Talep İçin İş Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi >

Talep İçin İş Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Talep için İş Emri,

 

Üretim menüsü altında girilmiş olan Üretim Taleplerinden iş emri oluşturulması amacıyla kullanılmaktadır. Bir iş emri toplu olarak ya da tek tek, alınan Üretim Talebilerden otomatik olarak oluşturulabilir. Üretim talebi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da Üretim Talebi için iş emri hareketine üretim sekmesindeki hareketler alanından Üretim Talebi için İE düğmesine tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse


 

Talep için İş Emri düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.  Açılan pencerede Üretim Talepleri listelenmektedir. “İş Emri Oluştur” düğmesine tıklayarak seçilmiş olan Üretim Talepleri için otomatik iş emri oluşturulabilmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

A_caution_128

 

Talepler için iş emri oluşturma aşamasında Planlama Kriterlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu alanda bulunan veriler talepler için açılacak iş emrinin detaylarını belirleyecektir.

 

Üretim Talebi Edilen : Girilmiş olan Üretim Talebilerin tek bir stok’a yada tüm stoklara, tek bir hizmet’e yada tüm hizmetlere, tek bir sabit kıymete yada tüm sabit kıymetlere göre ve seçilmiş olan kartın izleme koduna göre filtrelendirilmesini sağlar.

 

Talep_Icin_Is_Emri_Talep_Edilen

 

Üretim Talebi Durumu ve Üretim Talebi Statüsü : Girilmiş olan Üretim Talebileti Üretim Talebi durumuna (karşılanmadı, kısmen karşılandı, tamamı karşılandı) göre ve statüsüne (Üretim Talebi aşamasında, teklif aşamasında, sipariş aşamasında, sevk aşamasında, irsaliye aşamasında) göre filtrelenmesini sağlar.

 

Talep_Icın_Is_Emri_Durum_Statu

 

Talebi Oluşturan Kullanıcı ve Üretim Talebi Eden Bölüm : Tek bir kullanıcı yada bölüme ait girilmiş olan Üretim Talebilerin filtrelendirilmesini sağlamaktadır.

 

Talep_Icın_Is_Emri_Kullanici_Bolum

 

tog_minusÜretim Talebi İçin İş Emri Satırları

 

Üretim Talebi İçin İş Emri Satırları

exp_collapse


 

Seçim : İş Emri oluşturulacak Üretim Talebilerin seçildiği alandır.

 

Talep Statüsü : Talep hareketinin statüsünün (Üretim Talebi aşamasında, teklif aşamasında, sipariş aşamasında, sevk aşamasında, irsaliye aşamasında)  izlendiği alandır.

 

Stok Kodu / Stok Adı : İş Emri oluşturulacak (talep edilmiş) ürünün kodunun ve adının izlendiği alandır.

 

İzleme Kodu / İzleme Adı : İş Emri oluşturulacak ürünün  İzleme Kodu / İzleme Adı mevcut ise listelendiği alandır.

 

Talep Tarihi / Kullanıcı : Talep hareketine ait tarih ve talep eden kullanıcı bilgisinin izlendiği alandır.

 

En Geç Tesli Tarihi / Saati : Üretim Talebi’in girilen en geç teslim ve tarih bilgisinin izlendiği alandır.

 

Talep Seri / No : Talep hareketinin seri ve nı bilgisinin izlendiği alandır.

 

Talep Miktarı : Üretim Talebin’de girilmiş olan ürün miktarının izlendiği alandır.

 

Açılacak İş Emri Ürün Miktarı : Üretim Talebi’ne bağlı oluşacak iş emrinde üretilecek ürün miktarının izlendiği ve düzeltilip değiştirilebildiği alandır.

 

Onay Miktarı : Üretim Talebi’nin bir kısmının onaylanması gereken durumlarda kısmi onayın yapıldığı ve izlendiği alandır.

 

Toplu Talep Seri No / Ref. No / Açıklama : Üretim Talebi toplu talep hareketine bağlı oluşturulmuş ise bağlı olduğu toplu talep hareketine ait Seri No / Ref. No / Açıklama bilgisinin izlendiği alandır.

 

Rzv. Seri / Rzv. No /  Rzv Geçerlilik Tarihi / Rzv Açıklması : Üretim talebine bağlı rezervasyon hareketine ait bilgilerin izlendiği alandır.

 

Depo Kodu : Talep hareketinde seçilmiş olan depo bilgisinin izlendiği alandır.

 

Bütçe Kodu : Talep hareketinde seçilmiş olan bütçe bilgisinin izlendiği alandır.

 

Tahmini Birim Fiyat : Talep eden kullanıcı tarafından üretim talebinde belirlenen tahmini birim fiyatın izlendiği alandır.

 

Oluşturan / Değiştiren Kullanıcı : Üretim Talebini oluşturan ve değiştiren kullanıcının izlendiği alandır.

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

Siparişten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan arama kriterleri ile;

 

Talep_Icın_Is_Emri_Arama

 

Belirli bir tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlayabilir,

Belirtli bir dönemdeki taleplerin listelenmesini sağlayabilir,

Belirli bir seri’ye ait taleplerin ve o seri’ye ait belirli aralıktaki talep numaralarını göre listelenmesini sağlayabilir,

Diğer kriter seçenekleri ile daha detaylı arama işlemi yapabilirsiniz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Genel;

Son Onay Durumuna Göre : Onay gerekmeyen, reddedilmiş, onaylanmış yada onay bekleyen taleplerin filtrelenmesi yapılabilir.

Belirli Bir Onaya Göre : Tanımlanmış olan onay'ın durumuna göre arama yapılabilir.

Stok Grup Kodu : Stok'un dahil olduğu stok grubuna göre arama yapılamasını sağlamaktadır.

Sıralama : Önce tarih, sonra seri no, Sadece seri no'ya veya referans numarasına göre listenin sıralanmasını sağlamaktadır.

 

Stok Kodu;

Belirli aralıktaki stokların gelmesi sağlanabilir, belirtilen aralık şablon olarak kaydedilip daha sonra şablon kullanılabilir.

 

Alıcı Kodu;

Belirli aralıktaki alıcıların gelmesi sağlanabilir.

 

Oluşturan / Değiştiren;

Üretim talep hareketini oluşturan yada değiştiren kullanıcıya göre filtreleme yapılabilir.

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

Talepten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

Talep_Icın_Is_Emri_Islem_Menu

 

Yeni Talep : Yeni talep oluşturabilir,

Tek Talep Düzelt : Listelenen taleplerde düzeltme yapabilir,

Ek Bilgiler : Talep’e ait ek bilgiler’e ulaşabilir, düzeltebilir,

Planlama Kriterleri : Planlama kriterlerini belirleyebilir,

 

tog_minus_sev2Genel Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Genel Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluşturulurken;

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir seçeneği işaretlendiğinde İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

İlk Seviyede Siparişleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki siparişler için ayrı iş emri oluşturur.

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

Mevcut Stok Miktarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul, yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı;

Yarı Mamul İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

Aynı Referans No’yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

Yarı Mamul İçin Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı;

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

Talep Seri: Seçili talep serisi için planlama yapar.

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

Toplu Talep Seri: Seçili toplu talep serisi için planlama yapar.

 

Planlayan Personel Alanı;

Kodu: Seçili personel kodu alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Adı: Seçili personel adı alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

Öndeğere Kaydet: Seçili personeli öndeğere kaydeder.

 

Diğer Kriterler Alanı;

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, taleplerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

 

tog_minus_sev2Malzeme Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Malzeme Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması Alanı;

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur: Planlama yaparken kullanılan malzemelerde eksik varsa bu malzemeler için talep oluşturur.

 

Satınalma Taleplerini Birleştirme Kriteri Alanı;

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve oluşturulan satınalma taleplerinin nasıl birleştirileceği bilgileri girilir.

Hiç Birleştirme: Satınalma taleplerini birleştirmez, herbir eksik malzeme için ayrı talep oluşturur.

Tümünü Birleştir: Satınalma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir talep oluşturur.

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satınalma taleplerini malzemlerin teslim tarihine göre gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar talep oluşturur.

 

Malzeme Sevkiyat Sürelerini Dikkate Al: Malzeme planlama yaparken malzemelerin sevkiyat sürelerini dikkate alır.

Talepler İçin Min. Sipariş Seviyesini Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken taleplerin minimum sipariş edilme seviyelerini dikkat alır.

Stok Miktarını Hesaplarken Asgari Seviyeyi Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını kontrol eder.

 

Satınalma Taleplerini Lot Miktarına Tamamla Alanı;

Alınacak Lot Miktarı Sipariş: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını siparişin lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın lot miktarına tamamlar.

 

Her Malzeme İçin Stok Miktarını Ürün Ağacındaki Parametreye Göre Kontrol Et: Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını;

Depoda: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Siparişte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sipariş miktarlarını dikkate alarak yapar.

Sevk Emrinde: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki miktarları dikkate alarak yapar.

Talepte: Planlama yaparken malzemelerin stok miktarı kontrolünü talepteki miktarları dikkate alarak yapar.

 

Açık İş emirleri için gerekli malzemeyi dikkate Al: Malzeme planlamasını açık iş emirlerinde gereken malzemeye göre yapar.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra İse Devam Et: Malzeme planlamasını malzemelerin temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise yapar.

 

tog_minus_sev2Kapasite / Zaman Planlama

 

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Kapasite / Zaman Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görnütüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Zaman Planlaması Alanı;

İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre çizelgeleme yapar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden itibaren başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihe: İş emirlerini tarih alanında seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması Alanı;

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihime göre tekrarlatır.

İş Emrinde Hesaplanan Başlangıç/Teslim Zaman Aralığı, Oluşturulan Taleplerin Teslim Tarihine Yansısın: İş emri oluşturulurken oluşan taleplerin teslim tarihini, iş emrinde hesaplanan başlangıç/teslim tarihindeki zaman aralığını dikkate alarak oluşturur.

 

 

İş Emri Oluştur : Seçtiğiniz siparişler için İş Emri oluşturabilirsiniz.