Tezgah Kodu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Kartlar >

Tezgah Kodu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Üretimde kullanılan her türlü makina ve teçhizat için tezgah kartı açılır.  Tezgah Kodu kartına Likom Gusto ERP yazılımının Üretim Modülü altındaki Kartlar menüsünden ulaşılır. exp_collapse

 

 

tog_minusTezgah Kodu Kartı

 

Tezgah kartında her tezgah için bir kod ve isim verilir.Tanımlanan tezgah  kartı, daha önceden tanımlanmış olan tezgah sınıfı ile ilişkilendirilir. Bu sayede tezgahlar düzenli bir şekilde bir sınıfa bağlı olarak kaydedilmiş olur. Tanımlanan tezgah kartları, operasyon kartlarında seçilerek, operasyon kartı ile ilişkilendirilir.

 

Tezgah Sınıfı Kartı menüsü açıldığında ekranda var olan kartlar listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

 

İşlemler menüsüne ait ilk sekme "Genel" sekmesidir.

 

Üst Tezgah: Eğer Tezgah Sınıfı kartı bir başka tezgaha bağlı ise bu alanda o tezgahın bağlı olduğu üst tezgahın "Kodu" ve "Adı" görüntülenecektir.

uretim_tezgahsınıfıgenelsekme

 

Tezgah: Tezgah kartına kodunun ve adının verildiği alandır. Kodu alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan tezgah kodunun bir üst kodu verilir.

uretim_tezgahkartıtezgahbilgileri

 

Tezgah Sınıfı: Tezgah kartının ait olduğu sınıf kodunun ve adının seçildiği alandır. Kodu alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan tezgah kodunun bir üst kodu verilir.

uretim_tezgahkartıtezgahsınıfı

 

İş Merkezi: Tezgahın bağlı olduğu iş merkezinin kodunun ve adının yazdığı alandır. Kodu girildiğinde "Adı" alanı, ad girildiğinde "Kodu" alanı otomatik olarak gelecektir.

uretim_tezgahkartıismerkezibilgi

 

Ortalama Kapasite:  Ortalama tezgah kapasitesinin belirlendiği alandır. Zaman dilimi ve o zaman diliminde kaç birimlik iş yapıldığı elle seçilir.

 

uretim_tezgahkartortalamakapasite

 

Öncelik Kodu: Kapasite planlama için kullanılan bir alandır. Aynı tezgah sınıfında kaç tane kart tanımlandıysa, seçim kutusunda bir artar. Planlama yaparken aynı tezgah sınıfındaki kartlar arasında boş olan ilk hangi uygun tezgaha atama yapılacağını belirler.

 

uretim_tezgahkartıöncelikkodu

 

Çalışma Koşulları: Bu alan söz konusu tezgahın hangi takvime göre çalıştığını gösterir. Takvim seçimi elle yapılır. "Vardiya Belirle" düpmesi ile vardiyalar seçilmiş olan takvime göre atanır.

 

uretim_tezgahçalısmakoşulları

 

"Çalışma Takvimi İzleme" düğmesine tıklandığında İş Merkezi Çalışma Takvimi penceresi açılacaktır.

 

uretim_tezgahçalışmakoşul

 

Takvime ait günlerden birine çift tıklandığında ise İş Merkezi Çalışma Günü Detayı penceresi açılacaktır. Bu pencere seçilen gün ile ilgili vardiya ve tatil bilgilerini içerir.

 

uretim_tezgahtakvim

 

tog_minus_sev2Direk Maliyetler Sekmesi

 

İşlemler menüsüne ait ikinci sekme "Direk Maliyetler" sekmesidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Sabit Kıymetler alanında, tezgahın ilişkili olduğu Sabit Kıymet'in bilgileri girilir. Kod, ad, ayrıntı kodu ve adı seçimleri yapılarak gereken satırlar doldurulur.

 

uretim_direkmaliyetlerilkalan

 

Sabit Kıymet'e Bağlı Maliyet Tanımları alanında tezgahlara bağlı değişken ve sabit maliyetler istenile başlık bilgileri doğrutusunda ilgili alanlara girilir.

uretim_tezgahmaliyetler

 

 

tog_minus_sev2Bakım Bilgileri Sekmesi

 

Bu sekmede söz konusu tezgaha ait bakım bilgileri yer almaktadır. Daha önceden tanımlanmış olan bakımlardan biri seçildikten sonra, bu bakıma ait bilgiler satırlara gelecektir. Bakım başlangıç ve bitiş tarihleri, bakım süresi vb. bilgilere buradan ulaşılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan tezgah kodu kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, "Hesap Kodu" kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. "Hesap Kodu" alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, "Hesap Adı" alanına program tarafından yazılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

 

Hesap Kodunu Takip Eden Satırlara Kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

 

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu Takip Eden Satırlara Kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı

Hesap ile ilgili "Adlar","Notlar","Ek Alanlar","İşaretler","Kullanıcı Tanımlı" tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.