alandır.

İzleme Kodu / İzleme Adı : Üretilecek ürünün  İzleme Kodu / İzleme Adı mevcut ise listelendiği alandır.

Sipariş Tarihi / Teslim Tarihi : Sipariş hareketinde girilmiş olan sipariş ve teslim tarihinin izlendiği alandır.

Belge Seri / Belge No : Sipariş’in belge seri ve belge no bilgisinin izlendiği alandır.

Personel : Siparişi alan personel bilgisinin izlendiği alandır.

Sipariş Miktarı : Siparişte girilmiş olan ürün miktarının izlendiği alandır.

Açılacak İş Emri Ürün Miktarı : Siparişe bağlı oluşacak iş emrinde üretilecek ürün miktarının izlendiği ve düzeltilip değiştirilebildiği alandır.

Karşılanma Oranı : Siparişte belirtilen ürün miktarının bir kısmı yada tamamının üretilmesi halinde üretilmiş olan miktarın (karşılanmış miktarın) izlendiği alandır.

Birim Fiyat : Sipariş birim fiyatının izlendiği alandır.

İskonto : Siparişin iskonto bilgisinin izlendiği alandır.

KDV : Siparişin KDV bilgisinin izlendiği alandır.

Revizeli Sipariş Miktarı : Siparişe bağlı revize hareketi oluşmuş ise izlendiği alandır.

Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke : Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke bilgisinin izlendiği alandır.

Başlık / Satır Onay Durumu : Siparişin Başlık / Satır Onay Durumu’nun izlendiği alandır.

Oluşturan / Değiştiren Kullanıcı : Siparişi oluşturan ve değiştiren kullanıcının izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

Siparişten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan arama kriterleri ile;

 

Talep_Icın_Is_Emri_Arama

 

Belirli bir tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesi sağlayabilir,

Belirtli bir dönemdeki siparişlerin listelenmesini sağlayabilir,

Belirli bir seri’ye ait siparişlerin ve o seri’ye ait belirli aralıktaki sipariş numaralarını göre listelenmesini sağlayabilir,

Diğer kriter seçenekleri ile daha detaylı arama işlemi yapabilirsiniz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Genel;

Son Onay Durumuna Göre : Onay gerekmeyen, reddedilmiş, onaylanmış yada onay bekleyen taleplerin filtrelenmesi yapılabilir.

Belirli Bir Onaya Göre : Tanımlanmış olan onay'ın durumuna göre arama yapılabilir.

Stok Grup Kodu : Stok'un dahil olduğu stok grubuna göre arama yapılamasını sağlamaktadır.

Sıralama : Önce tarih, sonra seri no, Sadece seri no'ya veya referans numarasına göre listenin sıralanmasını sağlamaktadır.

 

Stok Kodu;

Belirli aralıktaki stokların gelmesi sağlanabilir, belirtilen aralık şablon olarak kaydedilip daha sonra şablon kullanılabilir.

 

Alıcı Kodu;

Belirli aralıktaki alıcıların gelmesi sağlanabilir.

 

Oluşturan / Değiştiren;

Üretim talep hareketini oluşturan yada değiştiren kullanıcıya göre filtreleme yapılabilir.

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

Siparişten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

Siparisten_Is_Emri_Olusturma

 

Yeni Sipariş : Yeni sipariş oluşturabilir,

Siparişi Düzelt : Listelenen siparişlerde düzeltme yapabilir,

Ek Bilgiler : Sipariş’e ait ek bilgiler’e ulaşabilir, düzeltebilir,

Planlama Kriterleri : Planlama kriterlerini belirleyebilir,

 

tog_minus_sev2Genel Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Genel Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluşturulurken;

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir seçeneği işaretlendiğinde İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki siparişler için ayrı iş emri oluşturur.

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

Mevcut Stok Miktarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul, yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı;

Yarı Mamul İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

Aynı Referans No’yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

Yarı Mamul İçin Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı;

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

Talep Seri: Seçili talep serisi için planlama yapar.

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

Toplu Talep Seri: Seçili toplu talep serisi için planlama yapar.

 

Planlayan Personel Alanı;

Kodu: Seçili personel kodu alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Adı: Seçili personel adı alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Öndeğere Kaydet: Seçili personeli öndeğere kaydeder.

 

Diğer Kriterler Alanı;

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, taleplerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

 

tog_minus_sev2Malzeme Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Malzeme Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması Alanı;

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur: Planlama yaparken kullanılan malzemelerde eksik varsa bu malzemeler için talep oluşturur.

 

Satınalma Taleplerini Birleştirme Kriteri Alanı;

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve oluşturulan satınalma taleplerinin nasıl birleştirileceği bilgileri girilir.

Hiç Birleştirme: Satınalma taleplerini birleştirmez, herbir eksik malzeme için ayrı talep oluşturur.

Tümünü Birleştir: Satınalma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir talep oluşturur.

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satınalma taleplerini malzemlerin teslim tarihine göre gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar talep oluşturur.

 

Malzeme Sevkiyat Sürelerini Dikkate Al: Malzeme planlama yaparken malzemelerin sevkiyat sürelerini dikkate alır.

Talepler İçin Min. Sipariş Seviyesini Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken taleplerin minimum sipariş edilme seviyelerini dikkat alır.

Stok Miktarını Hesaplarken Asgari Seviyeyi Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını kontrol eder.

 

Satınalma Taleplerini Lot Miktarına Tamamla Alanı;

Alınacak Lot Miktarı Sipariş: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını siparişin lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın lot miktarına tamamlar.

 

Her Malzeme İçin Stok Miktarını Ürün Ağacındaki Parametreye Göre Kontrol Et: Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını;

Depoda: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Siparişte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sipariş miktarlarını dikkate alarak yapar.

Sevk Emrinde: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki miktarları dikkate alarak yapar.

Talepte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü talepteki miktarları dikkate alarak yapar.

 

Açık İş emirleri için gerekli malzemeyi dikkate Al: Malzeme planlamasını açık iş emirlerinde gereken malzemeye göre yapar.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra İse Devam Et: Malzeme planlamasını malzemelerin temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise yapar.

 

tog_minus_sev2Kapasite / Zaman Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Kapasite / Zaman Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Zaman Planlaması Alanı;

İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre çizelgeleme yapar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden itibaren başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihe: İş emirlerini tarih alanında seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması Alanı;

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihime göre tekrarlatır.

İş Emrinde Hesaplanan Başlangıç/Teslim Zaman Aralığı, Oluşturulan Taleplerin Teslim Tarihine Yansısın: İş emri oluşturulurken oluşan taleplerin teslim tarihini, iş emrinde hesaplanan başlangıç/teslim tarihindeki zaman aralığını dikkate alarak oluşturur.

 

 

İş Emri Oluştur : Seçtiğiniz siparişler için İş Emri oluşturabilirsiniz.